Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Завдання Задача 1

Річний баланс підприємства представлено у таблиці 4.9.

Таблиця 4.9.

Річний баланс підприємства, тис. Грн.

АКТИВ

ПАСИВ

Основні активи

3 500

Власні кошти

2 000

Запаси сировини

400

Резерви

1 000

Незавершене виробництво

200

Довгострокова заборгованість

2 000

Запаси готової продукції

600

Короткострокова заборгованість банку

1 000

Дебіторська заборгованість

1 800

Кредиторська заборгованість

1 200

Грошові активи

200

Короткострокові фінансові вкладення

300

Інші поточні активи

300

БАЛАНС

7 200

7 200

 1. Розрахувати власні оборотні кошти.

 2. Визначити поточні фінансові потреби.

 3. Визначити потенційний надлишок/дефіцит грошових коштів.

 4. Розрахувати реальний надлишок/дефіцит грошових коштів.

 5. При виявленні дефіциту розрахувати суму необхідного короткострокового кредиту.

Задача 2

Фірма має баланс, представлений у таблиці 4.2.

Розрахувати чистий оборотний капітал підприємства двома методами.

Таблиця 4.10.

Баланс підприємства, тис. Грн.

АКТИВ

ПАСИВ

Грошові кошти

30,0

Кредиторська заборгованість

30,0

Дебіторська заборгованість

60,0

Заборгованість з оплати праці

20,0

Товарно-матеріальні запаси

100,0

Податки, які підлягають сплаті до бюджету

60,0

Позаоборотні активи

810,0

Довгострокові кредити

260,0

Статутний капітал

470,0

Нерозподілений прибуток

160,0

БАЛАНС

1 000,0

БАЛАНС

1 000,0

Задача 3

Підприємство має потребу у готівці у сумі 1 000 тис. грн. у місяць. Очікується, що готівка буде сплачуватися рівномірно. Річна ставка складає 20%. Вартість кожної операції позики або зняття коштів з рахунку складає 100 грн.

Визначити оптимальну суму операції і розрахувати середню величину касового залишку.

Задача 4

Продаж компанії у кредит складає 500 тис. грн. Період надходження коштів – 90 днів. Собівартість складає 50% від ціни реалізації. Визначити середні вкладення у дебіторську заборгованість.

Задача 5

Фірма представила наступну інформацію:

 • поточний щорічний продаж у кредит – 5 000 тис. грн.;

 • період погашення дебіторської заборгованості – 3 місяці;

 • норма прибутку – 20%.

Компанія розглядає пропозицію по знижках 4/10 net 30. Очікується, що період погашення зменшиться до двох місяців.

Визначити, чи доцільно використовувати таку політику знижок.

Задача 6

Торгівельна фірма збирається пом’якшити свою кредитну політику. Рентабельність її діяльності складає 22%. Середній рівень собівартості 80% обсягу реалізації.

Виходячи з розрахунку, що у році 360 днів, визначте доцільність пом’якшення кредитної політики.

Таблиця 4.11

Додаткові дані, тис. грн.

Показник

Поточне

значення

Планове

значення

Виручка від реалізації

500,0

640,0

Продаж у кредит

450,0

550,0

Витрати , пов’язані з управлінням дебіторською заборгованістю

3% від продажу у кредит

4% від продажу у кредит

Період погашення дебіторської заборгованості

72 дні

90 днів

Задача 7

Фірма використовує 400 одиниць матеріалу у місяць, вартість кожного замовлення – 200 грн., вартість зберігання кожної одиниці матеріалу – 0,5 грн.

Дайте відповіді на такі запитання:

 1. Чому дорівнює оптимальний розмір замовлення?

 2. Скільки замовлень потрібно робити у місяць?

 3. Як часто потрібно робити кожне замовлення?

Задача 8

Магазин продає в середньому 150 одиниць товару на місяць. Кожне розміщене замовлення складає 300 одиниць товару. Вартість закупівлі кожної одиниці товару 50 грн., ціна реалізації складає 65 грн. Вартість розміщення одного замовлення 10 грн., вартість зберігання – 10% від капіталовкладення у запаси. Рівень процентної ставки складає 20%.

Визначити:

 1. річну суму капіталовкладень у запаси;

 2. річну вартість зберігання запасів;

 3. річну вартість розміщення замовлення;

 4. альтернативну вартість капіталовкладень;

 5. оцінити ефективність реалізації даного виду запасів.