Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_osnovami_psihopatologi.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
585.22 Кб
Скачать

Іх семестр

 1. Загальна характеристика дітей з вадами опорно-рухового апарату (2 год.).

 2. Клінічна характеристика дитячого церебрального паралічу (2 год.).

 3. Система корекційної роботи при ДЦП (2 год.).

 4. Розвиток рухової сфери дітей та підлітків з ДЦП (2 год.).

 5. Розвиток психічних процесів при ДЦП (4 год.).

 6. Емоційно-вольова сфера та особистісний розвиток при ДЦП (2 год.).

 7. Соціальна адаптація та реабілітація дітей і підлітків з ДЦП (2 год.).

Всього – 16 год.

Разом за весь курс – 136 год.

2. План практичних занять

V семестр

 1. Структура нормального розвитку дитини (2 год.).

 2. Поняття про норму та аномалію психічного розвитку (2 год.).

 3. Параметри психічного дизонтогенезу (2 год.).

 4. Види психічного дизонтогенезу (2 год.).

 5. Прогнозування структури аномального розвитку (2 год.).

 6. Особливості афективного розвитку дітей з психофізичними порушеннями (2 год.).

 7. Аналіз впливу соціального середовища на аномальний розвиток (2 год.).

Всього – 14 год.

Vі семестр

 1. Вчення І.П.Павлова про психічну (вищу нервову) діяльність та його значення для психопатології (2 год.).

 2. Психопатологічне дослідження (2 год.).

 3. Дослідження уваги та сенсомоторних реакцій (2 год.).

 4. Методики дослідження пам’яті (2 год.).

 5. Методики дослідження рівня та перебігу мислительних процесів (2 год.).

 6. Методики дослідження інтелекту (2 год.).

 7. Вивчення нейропсихологічних методик для виявлення порушення психічної діяльності (мовлення, праксису, гнозису) (2 год.).

 8. Методики виявлення порушення особистісних якостей (2 год.).

 9. Методи дослідження порушення особистості (2 год.).

Всього – 18 год.

Vіі семестр

 1. Організація спостереження за поведінкою дітей в спеціальному дошкільному закладі (2 год.).

 2. Діагностика дитячої агресивності (2 год.).

 3. Корекційна робота з агресивними дітьми (2 год.).

 4. Діагностика гіперактивності (2 год.).

 5. Корекційна робота при гіперактивності (2 год.).

Всього – 10 год.

Vііі семестр

 1. Особливості виховання та навчання повільних дітей (2 год.).

 2. Характеристика порушень розвитку міжособистісних стосунків у дошкільників (2 год.).

 3. Корекція міжособистісних стосунків (2 год.).

 4. Особливості емоційно-вольової сфери та поведінки дітей, позбавлених батьківського піклування (2 год.).

 5. Організація взаємодії спеціалістів в забезпеченні комплексного супроводу дошкільників з проблемами розвитку (2 год.).

 6. Шляхи вивчення особливостей батьківського ставлення до дітей з особливими потребами (2 год.).

 7. Організація роботи дефектолога з батьками (2 год.).

 8. Діагностика акцентуацій характеру у дітей і підлітків (2 год.).

 9. Корекція порушень поведінки та емоційно-вольової сфери у підлітків (2 год.).

 10. Діагностика раннього дитячого аутизму (2 год.).

 11. Порівняльна характеристика груп дітей з РДА (2 год.).

 12. Психологічне дослідження дітей з РДА (2 год.).

 13. Засоби встановлення емоційного контакту з дітьми-аутистами (2 год.).

 14. Розвиток діяльності у дітей з РДА (2 год.).

 15. Формування загальної та дрібної моторики, соціально-побутових навичок при РДА (2 год.).

 16. Підготовка дітей з РДА до навчання (2 год.).

 17. Особливості корекційної роботи при сполученні інтелектуальних і сенсорних вад (2 год.).

 18. Система корекційної роботи зі сліпоглухими дітьми (2 год.).

 19. Особливості корекційної роботи при сполученні розумової відсталості та тяжких дефектів мовлення (2 год.).

Всього – 38 год.