Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_osnovami_psihopatologi.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
585.22 Кб
Скачать

Практичне заняття № 10

Тема: Діагностика раннього дитячого аутизму (2 год.).

Мета:Ознайомитись з принципами диференційної діагностики синдрому раннього дитячого аутизму.

Питання для самопідготовки та контролю:

 1. Історія вивчення синдрому раннього дитячого аутизму.

 2. Сучасні поняття про етіологію РДА.

 3. Диференційна діагностика синдрому РДА.

 4. Структура дефекту при синдромі РДА.

 5. Основні клінічні прояви РДА.

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. На основі вивчення літературних джерел та опрацювання лекційного матеріалу скласти узагальнюючу схему, що відображає структуру дефекту при синдромі РДА.

2. Скласти порівняльну характеристику синдрому РДА та інших патологічних станів, що мають подібні клінічні прояви, представити її у вигляді таблиці:

Назва патології

Риси, подібні до РДА

Відмінності від РДА

Сенсорні вади (порушення зору, слуху)

Розумова відсталість

Шизофренія

Тяжкі розлади мовлення

Замкнутість

3. Ознайомитись з порядком проведення діагностичного обстеження дитини з синдромом РДА.

Література:

    1. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи. – М.: Теревинф, 2000. – 336 с.

    2. Шипицина Л.М., Хилько А.А., Галлямова Ю.С., Демьянчук Р.В., Яковлева Н.Н. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. - СПб.: Речь, 2003. - 240 с.

    3. Мамайчук И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. - СПб.: Речь, 2003. - 400 с.

    4. Захаров А.И. Классификация нервных нарушений у детей, их проявления и распространенность // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. - СПб.: Питер, 2001. - С.208-223.

Практичне заняття № 11

Тема: Порівняльна характеристика груп дітей з РДА (2 год.).

Мета:Розглянути психологічні та поведінкові особливості дітей з синдромом РДА з різним рівнем афективної патології.

Питання для самопідготовки та контролю:

 1. Рівнева організація системи афективної регуляції.

 2. Класифікація дітей з синдромом РДА за рівнем афективної патології.

 3. Психолого-педагогічна характеристика груп дітей з РДА з різним ступенем вираженості афективної патології.

 4. Особливості раннього розвитку дітей з різним рівнем афективної патології при РДА.

 5. Поведінка дітей з РДА різного ступеню вираженості при перших контактах зі спеціалістами.

 6. Перспективи розвитку дітей з РДА різного ступеню тяжкості.

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. На основі аналізу літературних джерел і лекційного матеріалу скласти порівняльну характеристику груп дітей з РДА залежно від ступеня тяжкості афективної патології. Представити її у вигляді таблиці:

Показники

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Особливості спілкування

Ступінь афективної дезадаптації

Психічна регуляція

Моторний розвиток

Особливості сприйняття

Інтелектуаль-ний розвиток

Розвиток мовлення

2. Ознайомитись з особливостями раннього розвитку та характерними поведінковими реакціями під час обстеження дітей різних груп РДА, які можуть бути використані для діагностики їх стану.

3. Розглянути основні завдання корекційної роботи з різними групами дітей з РДА.

Література:

 1. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи. – М.: Теревинф, 2000. – 336 с.

 2. Мамайчук И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. - СПб.: Речь, 2003. - 400 с.

 3. Лебединский В.В., Бардышевская М.К. Аффективное развитие ребенка в норме и патологии // Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия. - Т. 1. - М.: ЧеРо: Высш. шк.: Изд-во МГУ, 2002. - С. 588-681.

 4. Захаров А.И. Классификация нервных нарушений у детей, их проявления и распространенность // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. - СПб.: Питер, 2001. - С.208-223.