Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_osnovami_psihopatologi.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
585.22 Кб
Скачать

Практичне заняття № 5

Тема: Розвиток розумових процесів і діяльності при ДЦП (2 год.).

Мета:Ознайомитись з методами діагностики та корекції розумових процесів у дітей з ДЦП; зі шляхами розвитку різних видів діяльності

Питання для самопідготовки та контролю

 1. Загальна характеристика особливостей розумових процесів при ДЦП.

 2. Особливості аналізу, синтезу, класифікації, порівняння, вирішення проблемних задач при ДЦП.

 3. Діагностика пізнавальної сфери дітей з ДЦП.

 4. Особливості ігрової та продуктивної діяльності дітей з ДЦП.

 5. Методики розвитку пізнавальних процесів у дітей і підлітків ДЦП.

 6. Розвиток конструктивної та образотворчої діяльності.

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Підібрати методики вивчення особливостей пізнавальних процесів для дітей і підлітків з ДЦП різного віку та з різною структурою дефекту (за індивідуальними картками).

2. Ознайомитись з корекційно-розвивальними методиками, спрямованими на розвиток розумових процесів у дітей з ДЦП.

3. Розглянути методики розвитку конструктивної та образотворчої діяльності при ДЦП. Ознайомитись з принципами побудови корекційно-розвивального середовища.

4. Підготувати рекомендації для вихователів і батьків щодо розвитку розумових процесів і діяльності дітей з ДЦП поза спеціальними корекційними заняттями.

Література:

1. Мамайчук И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. - СПб.: Речь, 2003. - 400 с.

2. Шипицина Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. - М.: Владос, 2001. - 248 с.

3. Мастюкова Е.М. Особенности личности учащихся с церебральным параличом // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. - СПб.: Питер, 2001. - С. 223-236.

4. Бадалян Л.О. Невропатология. - М.: Просвещение, 1987. - 416 с.

Практичне заняття № 6

Тема: Корекція емоційно-вольової сфери у дітей і підлітків з ДЦП (2 год.).

Мета:Розглянути особливості розвитку емоцій і волі у дітей і підлітків з ДЦП, методики корекційної роботи.

Питання для самопідготовки та контролю

 1. Загальна характеристика емоційно-вольових порушень при ДЦП.

 2. Варіанти патологічного розвитку особистості при ДЦП.

 3. Діагностика емоційно-вольової сфери дітей з ДЦП.

 4. Психокорекційні технології, спрямовані на нормалізацію емоційно-вольової сфери.

 5. Засоби формування адекватної самооцінки при ДЦП.

 6. Розвиток особистісних якостей у дітей і підлітків з ДЦП.

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Підібрати методики вивчення особливостей емоційно-вольової сфери дітей і підлітків з ДЦП різного віку та з різною структурою дефекту (за індивідуальними картками).

2. Ознайомитись з корекційно-розвивальними методиками, спрямованими на розвиток емоцій та вольових процесів у дітей з ДЦП.

3. Скласти корекційну програму, спрямовану на комплексний розвиток емоційно-вольової сфери з врахуванням вікових та клінічних особливостей (за індивідуальним завданням).

4. Підготувати рекомендації для вихователів і батьків щодо розвитку особистісних якостей дітей і підлітків з ДЦП поза спеціальними корекційними заняттями.

Література:

1. Мамайчук И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. - СПб.: Речь, 2003. - 400 с.

2. Шипицина Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. - М.: Владос, 2001. - 248 с.

3. Мастюкова Е.М. Особенности личности учащихся с церебральным параличом // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. - СПб.: Питер, 2001. - С. 223-236.

4. Бадалян Л.О. Невропатология. - М.: Просвещение, 1987. - 416 с.