Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_osnovami_psihopatologi.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
585.22 Кб
Скачать

Vіі семестр

 1. Загальна характеристика дітей з порушеннями поведінки.

 2. Причини порушення поведінки.

 3. Значення соціального оточення та організації навчання та виховання у виникненні та подоланні порушень поведінки.

 4. Особливості проявів порушень поведінки в підлітковому віці.

 5. Порушення емоційно-вольової сфери у дітей і підлітків.

 6. Методи дослідження порушень поведінки та емоційно-вольової сфери дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

 7. Організація структурованого спостереження за поведінкою дитини.

 8. Види порушень поведінки та їх прояви.

 9. Загальна характеристика дитячої агресивності.

 10. Класифікація агресії.

 11. Порівняльна характеристика видів агресії.

 12. Причини і фактори, що впливають на розвиток дитячої агресивності.

 13. Діагностика агресивності в дошкільному віці.

 14. Завдання і напрямки корекційної роботи при агресивності.

 15. Корекційні методики, спрямовані на подолання агресивності.

 16. Вимоги до сімейного виховання агресивної дитини.

 17. Поняття про гіперактивність, її можливі причини.

 18. Характеристика синдрому гіперактивності з дефіцитом уваги.

 19. Основні прояви СДУГ та можливі додаткові відхилення.

 20. Діагностика гіперактивності.

 21. Завдання та напрямки корекційної роботи з гіперактивною дитиною.

 22. Методи розвитку дефіцитарних функцій у дитини з СДУГ.

 23. Корекція негативних форм поведінки та порушень міжособистісних стосунків гіперактивної дитини.

 24. Особливості організації поведінки гіперактивної дитини педагогом.

 25. Вимоги до сімейного виховання гіперактивної дитини

Vііі семестр

 1. Загальна характеристика повільних дітей.

 2. Нейро- та психофізіологічні особливості повільних дітей.

 3. Вплив умов життя та виховання на рівень рухливості нервових процесів у дошкільників.

 4. Завдання і напрямки корекційної роботи з повільними дітьми.

 5. Тренування швидкості рухів і розвиток внутрішнього гальмування у повільних дітей.

 6. Вимоги до сімейного виховання повільної дитини.

 7. Порушення міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку: причини, прояви, поширення.

 8. Вплив порушення взаємодії з однолітками на формування особистості.

 9. Характеристика образливих, сором’язливих, демонстративних дітей.

 10. Особливості формування та проявів порушень міжособистісних стосунків у дітей з психофізичними вадами.

 11. Завдання, етапи і методики корекційної роботи з оптимізації міжособистісних стосунків дошкільників.

 12. Особливості поведінки та емоційно-вольової сфери дітей, позбавлених батьківського піклування.

 13. Поняття про комплексний психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами.

 14. Етапи індивідуального супроводу дитини в спеціальному дошкільному закладі.

 15. Забезпечення єдності діагностики та корекції в роботі з дітьми з порушеннями поведінки та емоційно-вольової сфери.

 16. Вплив мікросоціальних умов на розвиток дитини з особливими потребами.

 17. Методики дослідження батьківсько-дитячих відносин у родинах, що виховують дітей з особливими потребами.

 18. Особливості батьківського ставлення до дитини з психофізичною аномалією.

 19. Фази батьківської кризи, обумовленої народженням дитини з вадою розвитку.

 20. Мета і завдання психологічної допомоги матерям, які виховують дитину з особливими потребами.

 21. Порівняльна характеристика матерів невротичного та авторитарного типів.

 22. Характеристика різних тенденцій у взаємодії батьків з дитиною з особливими потребами в процесі спільної діяльності.

 23. Рівні батьківської мотивації в сім’ї, що виховує дитину з особливими потребами.

 24. Етапи, форми і зміст роботи дефектологів з батьками, які виховують дитину з особливими потребами.

 25. Особливості формування акцентуацій характеру у дітей і підлітків з психофізичними вадами.

 26. Завдання, напрямки і методи психокорекційної роботи при дисгармонійному розвитку в підлітковому віці.

 27. Загальне поняття про синдром раннього дитячого аутизму, його диференціація від подібних за проявами станів.

 28. Структура дефекту при ранньому дитячому аутизмі.

 29. Групи дітей з РДА з різним рівнем афективної патології.

 30. Особливості раннього розвитку дітей з РДА.

 31. Прояви афективної дезадаптації при РДА.

 32. Особливості розвитку сприйняття та діяльності у дітей-аутистів.

 33. Особливості розвитку моторики в аутичних дітей.

 34. Розвиток мовлення у різних груп дітей з синдромом РДА.

 35. Характеристика інтелектуального розвитку аутичних дітей.

 36. Завдання, напрямки та методи психологічного дослідження дітей з РДА.

 37. Засоби встановлення емоційного контакту при різних ступенях афективної патології.

 38. Характеристика методу холдінг-терапії.

 39. Розвиток форм взаємодії з аутичною дитиною.

 40. Формування в дитини з РДА активного осмисленого ставлення до оточуючого.

 41. Розвиток діяльності дитини з синдромом РДА.

 42. Розвиток мовлення дитини з синдромом РДА.

 43. Координація роботи спеціалістів і батьків по вихованню аутичної дитини.

 44. Підготовка дитини з РДА до навчання.

 45. Особливості навчання аутичних дітей читанню, письму, рахунку.

 46. Психолого-педагогічна характеристика дітей зі сполученням розумової відсталості та порушення слуху.

 47. Психолого-педагогічна характеристика дітей зі сполученням розумової відсталості та порушення зору.

 48. Психолого-педагогічна характеристика дітей зі сполученням розумової відсталості та порушення мовлення.

 49. Психолого-педагогічна характеристика сліпоглухих дітей.

 50. Особливості організації навчання та виховання дітей зі складним дефектом.