Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_osnovami_psihopatologi.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
585.22 Кб
Скачать

Практичне заняття № 2

Тема: Поняття про норму та аномалію психічного розвитку (2 год.).

Мета: Навчитись диференціювати поняття "норма" та "аномалія" при аналізі психічного розвитку дитини. Ознайомитись з різними критеріями визначення норми та особливостями їх використання.

Питання для самопідготовки та контролю:

 1. Поняття про норму в психології та дефектології.

 2. Пояснити, з чим пов’язаний відносний характер норми фізичного та психічного розвитку.

 3. Вікова, групова, індивідуальна норма.

 4. Поняття про аномалію розвитку.

 5. Причини виникнення аномалій розвитку.

 6. Дати характеристику поняття “дитина з особливими потребами”.

Завдання для самостійної роботи на занятті:

 1. Скласти порівняльну характеристику вікової, групової, індивідуальної норм у вигляді таблиці:

Різновиди норм

Чим обумовлене виділення даного різновиду норм

Приклади нормального варіювання ознак

Приклади патологічних відхилень

Вікова

Групова

Індивідуальна

 1. Визначити, чи можуть бути віднесені до групи осіб з особливими потребами:

а) дитина 3 років, що невірно вимовляє шиплячі звуки;

б) дитина, що має надмірну вагу тіла внаслідок розладу обміну речовин;

в) підліток, що має знижену гостроту зору, яка компенсується коригуючими окулярами;

г) дитина, що не може повноцінно оволодіти навичками самообслуговування внаслідок дефекту опорно-рухового апарату;

д) дитина з одностороннім зниженням слуху;

е) підліток, який не може виконати вікові нормативи при оцінці фізичного розвитку;

є) підліток, в якого відзначається тимчасове зниження продуктивності розумових процесів внаслідок перенесеного тяжкого соматичного захворювання;

ж) стійко невстигаюча в школі дитина;

з) людина, що втратила слух у віці 50 років;

і) дитина зі зниженими арифметичними здібностями при розвиненій схильності до художньої творчості.

Обґрунтувати свою думку.

Література:

 1. Виготський Л.С. Основні проблеми дефектології // Спеціальна психологія. Тексти. - Ч.І. - Кам’янець-Подільський, 1999. - С. 4-19.

 2. Выготский Л.С. Проблемы развития психики // Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия. - Т. 1. - М.: ЧеРо: Высш. шк.: Изд-во МГУ, 2002. - С. 10-22.

 3. Гордеев В., Александрович Ю. Методы исследования развития ребенка: качество жизни (QOL) - новый инструмент оценки развития детей. - СПб.: Речь, 2001 - 200 с.

 4. Захаров А.И. Своеобразие психического развития детей // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. - СПб.: Питер, 2001. - С. 93-129.

 5. Лебединський В.В. Розлади психічного розвитку в дітей // Спеціальна психологія. Тексти. - Ч.І. - Кам’янець-Подільський, 1999. - С. 18-29.

 6. Лубовський В.І. Психологічні проблеми діагностики аномального розвитку дитини // Спеціальна психологія. Тексти. - Ч.І. - Кам’янець-Подільський, 1999. - С. 4-17.

Практичне заняття № 3

Тема:Параметри психічного дизонтогенезу (2 год.)

Мета:Засвоїти теоретичні положення про параметри аномального розвитку, навчитися аналізувати конкретні приклади дизонтогенезу за цими параметрами.

Питання для самопідготовки та контролю:

 1. Загальне поняття про дизонтогенез.

 2. Перерахувати параметри дизонтогенезу за В.В.Лебединським.

 3. Характеристика дизонтогенезу за функціональною локалізацією порушення.

 4. Чим обумовлений вплив часу ушкодження на структуру дефекту?

 5. Пояснити закономірності виникнення вторинних відхилень на базі первинного дефекту.

 6. Розкрити суть поняття “асинхронія”.

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Навести приклади вад розвитку, викликаних загальним і специфічним дефектами. Обґрунтувати свій вибір.

2. Користуючись складеною на практичному занятті № 1 таблицею, пояснити вплив часового фактору на специфіку аномального розвитку в наступних випадках:

а) порівняти наслідки втрати слуху з народження в 1-2 роки, 3-4 роки, 6-7 років, 11-12 років;

б) порівняти можливі наслідки тяжкого інфекційного ураження головного мозку на 1 році життя, в 3-4 роки, в 5-6 років, в 12-13 років.

3. Назвати вторинні відхилення, які викликаються певним видом первинного дефекту, пояснити причини їх виникнення:

а) порушення опорно-рухового апарату;

б) зниження зору;

в) зниження слуху;

г) недостатність аналітико-синтетичної функції головного мозку.

Література:

 1. Выготский Л.С. Проблемы развития психики // Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия. - Т. 1. - М.: ЧеРо: Высш. шк.: Изд-во МГУ, 2002. - С. 10-22.

 2. Лебединский В.В. Общие закономерности психического дизонтогенеза // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. - СПб.: Питер, 2001. - С. 129-149.

 3. Лебединский В.В. Классификация психического дизонтогенеза // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. - СПб.: Питер, 2001. - С. 250-257.

 4. Боскис Р.М. Аномальные дети // Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия. - Т. 1. - М.: ЧеРо: Высш. шк.: Изд-во МГУ, 2002. - С. 437-464.