Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_osnovami_psihopatologi.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
585.22 Кб
Скачать

Практичне заняття № 4

Тема: Діагностика гіперактивності (2 год.).

Мета:Розглянути методики вивчення дітей дошкільного віку з проявами гіперактивності та критерії діагностики синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ).

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Загальна характеристика явища гіперактивності.

2. Поняття про синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, його причини.

3. Назвати основні прояви гіперактивності, імпульсивності, порушення уваги в дітей з СДУГ.

4. Які додаткові порушення можуть зустрічатись у дітей із СДУГ.

5. Завдання, напрямки та методики обстеження дитини дошкільного віку з проявами гіперактивності.

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Скласти порівняльну характеристику дитини із СДУГ і дитини з сильним неврівноваженим збудливим типом нервової системи.

2. Записати в зошит основні симптоми неуважності, гіперактивності та імпульсивності, які є основою для встановлення діагнозу СДУГ.

3. Ознайомитись з прикладами анкет для педагогів і батьків, спрямованих на виявлення проявів гіперактивності у дітей дошкільного віку, запропонованими Л.Шипіциною зі співавторами.

Анкета для батьків

Чи появились у дитини у віці до 7 років наступні ознаки, чи спостерігались вони більше 6 місяців? Приймається тільки відповідь “Так” (1 бал) або “Ні” (0 балів)

Ознаки

Бали

1

Здійснює метушливі рухи руками і ногами або, сидячи на стулі, звивається

2

Важко усидіти на стільці під час виконання завдання

3

Легко відволікається на сторонні стимули

4

Важко дочекатися черги під час гри

5

Відповідає на питання, не подумавши, і раніше, чим питання буде закінчене

6

Утруднюється при виконанні інструкцій інших

7

Важко утримувати увагу при виконанні завдань або в ігрових ситуаціях

8

Часто переключається з однієї незакінченої справи на іншу

9

Під час гри неспокійна

10

Часто надмірно балакуча

11

В розмові часто перебиває, нав’язує свою думку, в дитячих іграх часто виступає “мішенню”

12

Часто здається, що дитина не чує, що їй сказано

13

Часто губить необхідні предмети і речі

14

Ігнорує фізичну небезпеку й можливі наслідки

Загальна кількість балів

Якщо загальна кількість балів дорівнює 8 або більше, дитину необхідно показати спеціалісту.

Анкета для педагога

Якою мірою у дитини виражені наведені нижче ознаки? Проставте наступні цифри: 0 – відсутність ознаки, 1 – присутність у незначному ступеню, 2 – присутність в помірному ступеню, 3 – присутність у вираженому ступеню

Ознаки

Бали

1

Неспокійний, звивається, як вуж

2

Неспокійний, не може залишатись на одному місці

3

Вимоги дитини повинні виконуватись негайно

4

Зачіпає, турбує інших дітей

5

Збудливий, імпульсивний

6

Легко відволікається, утримує увагу на короткий період

7

Не закінчує розпочату роботу

8

Поведінка дитини вимагає підвищеної уваги педагога

9

Не проявляє старанності в роботі

10

Демонстративна поведінка (істеричність, плаксивість)

Загальна кількість балів

Якщо загальна кількість балів дорівнює 11 або більше для дівчаток і 15 або більше для хлопчиків, дитину необхідно показати спеціалісту.

4. Розробити план проведення обстеження дитини з проявами гіперактивності та опитування її батьків.

Література:

1. Шипицина Л.М., Хилько А.А., Галлямова Ю.С., Демьянчук Р.В., Яковлева Н.Н. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. - СПб.: Речь, 2003. - 240 с.

2. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия. - М.: Академия, 2001. - 368 с.

3. Мамайчук И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. - СПб.: Речь, 2003. - 400 с.