Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кпу / PerelYOk_pitan2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
814.59 Кб
Скачать
  1. Комітети вру та їх повноваження.

Основними галузевими орг. є комтети ВРУ(- постійно діючі орг, які створюються для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних фій, відповідно на строк повноважень ВРУ на основі пропорційного представництва депутатських груп і фракцій). ВР обирає голів, перших заступників, заступників голів, секретарів цих комітет. Зараз існує 26комітетів

Фії комітет.визначено у ЗУ„Про комітВРУ” це:

1.Законопроектна робота-організація розроблення за дорученням ВРУ чи з власної ініціативи проектів законів чи інших актів, що розглядаються ВР, попередній розгляд і підготування висновків і пропозицій щодо законопроектів, внесених іншими суб’єктами законодавч.ініціативи, доопрацювання та редагування за дорученням ВР чи з власн. ініціатив.окремих законопроект.за наслідками розгляду їх у читаннях, визначення завдань щодо розроблення законопроект.чи їхніх структурних частин, узагальнення і пропозицій, що надійшли внаслідок їх всенародн.обговореня;

2.Збір, вивчення,дослідження інформац.з питань, що належить до компетенц.комітет, організац.слухань із цих питан;

3.Здійснення контролю за дотриманням та реалізацією К-ції та ЗУкр, інших НПА ВР, вивчення ефективності їх застосування;

4.Вивчен.ефективності дій Уряду, інших орг. вик.вл, їхніх посад.осіб, віднесених до компетенції комітетів, підготування й подання відповідних висновків на розгляд ВР;

5.Участь у складанні, прийнятті, контролі за виконанням держ.бюджету, в частині, що належить до їх компетенц;

6.Попередн.розгляд і підготування висновків і пропозицій щодо ратифікації та денонсації міжн.договорів і угод, питань, що розглядаються ВРУ;

7.Попередне обговорення кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються ВР.

У комітетах ВР у межах своїх повноважень може створювати: тимчасові спец.комісії(- для підготовки і попереднього розгляду питань), тимчасові слідчі комісії(-якщо за це проголосувало не менше 1/3нар.депів від к-ного складу. Створюються для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.)

  1. Організація роботи вру.

Порядок роботи ВР, її орг.та посадових осіб визначається К-цією, Регламентом ВР, ЗУ „Про комітети ВР”, „Про статус нардепа”.

Основні форми роботи ВР: сесії(чергові, позачергові) і засідання(пленарні або загальні, засідання комітетів та інших орг). ВР працює сесійно. Сесії ВР-термін, протягом якого парламент Укр. проводить свої пленарні засідання та приймає рішення з питань, віднесених до їх віданя К-цією та ЗУ.

Чергові сесії починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня, крім першої сесії(на неї скликаються не пізніше ніж на 3одень після офіційного оголошення про обрання нардепівВР). Завершуються не пізніше 45 та 10днів до початку наступної сесії. Інформацію про дату і час початку чергової сесії, про місце і час реєстрації нардепів апаратом не пізніше як за 3дні до початку роботи черг.сесії доводиться до відома кожного нардепа та публікується в газеті„Голос Укр”. ВР процедурним рішенням може доручити окремим комітетам продовжити їх роботу. Або комітети, спеціальні та слідчі комісії можуть продовжити роботу після закінчення черг.сесії за власним бажанням.

Позачергові сесії скликаються Головою ВР на вимогу не менше третини нардепів від конст-ного складу або на вимогу Презид. Ініціатори надсилають Голові ВР вмотивовані вимоги про скликання позач.сесії, підписані їх ініціаторами, разом із проектами документів. Скликається поза черг.сесія не пізніше як у 7ми денний строк дня надходження вимоги про скликання. Розпорядження Голови ВР про скликання поз.сессії публікується в газеті„Голос Укр” не пізніше як за 3дні до її відкритя із зазначеним питанням. У разі оголошення указу Презид про введення воєнного чи надзвичайного ВР збирається на позач.сесію не пізніш у 2денний строк і працює до скасування надзвич.стану.

У сесійний період щотижнева робота ВР та її комітетів починається у вівторок о 10 і закінчується у п’ятницю о 14. Понеділок відводиться для роботи у фракціях, виборчих округах- для здійснення депутат. повноважень.

Засідання ВР поділяються на пленарні (загальні) і засідання її органів(комітетів). Як правило вони відкриті, але можуть бути закритими за рішенням більшості від к-ного складу ВР. Рішення ВР ухвалюються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Засід.проводиться згідно з розкладом. Відкривають, ведуть і закривають Голова ВР або заступники. Перше після виборів пленарне засідання відкриває найстарший за віком нардеп і веде його до обрання Президії сесії. Президія сесії визначає головуючого на кожне засідання ВР, організовує роботу і підписує прийняті акти до обрання голови ВР та його заступників.

Перед кожним пленарним засіданням відбувається поіменна реєстрація депутатів, з пред’явленням посвідчення персональної картки для голосування і з особистим підписом депутата. На початку кожного засідан. головуючий повідомляє про кількість депутатів, які зареєструвались, і тих, які відсутні з поважних причин.

Кожного робочого дня головуючий на початку засідання оголошує порядок денний на весь робочий день. Питання розглядаються послідовно на пленарн.засідан, ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Промовець зобов’язаний виступати тільки з питань, з якого йому надано слово.

У Регламенті ВР окрема увага приділяється питанням дисципліни та етики на пленарних засіданнях. Якщо депутат заважає і йому зроблено 2зауваження він за згодою більшості повинен залишити зал до кінця засідан.

Регламент передбачає такі види голосування у ВР: -сигнальне(-застосовується не для прийнятя рішення, а оголошується головуючим для того,щоб з’ясувати кількість депутатів які не підтримують або заперечують проти певної пропозиції. Проводиться без обговорення і здійснюється підняттям руки, при цьому підрахунок голосів не проводиться. Головуючий і голова ВР у голосуванні участь не беруть), -відкрите нефіксоване і відкрите фіксоване(поіменне)(-здійснюється за допомогою електронної с-ми підрахунку голосів, яка працює в одному з двох режимів: 1.без можливості фіксації персональних результат.голосув кожного депутат; 2.з можливістю фіксації персон.результ і з можливістю роздрукування поіменно), -таємне голосуван шляхом подання бюлетенів(- застосовується при персональних обраннях, призначеннях на посаду або усунення з посади).

Соседние файлы в папке кпу