Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кпу / PerelYOk_pitan2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
814.59 Кб
Скачать
  1. Основні принципи та система кпу.

С-ма КПУ –це об’єктивно обумовлена сукупність інститутів і норм КП, а також інших ступних елементів (природного і позитивного, суб’єктивного і об’єктивного, загального і особливого) КП, що регулюють суспільні відносини , які є предметом КП.

Систему КПУ складають принципи, інститути і норми.

Принципи КПУ- керівні засади, ідеї, ідеали, які визначають сутність, зміст, спрямованість і форми Конст-но-прав.регулювання. Принципи це те заради чого існує К-ція.

Принципи умовно можна поділити на загальні та спеціальні. Загальні принципи КП- найбільш узагальнені керівні засади цієї галузі П, які встановлюються в самій К-ції. Поділ на: принцип публічності КПУ означає, що ця галузь П має своїм завданням регулювання суспільних відносин, пов’язаних із здійсненням публічної влади народом та укр.Д. Принцип пріоритетності визначає пріоритетний характер предмета, джерела і суб’єктів КПУ. Принцип універсальності КП передбачає, що ця галузь П регулює широке коло найважливіших суспільних відносин політ, економ, соц та культурного характеру. Принцип науковості полягає в належному теоретичному обґрунтуванні всіх конс-но-прав-их явищ, наявності розвинуної конст-прав. науки, яка своєчасно й ефективно забезпечує потреби конст. практики. Програмний принцип виражає перспективи розвитку суспільних відносин, що регулюються цією галуззю П.

Спеціальні принципи КПУ- керівні засади, ідеї, що виражають сутність і зміст окремих основних інститутів цієї галузі П. Слід розрізняти принципи: -основ конс-ного ладу Укр., -конст-но-прав. статусу людини (зокрема, принцип громадянства), -інститут форм безпосередньої демократії (принципи суверенності народу, принцип єдиновладдя народу, повновладдя народу, принцип безпосереднього волевиявлення народу й інші), -організації та діяльності органів держ. вл; -місцевого самоврядування, -конст-ної юстиції, -основ національної безпеки і оборони Укр..

КПУ орієнтовано на інші пріоритети, тому розташування його інститутів повинно мати принципово новий вигляд:

1) основи конституційного ладу України; 2) права, свободи й обов’язки людини і громадянина; 3) форми безпосереднього народовладдя: вибори, референдуми та ін.; 4) законодавча влада; 5) Президент України; 6) виконавча влада; 7) територіальний устрій; 8) місцеве самоврядування.

Така й система Конституції України – основного джерела КПУ. КП – відкрита система, яка постійно втягує в орбіту свого регулювання нові елементи, звільняючись від “спрацьованих”, “віджилих” елементів. Цим забезпечується стабільність та її правоохоронний вплив на суспіл.відносини.

  1. Поняття і система інститутів кпу.

Інститут КП- основний складовий елемент системи КПУ, який об’єднує об’єктивно сформовану, цілісну і відносно уособлену групу функціонально взаємообумовлених і структурновзаємопов’язаний норм КП, які регулюють певну сферу однорідних сусп. відносин, що є предметом КП.

Конституційно-правові інститути суттєво відрізняються між собою кількістю правових норм, предметом правового регулювання. Відокремлюють 3 різновиди інститутів: Загальні- мають комплексний характер і складають значні масиви правових норм, які регулюють великі сфери суспільних відносин. Загальні інститути об’єднують норми, що можуть суттєво відрізнятись між собою як за предметом, так і за характером впливу на сусп. відносини. До них належать такі інститути: інститут основ конст-ног ладу; інститут конст-прав. статусу людини і громадянина Укр.; інститут форм безпосередньої демократії; інститут парламентаризму; ін-т. глави Д; ін-т. викон.вл; ін-т. суд.вл; ін-т. конст-ної юрисдикції; ін-т. амін-територ. устрою; ін-т. місцевого самоврядування.

Головні в межах загальних інститутів об’єднують правові норми, що регулюють певні групи однорідних сусп.відносин. Вони виступають структурними підрозділами загальних інститутів і характеризуються вужчою предметною і функціональною спеціалізацією. Наприклад, до загального інституту основ правового статусу людини і громадянина входять такі головні інститути: громадянства Укр., принципів правового статусу людини і громадянина, основних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, правового статусу іноземців, політичного притулку.

Початкові інститути в межах головних інститутів об’єднують кілька правових норм, що регулюють окрему групу суспільних відносин. Напр.., до головного інституту громадянства Укр.. входить початковий інститут втрати громадянства Укр..

Соседние файлы в папке кпу