Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

кпу / ¯ã⥢®¤ 1

.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
49.66 Кб
Скачать
 1. КПУ - провідна галузь права України.

 2. Поняття і предмет КПУ.

 3. Роль КП в сис. нац. права України.

 4. Основні принципи та система КПУ.

 5. Поняття і система інститутів КПУ.

 6. Конст.-правові норми, їх особливості.

 7. Види конст.-правових норм.

 8. Порядок реалізації конст.-правових норм

 9. Поняття і види конст.-правових відносин.

 10. Суб'єкти і об'єкти конст.-правових відносин.

 11. Підстави вин-ня і припинення конст.-пр. відносин.

 12. Поняття і види джерел КП.

 13. Види джерел КПУ.

 14. Конституція України - основне джерело КПУ.

 15. Загальна характеристика і основні риси КУ.

 16. Поняття, види і роль закону в системі джерел КПУ.

 17. Порядок прийняття законів. Стадії закон-го процесу

 18. Значення і юр. сила конст. і звичайних законів.

 19. Підзаконні норм.-пр. акти як джерела КПУ.

 20. Суть конституціоналізму.

 21. Суть фактичної і юридичної конституції:

 22. Перспективи розвитку КУ.

 23. Значення і характеристика Конституції П. Орлика.

 24. Основні положення Конституції України.

 25. Поняття і принципи конституційного ладу України.

 26. Поняття і властивості суверенітету України.

 27. Організація д-ї влади в Укр. Розподіл д-ї влади.

 28. Верховенство права в Укр. державі.

 29. Загальна хар-ка громадянського сус. та його ознаки.

 30. Вз.залежність і співвідношення гр-го сус. і прав. д-ви.

 31. Поняття і ознаки правової держави.

 32. Інститут захисту конституційного ладу України.

 33. Основні засади взаємовідносин гром. сус-ва і д-ви.

 34. Поняття, форми і принципи державного устрою.

 35. Поняття і принципи формування пр. д-ви в Укр.

 36. Декларація про д-й сувер-т У. та її роль в стан-ні Укр.

 37. Державно-пр. ознаки Укр. як держави.

 38. Поняття і зміст компетенції д-ви Укр.

 39. Державні символи Укр.

 40. Суть і зміст народовладдя в Укр.

 41. Форми здійс-ня прямого народовладдя в Укр.

 42. Пон. і форми предст. дем. Пр. гар. здійс. нар.владдя.

 43. Поняття і суть виборчого права і виборчої сис.

 44. Демократизм виб. сис. в Укр. Види виб. сис.

 45. Основні принципи виборчої сис. Укр.

 46. Порядок орг-ї та проведення виборів.

 47. Статус Центральної виборчої комісії.

 48. Виборчий процес в Україні.

 49. Гарантії здійснення виборчого права.

 50. Поняття і види референдумів.

 51. Принципи участі громадян у референдумах.

 52. Дем. засади підготовки і проведення реф-в.

 53. Референдний процес в Україні.

 54. Пон., принципи і зміст конст.-пр. статусу особи.

 55. Пон. громадянства (Г) і засоби його набуття.

 56. Інститут гром-ства в Укр. державі.

 57. Порядок набуття гром-ства Укр.

 58. Порядок припинення громадянства України.

 59. Порядок набуття гром-ства Укр. дітьми.

 60. Класифікація прав і свобод громадян.

 61. Політичні права і свободи громадян Укр.

 62. Соц.-економічні права громадян Укр.

 63. Громадянські пр. та свободи люд. та гр-на в Укр.

 64. Культурні права громадян Укр.

 65. Система обов'язків громадян Укр.

 66. Гарантії здійснення прав і свобод громадян Укр.

 67. Пр. статус іноземців в Укр. та його осн. принципи.

 68. Права і обов'язки іноземців в Укр.

 69. Відповід-сть іноз-в за правопор-ня та захист їх прав.

 70. Поняття категорії осіб без громадянства.

 71. Права і обов'язки осіб без громадянства.

 72. Поняття національного режиму,

 73. Поняття права притулку.

 74. Статус біженця в Укр.

 75. Пон., ознаки і система органів Укр. д-ви.

 76. ВРУ - єдиний орган законодавчої влади Укр.

 77. Порядок утворення ВРУ.

 78. Компетенція ВРУ.

 79. Комітети ВРУ та їх повноваження.

 80. Організація роботи ВРУ.

 81. Правовий статус Президента Укр.

 82. Порядок проведення виборів Президента Укр.

 83. Компетенція Президента Укр.

 84. Вз.відносини Президента Укр. з ВРУ і КМУ.

 85. КМУ - орган виконавчої влади.

 86. Порядок формування і склад КМУ.

 87. Компетенція КМУ.

 88. Система органів виконавчої влади.

 89. Центральні органи виконавчої влади.

 90. Місцеві державні адміністрації, їх повноваження

 91. Організація роботи місцевих д-х адміністрацій.

 92. Правові основи організації судової влади.

 93. Судова влада в системі розподілу влади.

 94. Загальна характеристика судової сис. Укр.

 95. Конституційний-пр. статус народного депутата.

 96. Діяльність депутата.

 97. Права та обов'язки депутатів.

 98. Основні гарантії депут. діяльності.

 99. Депут. запит і депут. звернення.

 100. Пон. і значення основі принципи тер. устрою д-ви.

 101. Види адмін.-тер. одиниць в Укр.

 102. Правовий статус АР Крим.

 103. Сис. органів влади в АР Крим та їх повноваження.

 104. Порядок зміни адмін.-тер. поділу Укр.

 105. Пон. і принципи, форми здійснення місц. самовр-ня.

 106. Органи місц. самовр., їх повн-ня та форми роботи.

 107. Конст. Суд Укр., його повн-ня, роль.

 108. КУ про внесення змін до неї та пор. виріш. перех. пит

 109. Органи прокуратури в сис. д-го апарату.

 110. Повн-ня прокуратури та форми її реагування на порушення зак-сті.

 1. КПУ - провідна галузь права України.

 2. Поняття і предмет КПУ.

 3. Роль КП в сис. нац. права України.

 4. Основні принципи та система КПУ.

 5. Поняття і система інститутів КПУ.

 6. Конст.-правові норми, їх особливості.

 7. Види конст.-правових норм.

 8. Порядок реалізації конст.-правових норм

 9. Поняття і види конст.-правових відносин.

 10. Суб'єкти і об'єкти конст.-правових відносин.

 11. Підстави вин-ня і припинення конст.-пр. відносин.

 12. Поняття і види джерел КП.

 13. Види джерел КПУ.

 14. Конституція України - основне джерело КПУ.

 15. Загальна характеристика і основні риси КУ.

 16. Поняття, види і роль закону в системі джерел КПУ.

 17. Порядок прийняття законів. Стадії закон-го процесу

 18. Значення і юр. сила конст. і звичайних законів.

 19. Підзаконні норм.-пр. акти як джерела КПУ.

 20. Суть конституціоналізму.

 21. Суть фактичної і юридичної конституції:

 22. Перспективи розвитку КУ.

 23. Значення і характеристика Конституції П. Орлика.

 24. Основні положення Конституції України.

 25. Поняття і принципи конституційного ладу України.

 26. Поняття і властивості суверенітету України.

 27. Організація д-ї влади в Укр. Розподіл д-ї влади.

 28. Верховенство права в Укр. державі.

 29. Загальна хар-ка громадянського сус. та його ознаки.

 30. Вз.залежність і співвідношення гр-го сус. і прав. д-ви.

 31. Поняття і ознаки правової держави.

 32. Інститут захисту конституційного ладу України.

 33. Основні засади взаємовідносин гром. сус-ва і д-ви.

 34. Поняття, форми і принципи державного устрою.

 35. Поняття і принципи формування пр. д-ви в Укр.

 36. Декларація про д-й сувер-т У. та її роль в стан-ні Укр.

 37. Державно-пр. ознаки Укр. як держави.

 38. Поняття і зміст компетенції д-ви Укр.

 39. Державні символи Укр.

 40. Суть і зміст народовладдя в Укр.

 41. Форми здійс-ня прямого народовладдя в Укр.

 42. Пон. і форми предст. дем. Пр. гар. здійс. нар.владдя.

 43. Поняття і суть виборчого права і виборчої сис.

 44. Демократизм виб. сис. в Укр. Види виб. сис.

 45. Основні принципи виборчої сис. Укр.

 46. Порядок орг-ї та проведення виборів.

 47. Статус Центральної виборчої комісії.

 48. Виборчий процес в Україні.

 49. Гарантії здійснення виборчого права.

 50. Поняття і види референдумів.

 51. Принципи участі громадян у референдумах.

 52. Дем. засади підготовки і проведення реф-в.

 53. Референдний процес в Україні.

 54. Пон., принципи і зміст конст.-пр. статусу особи.

 55. Пон. громадянства (Г) і засоби його набуття.

 56. Інститут гром-ства в Укр. державі.

 57. Порядок набуття гром-ства Укр.

 58. Порядок припинення громадянства України.

 59. Порядок набуття гром-ства Укр. дітьми.

 60. Класифікація прав і свобод громадян.

 61. Політичні права і свободи громадян Укр.

 62. Соц.-економічні права громадян Укр.

 63. Громадянські пр. та свободи люд. та гр-на в Укр.

 64. Культурні права громадян Укр.

 65. Система обов'язків громадян Укр.

 66. Гарантії здійснення прав і свобод громадян Укр.

 67. Пр. статус іноземців в Укр. та його осн. принципи.

 68. Права і обов'язки іноземців в Укр.

 69. Відповід-сть іноз-в за правопор-ня та захист їх прав.

 70. Поняття категорії осіб без громадянства.

 71. Права і обов'язки осіб без громадянства.

 72. Поняття національного режиму,

 73. Поняття права притулку.

 74. Статус біженця в Укр.

 75. Пон., ознаки і система органів Укр. д-ви.

 76. ВРУ - єдиний орган законодавчої влади Укр.

 77. Порядок утворення ВРУ.

 78. Компетенція ВРУ.

 79. Комітети ВРУ та їх повноваження.

 80. Організація роботи ВРУ.

 81. Правовий статус Президента Укр.

 82. Порядок проведення виборів Президента Укр.

 83. Компетенція Президента Укр.

 84. Вз.відносини Президента Укр. з ВРУ і КМУ.

 85. КМУ - орган виконавчої влади.

 86. Порядок формування і склад КМУ.

 87. Компетенція КМУ.

 88. Система органів виконавчої влади.

 89. Центральні органи виконавчої влади.

 90. Місцеві державні адміністрації, їх повноваження

 91. Організація роботи місцевих д-х адміністрацій.

 92. Правові основи організації судової влади.

 93. Судова влада в системі розподілу влади.

 94. Загальна характеристика судової сис. Укр.

 95. Конституційний-пр. статус народного депутата.

 96. Діяльність депутата.

 97. Права та обов'язки депутатів.

 98. Основні гарантії депут. діяльності.

 99. Депут. запит і депут. звернення.

 100. Пон. і значення основі принципи тер. устрою д-ви.

 101. Види адмін.-тер. одиниць в Укр.

 102. Правовий статус АР Крим.

 103. Сис. органів влади в АР Крим та їх повноваження.

 104. Порядок зміни адмін.-тер. поділу Укр.

 105. Пон. і принципи, форми здійснення місц. самовр-ня.

 106. Органи місц. самовр., їх повн-ня та форми роботи.

 107. Конст. Суд Укр., його повн-ня, роль.

 108. КУ про внесення змін до неї та пор. виріш. перех. пит

 109. Органи прокуратури в сис. д-го апарату.

 110. Повн-ня прокуратури та форми її реагування на порушення зак-сті.

Соседние файлы в папке кпу