Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦПП (шпори).doc
Скачиваний:
166
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.09 Mб
Скачать

43. Судова повістка-повідомлення

Повістки-повідомлення є засобом повідомлення про судове засідання, що надсилається особам, які беруть участь у справі, з приводу вчинення процесуальних дій, в яких участь цих осіб не є обов’язковою.

Зміст судової повістки-повідомлення:

 1. найменування та адреса суду,

 2. назва справи,

 3. вказівка про те, яку дію буде вчинено,

 4. місце, день і час її вчинення,

 5. вказівка про те, що участь у її вчиненні для цієї особи не є обов’язковою (ст. 75 ч.3 ЦПК).

44. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд

Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд:

 1. ім’я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресується повістка;

 2. найменування та адреса суду;

 3. зазначення місця, дня і часу явки за викликом;

 4. назва справи, за якою робиться виклик;

 5. зазначення, в якості кого викликається особа (як позивач, відповідач, третя особа, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач);

 6. зазначення, чи викликається особа в судове засідання чи у попереднє судове засідання, а у разі повторного виклику сторони у зв’язку з необхідністю дати особисті пояснення – про потребу дати особисті пояснення;

 7. у разі необхідності – пропозиція особі, яка бере участь у справі, подати всі раніше неподані докази;

 8. зазначення обов’язку особи, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату;

 9. роз’яснення про наслідки неявки залежно від процесуального статусу особи, яка викликається (накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи за відсутності, залишення заяви без розгляду), і про обов’язок повідомити суд про причини неявки.

В оголошенні про виклик вказуються ті самі дані, окрім зазначення обов’язку особи, яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату.

Якщо разом із судовою повісткою надсилаються копії відповідних документів, у повістці особі, якій вони надсилаються, повинно бути зазначено, які документи надсилаються і про її право подати заперечення та відповідні докази на їх підтвердження.

45. Порядок вручення судових повісток

Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за сім днів до судового засідання.

Судове повідомлення повинно бути вручено завчасно.

Судова повістка надсилається:

 1. Фізичній особі:

  1. за адресою проживання, вказаною позивачем у позовній заяві чи повідомленою суду іншим способом;

  2. якщо фізична особа не проживає за адресою, повідомленою суду, судова повістка може бути надіслана за місцем її роботи.

 2. Юридичній особі:

  1. за місцезнаходженням юридичної особи;

  2. за місцезнаходженням її представництва, філії, якщо позов виник у зв’язку з їх діяльністю.

Судові повістки, адресовані фізичним особам, вручаються:

 1. самим фізичним особам під розписку;

 2. будь-кому з повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з нею у разі, якщо особу, якій адресовано судову повістку, не виявлено в місці проживання,

 3. відповідній житлово-експлуатаційній організації або виконавчому органу місцевого самоврядування, якщо особу, якій адресовано судову повістку, не виявлено в місці проживання, та відсутні повнолітні члени сім’ї;

 4. фізичній особі, яка бере участь у справі, та перебуває під вартою або відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешту, повістка та інші судові документи вручаються під розписку адміністрацією місця утримання особи, яка негайно надсилає розписку та письмові пояснення цієї особи до суду;

 5. особам, які проживають за межами України, судові повістки вручаються в порядку, визначеному міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в разі відсутності таких – працівником дипломатичного представництва чи консульської установи України у відповідній державі.

Судові повістки юридичним особам вручаються відповідній службовій особі, яка розписується про одержання повістки.

Вручення судової повістки представникові особи, яка бере участь у справі, вважається врученням повістки і цій особі.

Розписка про одержання судової повістки з поміткою про дату вручення в той самий день особами, які її вручали, повертається до суду.

У разі відмови адресата одержати судову повістку особа, яка її доставляє, робить відповідну помітку на повістці і повертає її до суду. Особа, яка відмовилася одержати судову повістку, вважається повідомленою.

Якщо місцеперебування відповідача невідоме, суд розглядає справу після надходження до суду відомостей щодо його виклику до суду в порядку, визначеному ЦПК.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]