Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
модули дет.псих.doc
Скачиваний:
91
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Контрольні питання

  1. Які основні психологічні новоутворення дітей шестирічного віку?

  2. З чим пов'язані труднощі у вихованні дитини в кінці дошкільного дитинства?

  3. Що собою являє внутрішня позиція школяра?

  4. Які основні компоненти психологічної готовності до навчання в школі.

  5. Як визначити готовність дитини до школи?

Тестова контрольна робота до змістовного модулю № 6

1. Вставте пропущені слова:

У дошкільному віці формується той порівняно стійкий світ, який дає підставу вперше назвати дитину ... хоча, звичайно, ... , яка ще повністю не сформувалася, спроможною для подальшого …, ….

2. Особистість – це:

а) феномен суспільного розвитку, конкретна людина, що має свідомість;

б) сутність людини;

в) доросла, розумна, відповідальна і вільна людина;

г) конкретна людина, яка живе і діє в певних суспільно-історичних умовах і посідає певне місце в суспільстві.

3. Формування особистості – це:

а) цілеспрямований процес формування в індивіда необхідних якостей і переконань;

б) становлення людини як соціальної істоти, що здійснюється в процесі життєдіяльності;

в) становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається в процесі розвитку, виховання і навчання;

г) кількісні і якісні зміни в організмі.

4. Зразками поведінки для дітей слугують:

а) поведінка дорослих людей;

б)

в)

г)

5. Закінчте думку:

а) Дошкільний період, на думку вітчизняних психологів, є періодом фактичного формування ...

б) Розвиваючись, дитина засвоює нові психологічні риси та форми поведінки, завдяки яким вона стає маленьким членом...

6. Найбільш важливе значення для розвитку особистості має:

а) спілкування з дорослими та однолітками,

б) виховання трудових та навчальних завдань;

в) гра;

г) зображувальна діяльність.

7. Закінчте визначення:

а) Спонукальна причина дій і вчинків людини – це …

б) Система мотивів, яка визначає конкретні форми діяльності або поведінки людини, – це...

в) Усвідомлені спонукання до діяльності або поведінки, – це ...

8. Типи мотивів поведінки дошкільників:

а)

б)

в) …

9. Ієрархія – це:

а) виникнення нових мотивів;

б) підпорядкування мотивів;

в) зміна змісту мотивів;

г) зміна мотивів залежно від зміни ситуації.

10. Найважливішим новоутворенням мотиваційної сфери дошкільника є:

а) підпорядкування, ієрархія мотивів;

б) розвиток моральних мотивів;

в) виникнення пізнавальних мотивів;

г) виникнення змагальних мотивів.

11. Я-концепція – це:

а) усвідомлення своєї індивідуальності;

б) усвідомлення дитиною того, як її сприймають інші люди;

в) узагальнене уявлення дитини про саму себе, систему її установок щодо власної особистості;

г) усвідомлення власних дій і вчинків.

12. Самосвідомість – це:

а) усвідомлення дитиною того, ким вона є, якими якостями володіє, як ставиться до неї оточення і чим викликається це ставлення;

б) усвідомлення себе як активної істоти;

в) усвідомлення себе в часі;

г) усвідомлення своїх умінь і якостей.

13. Самооцінка - це:

а) найбільш складний продукт розвитку свідомої діяльності дитини;

б) оцінка своїх можливостей;

в) оцінка своїх досягнень і різних видів діяльності;

г) компонент самосвідомості, який виявляється в тому, як дитина оцінює свої досягнення і невдачі, свої якості і можливості.

14. Дослідження психологічного змісту і структури внутрішньої позиції школяра було здійснено:

а) Л.С. Виготським та О.Л. Венгером;

б) Т.Д. Нєжновою та O.Л. Венгером;

в) Л.І. Божович;

г) Л.С. Виготським.

15. Основні компоненти психологічної готовності дитини до школи:

а) вольова, розумова, мотиваційна;

б) розумова, емоційна, вольова;

в) моральна, трудова, фізична, естетична;

г) розумова, мотиваційна, емоційно-вольова, соціально-психологічна.

16. Дитина має правильні уявлення про навчання як про важливу і відповідальну діяльність. Визначте показник готовності дитини до навчання в школі;

а) розумова;

б) мотиваційна;

в) емоційна;

г) вольова.

17. Компоненти розумової готовності дитини до школи:

а) правильні уявлення дитини про школу, певний рівень розвитку пізнавальної активності;

б) пізнавальна активність, певний обсяг знань про навколишній світ;

в) певний обсяг знань про навколишній світ, деякі спеціальні знання навички, певний рівень розвитку пізнавальної діяльності;

г) певний рівень розвитку пізнавальної діяльності, вольової поведінки.

18. Компоненти вольової готовності:

а) довільна регуляція дій, позитивні взаємини з дорослими;

б) здатність керувати психічною діяльністю;

в) довільні дії, довільні психічні процеси, вольова поведінка;

г) дії за попередньою словесною інструкцією, певний обсяг знань про навколишній світ.

19. Компоненти мотиваційної готовності:

а) правильні уявлення про навчання як важливу й відповідальну дію, пізнавальний інтерес до навколишнього;

б) позитивні емоції і почуття, самостійність старшого дошкільника,

в) правильні уявлення про школу, бажання посісти належне місце серед дорослих;

г) довільність пізнавальних процесів, пізнавальна активність.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.