Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
модули дет.псих.doc
Скачиваний:
91
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Методичні рекомендації до семінарського заняття № 14

Готуючись до першого питання, зверніться до тексту лекції, праць ТитаренкоТ.М., Кононко О.Л., Кікінежді О., де розкриваються психологічні відмінності хлопчиків та дівчаток. Покажіть обумовленість певних психологічних відмінностей еволюційними процесами (тобто філогенезом), рівнем розвитку культури у суспільстві, особливостями традиційного виховання дітей у сім’ї. Варто подати характеристику відмінностей хлопчиків і дівчаток на основі порівняння різних сфер психічного розвитку дитини та формування її особистості.

Розкриваючи друге питання, необхідно засвоїти та вільно оперувати такими поняттями: «психологічна стать», статева приналежність, статева ідентифікація та диференціація, статева роль та інші. Свою відповідь побудувати відповідно послідовності становлення статево-рольової поведінки, наприклад:

  • з 1,5 року – формується статева приналежність;

  • ранній вік – чітко проявляється відмінність уподобань, ігрових ролей, лінії поведінки;

  • з 3-4 років інтенсивно проявляється статева ідентифікація дитини з представником своєї статі, що сприяє активному засвоєнню статево-рольової поведінки;

  • 4-6 років – велика зацікавленість питаннями сексу, поява «важких запитань»;

  • 5 рік життя – засвоєння уявлень про диференціацію зовнішніх (фізичних) ознак хлопчиків і дівчаток ;

  • 5-6 рік життя – дитина остаточно усвідомлює незворотність статевої належності;

  • 5-7 рік життя – посилення статевої диференціації діяльності та установок дитини.

У третьому питанні необхідно відокремити роль дорослого у формуванні статево-рольової поведінки дитини:

- очікування та установки батьків щодо виховання дітей;

- особливості спілкування з дитиною відповідно до її статі;

- підбір іграшок, читання художньої літератури, організація різних видів діяльності дітей;

- традиції виховання у сім’ї;

- організація дорослими дитячого середовища.

Зміст четвертого питання побудуйте за дослідженням О.Кікінежді. Особливо зверніть увагу на характеристику типів тендерних уявлень дошкільнят, сутність нової ідеології тендерного виховання дітей. Висловіть свою точку зору з цього приводу.

Контрольні питання

1. Як проявляється темперамент у поведінці дитини?

2. Які особливості кожного типу темпераменту необхідно знати вихователю і враховувати у своїй роботі з дітьми.

3. Назвіть умови і засоби формування характеру у дошкільному і молодшому шкільному віці.

4. Як вчені трактують «розвиток здібностей?»

5. Які здібності розвиваються у дошкільному віці?

6. Розкрийте особливості розвитку спеціальних здібностей у дитини.

7. Яка роль працелюбності у розвитку здібностей?

8. Дайте визначення поняття «психологічна стать».

9. У яких сферах найбільш яскраво проявляються психологічні відмінності хлопчиків і дівчаток? Назвіть їх.

10. Охарактеризуйте генезис становлення статево-рольової поведінки.

11. Які умови спричинюють розвиток статевої ролі у дитинстві?

12. У чому полягає сутність сучасного тендерного виховання?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.