Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕМА 1.doc
Скачиваний:
55
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Питання для обговорення

1. Що таке система?

2. Які ви знаєте системи?

3. Доведіть, що мова також становить собою знакову систему.

4. Що таке рівні мови?

5. Назвіть основні рівні мови, дайте їх характеристику.

6. Що таке одиниці мови?

7. Розкажіть про номінативні, комунікативні та будівельні одиниці мови.

8. Як взаємоповязані між собою план вираження і план змісту з мовними одиницями?

9. Схарактеризуйте одиниці фонетичного, морфологічного, лексико-семантичного та синтаксичного рівнів.

10. Із яких розділів складається наука про мову?

11. Які галузі мовознавства вивчають мову в цілому? Схарактеризуйте кожну галузь зокрема.

Практичні завдання

1. У даному тексті назвіть мовні одиниці та поясніть, яким мовним рівням вони відповідають.

Україна - друга за величиною країна Європи. За чисельністю населення вона наближається до Франції, а за обсягом валового національного продукту - до Італії. Проте політичні права українців як нації мінімальні - не лише на європейській арені, але й у власному благодатному, високорозвиненому краї. Сьогодні, як і протягом попередніх століть, право остаточно схвалювати рішення, що стосуються основних царин життя українців, зосереджене здебільшого поза межами їхньої території. У той час, як найубогіші країни світу користуються повним суверенітетом, Україна тільки-но проголосила його. Ця кричуща невідповідність є загадкою історії, що спонукає пильніше розглянути минуле України й українців, минуле, яке так часто лишалося поза увагою і ще частіше не знаходило розуміння (Орест Субтельний).

2.Напишіть невеликий реферат на тему “Мовні одиниці, їх взаємозвязок”.

3. Запишіть правильно.

Представляється право позачергового встановлення телефону, споживача введено в заблудження, получений значний економічний ефект, певну долю витрат приймає на себе власник, експертиза повинна бути проведена на протязі 12 місяців, впровадження в оборот, винахід за своїм змістом протирічить суспільним інтересам, зложити свої повноваження, створено сітку підприємств, продовження буде, в остаточному рахунку, президентом приноситься присяга, потрібна моя автобіографія.

4. Із книжки “Антисуржик” випишіть те, що стосується вживання складних слів з першою частиною авто-.

5. Перепишіть наведені слова, поставте на місці пропущених літер потрібні (е, и чи і). Поясніть правила вживання префіксів пре-, при-, прі-.

Пр.мудрий, пр.їхати, пр.стол, пр.земкуватий, пр.зирство, пр.бережний, пр.освященство, пр.звисько, пр.ярок, пр.подобність, пр.звище, пр.паркуватися, пр.паскудний, пр.рва, Пр.моря.

6. Поясніть у реченні розділові знаки і побудуйте його структурну схему.

Несло то гілку рододендрона, то цупкий вінок з якихось дивовижних трав та альпійських квітів, досі не бачених нею, таких, що цвітуть лише там, високо в горах, у понадхмарї, де не буває туманів, де сонце світить вічно (О.Гончар).

7. Напишіть автобіографію.

8. У звязному тексті (5-6 речень) розкрийте значення фразеологізму “Хоч греблю гати”.

Література

1. Антисуржик//За ред. О.Сербенської.- Львів.,1994.- С.53,56.

2. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. - К.,1993.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]