Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕМА 1.doc
Скачиваний:
55
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Автобіографія

Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Головні вимоги при його написанні - вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу.

В автобіографіях обов язково зазначаються:

1) прізвище, імя, по батькові;

2) дата народження;

3) місце народження ( місто, село, селище, район, область, республіка);

4) відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися);

5) відомості про трудову діяльність ( коротко, в хронологічній послідовності назви мість роботи й посад);

6) відомості про громадську роботу (всі його види);

7) короткі відомості про склад сімї ( батько, мати; чоловік, дружина, діти);

8) дата написання й підпис автора.

Примітка. Заголовок (Автобіографія) пишеться посередині рядка, трохи нижче за верхнє поле. Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата написання розміщується ліворуч під текстом, підпис автора - праворуч.

Автобіографія

Я , Шевченко Василь Павлович, народився 3 листопада 1970 року в м. Києві.

У 1977 році пішов у перший клас середньої школи № 155 м. Києва. Після закінчення 9 класів у 1985 році вступив до Технічного ліцею м. Києва, який закінчив із золотою медаллю.

У 1987 році вступив до Київського державного педагогічного інституту ім. М. П. Драгоманова на фізико-математичний факультет. Під час навчання в інституті був старостою групи.

У 1992 закінчив повний курс названого інституту за спеціальністю “Математика та інформатика”.Після закінчення інституту мені присвоєно кваліфікацію вчителя математики та інформатики. Із вересня 1992 року працюю вчителем у середній школі № 199 м. Києва.

Склад сімї:

дружина - Шевченко Ольга Іванівна, вчителька української мови та літератури середньої школи № 106 м. Києва;

дочка - Шевченко Ольга Василівна, 1989 року народження.

18 листопада 1996 р. Шевченко

Акт складається кількома особами з метою обєктивного фіксування подій, фактів або певної ситуації. Він складається при прийманні-здаванні справ, після переобліку, при здаванні обєктів.

Текст акту мусить мати дві частини: вступну і констатуючу.

У вступній частині вказують підстави для складання акту, перелічуються особи, що складали акт, а також хто був присутній при його складанні.

Після слова Підстава вказується документ чи усне розпорядження службової особи.

Після слова Складений перераховуються особи, які складають акт або були присутні при його складанні, і обовязково зазначаються їхні посади, ініціали і прізвища. Якщо акт друкувався комісією, то першим друкується прізвище голови, прізвища інших членів комісії розташовуються в алфавітному порядку. Якщо були присутні, то перелічуються прізвища, ініціали та їхні посади.

У констатуючій частині викладаються мета й завдання акту, характер проведеної роботи, перелічуються встановлені факти, а також висновки.

У кінці акту (перед підписами) повідомляється кількість примірників акту й вказується місце його зберігання.

Акт підписується всіма особами, які брали участь у його складанні.

Київський державний педагогічний

інститут ім. М.П. Драгоманова

Педагогічно-індустріальний

факультет

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]