Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тема 1. Світова ціна.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.05.2019
Размер:
636.81 Кб
Скачать

Тема 1. Вступ. Світова ціна: сутність і види

Література:

1. Н.Г. Ушакова, Н.Л. Савицька. Міжнародне ціноутворення: Навчальний посібник. – К.:ВД «Професіонал», 2004. – 218 с.

2. http://friedman.com.ua/ua/info/show/163/

3.

4.

Курс «Ціноутворення на світових товарних ринках» присвячен звичайному і в той же час важливому елементу маркетингу – ціні. На що ми звертаємо увагу, коли прийшли на ринок? Ми не купляємо першу ж річ. Адже, вважаємо, що десь в іншому магазині знайдемо дешевше. Ціна товару – перша річ, на яку звертали під час покупки люди. І тепер існує така ситуація, особливо в слаборозвинених країнах і сім’ях , де люди живуть «від зарплати до зарплати».

Існує ще одна тенденція. І я вважаю ви її також помітили. Коли роль ціни як міри затрачених ресурсів знизилась, ціна виступає мірилом престижу або більшої цінності (приклад щодо мірила престижу: покупка надто дорогої машини одразу відносить людину до окремої високої частинки соціуму, куди не кожний може попасти, ціна як мірило більшої цінності говорить, що цей товар у порівнянні з іншим якісніший, унікальніший, корисніший (і знаючи такий психологічний вплив «високої ціни» на людей деякі виробники маніпулюють і видають свій товар за більш якісний)).

Таким чином нам як споживачам товарів та послуг буде корисно узнати з курсу, коли ціна на товар більш-менш реальна, а коли слід і поторгуватися. Що й роблять агенти світових товарних ринків.

Ціна—є центральною складовою ринкового механізму

Ціни і ціноутворення в єдності складають ціновий механізм.

Ринковий механізм установлення цін являє собою унікальний спосіб комунікації, поширення інформації, інших важливих відомос­тей, необхідних суб'єктам економіки. Оперативна, велика й у той же час компактна інформація, що міститься в цінах, дозволяє виз­начити наповненість або дефіцитність ринків кожного виду товарів, рівень витрат, технології виробництва, а також напрямки їхнього удосконалення. Саме тому ефективність продукції, що випускаєть­ся, апробується ринком, за допомогою ціни її реалізації.

Світова ціна [world market price] — це ціна ве­ликих зовнішньоторговельних контрактів на загальноприйнятих умовах платежу і постачання в умовах конкретно складеної кон'­юнктури світового товарного ринку з нормальним торгово-політич­ним режимом.

Види цін у міжнародній торгівлі

У світовій економіці застосовуються різні види цін. Враховую­чи їх множинність, необхідно відзначити, що на разі не існує вичер­пної класифікації різноманіття цін світового ринку. На наш погляд, міжнародні ціни можна класифікувати за ознаками, наведеними у таблиці нижче.

Зовнішньоторговельні ціни можуть виступати у двох видах цін: експортній та імпортній. Експортна ціна — це ціна товару, який реалізуються на зовнішньому ринку. Імпортна ціна – це ціна товару, який ввозиться у країну із зовнішнього ринку і реалізується на внутрішньому. У залежності від характеру дистрибуції (реалізації) товару може бути встановлена ціна виробника; оптова чи роздрібна ціни.

Оптова ціна [wholesale price] встановлюється у тих випад­ках, коли товар поставляється великими партіями. Роздрібна ціна [retail price] це ціна, за якою товар реалізується безпосередньо на­селенню через мережу роздрібної торгівлі. Роздрібні ціни мають певну надбавку і тому завжди вище оптових. На світовому ринку товари реалізуються великими партіями, тому особливу увагу приділяють саме оптовим цінам.

Якщо ринок дефіцитний, тобто попит на визначений товар пе­ревищує пропозицію, то такий ринок називається ринком продавця, і на ньому встановлюється ціна продавця [seller's price]. Навпаки, якщо на ринку пропозиція перевищує попит, то говорять про ринок покупця, що диктує ціну покупця [buyer's price].

Як правило, ціна будь-якого товару формується на основі дот­римання балансу інтересів споживача і виробника товару. При цьо­му інтереси сторін відображаються у цінах верхньої та нижньої межі.

Ціна верхньої межі або "лімітна ціна" визначається виходя­чи із зацікавленості споживача у поставленому на ринок товарі.

Ціна нижньої межі визначається виходячи із інтересів ви­робника щодо виробництва товару. Як правило, даний рівень ціни відображає фактичні витрати на виробництво.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]