Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕМА 1.doc
Скачиваний:
55
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Питання для обговорення

1. Поясніть значення терміну “словотвір”.

2. Що називають словотвірним типом?

3. Що називають словотвірним гніздом?

4. Яке слово називають твірним?

5. Що називають словотворчими засобами?

6. Яке слово називають похідним?

7. Що називають калькою?

8. Що являють собою лексичні, фразеологічні, семантичні кальки?

9. У чому полягає суть морфологічних і неморфологічних способів творення?

10. Назвіть види помилок, які трапляються у мовленні. Схарактеризуйте їх.

11. Назвіть способи творення іменників, прикметників, числівників, займенників, дієслів, прислівників, прийменників, сполучників.

Практичні завдання

1. Використовуючи суфікси і префікси, утворіть від поданих слів по три-чотири нових слова. Вкажіть їх твірні основи.

Читати, думати, мисливець, малюнок, синь, високий, радісний, поет.

2. Складіть речення, з яких було б видно, що учений і вчений, черговий і черговий, молоді й молоді, завідуючий і завідуючий, майбутнє і майбутнє належать до різних частин мови.

3. Випишіть слова, утворені безафіксним способом та злиттям слів у словосполучення. Виростати, ріст, проростання, нікудишій, вчорашній, пятсот, босоніж, Лівобережжя, молодь, зїзд, переміг, нива, новина, біль, жаль, витвір, розклад, голіруч, Незовибатько, сестрин, ніяковіти, присмерк, світанок, день.

4. Зробіть словотвірний аналіз слів за такою схемою:

1) Твірне слово.

2) Твірна основа.

3) Словотворчий засіб.

4) Спосіб творення слова.

5) Значення утвореного слова.

Сріблястий, заспів, перевірений, підводний.

5. Зробіть зіставний словотвірний так морфемний аналіз слів: довідник, перетворивши.

6. Повторіть тему “Написання складних слів”. Дані слова запишіть разом, через дефіс або з апострофом.

Тепло/воз, чорно/зем, шлако/блок, людино/день, радіо/комітет, гори/цвіт, пройди/світ, Непий/вода, шести/денка пів/яблука, пів/огірка, пів/зошита, полу/кіпок, пів/Тернополя, термо/гідро/динаміка, розтяг/стиск, лікар/еколог, Лисичка/Сестричка, блок/система, штабс/капітан, тонно/кілометр, обер/мейстер, норд/ост, чар/зілля.

7. Повторіть тему “Відокремлення прикладок”. Поставте потрібні розділові знаки, поясніть їх уживання.

1. Іван Дробот молодий танкіст з надзвичайно приємним і скромним лицем хвилювався (О.Довженко). 2. Альбатроси морські мандрівники йшли назустріч людям (П.Панч). 3. Молодість сили життя їй оддам моїй коханій (М.Коцюбинський). 4. Автор “Кобзаря” як глибокий революційний мислитель утверджувач високохудожнього реалізму накреслив шляхи розвитку для всієї новітньої української літератури(О.Гончар). 5. Ліс або як серби кажуть шума це не просто сосни та дуби (М.Рильський).

8. Напишіть звіт.

9. Напишіть правильно дані висловлювання.

Не став на парту портфель. Треба стерти дошку. Говори дальше. Коротше кажучи. А тепер бистро на перерив. Вася! Славік! Не стійте на сквозняку. Закрийте двері - сквозняк! Висловлюю мою власну думку. Не виконав завдання із-за хвороби. Виконав це по дорученню вчителя. Мені повезло: мене не визивали до дошки. Моя завітна мрія - вчитися. Моя автобіографія потрібна? Намагаюся заповнити пробіли у своїх знаннях. Я займаюся в інституті. Коли здаєте екзамен?

10. У звязному тексті (5-6 речень) розкрийте значення фразеологізму стріляний горобець.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]