Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тверді лікарські форми (книга).docx
Скачиваний:
27
Добавлен:
11.11.2018
Размер:
156.21 Кб
Скачать

Пояснювальна записка

Фармакологія як навчальна дисципліна:

а) ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, нормальної та патологічної фізіології, латинської мови та інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь застосування знань з фармакології в процесі подальшого навчання і у професійній діяльності.

Фармакологія - дисципліна, яка займає виняткове місце в системі підготовки і є базовою дисципліною навчального плану підготовки молодших спеціалістів лікувальної справи. Фармакологія є основою лікування і включає визначення групової належності лікарських засобів, їх фармакокінетики, фармакодинаміки, проявів можливої побічної дії та симптомів передозування, головних показань до призначення і взаємодії з іншими медикаментами. Викладання будується на основі ОПП підготовки молодших спеціалістів та подачі матеріалу у відповідності з майбутньою спеціальністю.

Робочий зошит для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з фармакології для студентів вищих медичних навчальних закладів І-IІ рівнів акредитації.

Метою цього посібника є надання студентам методичної допомоги під час самостійної підготовки до практичних занять, виконання завдань поточного контролю та семестрового іспиту.

Навчальні заняття за методикою їх організації є практичними, і передбачають таку організаційну структуру:

 1. Підготовчий етап (організаційний, постановка навчальних цілей та їх мотивація, контроль вихідного рівня знань).

 2. Основний етап (формування професійних вмінь та навичок щодо визначення загальних принципів фармакокінетики, фармакодинаміки, виписування рецептів, розв'язання типових фармакотерапевтичних задач та тестових завдань, проведення дослідів на тваринах та ін.).

 3. Заключний етап — контроль кінцевого рівня знань та вмінь (розв’язання нетипових задач, виписування рецептів, тестових завдань). Підведен­ня загальних підсумків. Завдання на наступні заняття.

Навчання студентів контролюється на практичних заняттях під час поточного контролю відповідно до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі студентом. Застосовуються наступні засоби рівнів підготовки студентів: комп'ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, виписування рецептів, визначення належності препаратів до фармакологічної групи згідно міжнародної класифікації, можливі до застосування; аналіз і оцінка результатів інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують зміни функції організму тварин під впливом препаратів.

Практичне заняття №1 Дата _______________________

Тема 1. Рецепт. Тверді форми ліків

Тверді форми ліків. Вивчення форм рецептурних бланків згідно з діючим наказом і правилами оформлення рецептів на тверді форми ліків. Облік, правила зберігання та відпуску медикаментозних засобів. Оформлення вимог на ліки для стаціонарів. Складання рецептурних приписів на тверді форми ліків.

 1. Контроль вихідного рівня знань

 1. Предмет фармакології, основні розділи, її мета, основні завдання, її зв’язок з іншими медичними та біологічними науками.

 2. Джерела отримання лікарських речовин ( лікарська сировина ).

 3. Визначення понять „лікарська речовина”, „препарат”, „лікарська форма”.

 4. Аптека, її функції.

 5. Рецепт як медичний, юридичний і фінансовий документ, його структура та значення.

 6. Форми рецептурних бланків згідно з діючим наказом, особливості їх заповнення. На яких рецептурних бланках виписують наркотичні та прирівнені до них речовини?

 7. Якими наказами ви будете користуватися при виписуванні рецептів?

 8. Правила виписування рецептів на отруйні та наркотичні лікарські засоби.

 9. Назвати основні частини рецепту. Етапи виписування рецепту.

 10. Особливості виписування рецепту при необхідності негайного відпуску хворому ліків.

 11. І Державна Фармакопея України як кодекс медико-фармацевтичного законодавства, її зміст та значення. Поняття і структура фармакопейної статті.

 12. Офіцинальні та магістральні прописи.

 13. Галенові та новогаленові препарати.

 14. Класифікація лікарських форм. Що покладено в основу класифікації лікарських форм?

 15. Тверді лікарські форми.

 16. Характеристика, правила виписування, способи застосування порошків, таблеток, капсул, драже, гранул, зборів.

 17. Фітотерапія.

Завдання 1. Ознайомтеся з графологічною структурою «Класифікація твердих форм ліків»

Графологічна структура Класифікація твердих лікарських форм (тлф)

ТЛФ

Види ТЛФ

Порошки

(PULVERES)

Таблетки

(TABULETTAE)

Драже

(DRAGEE)

Класифікація

Прості

недозовані

Прості

Прості

Складні

недозовані

Складні

Прості

дозовані

Складні

зі спеціальною назвою

Складні

зі спеціальною назвою

Складні

дозовані

Завдання 2. Ознайомтеся з таблицею «Умови виписування твердих лікарських форм».

Умови виписування твердих лікарських форм

Порошки

Таблетки, драже

дозовані

недозовані

Разова доза діючої речовини (0,1-1,0г)

Кількість діючої речовини

Разова доза діючої речовини (0,1-2,0г)

Кількість порошків:

6,8,10,12

-

Кількість таблеток, драже:

10,20,30 тощо

Прописи:

-офіцинальні

-прості

-складні

-розгорнуті

-дозовані

Прописи:

-офіцинальні

-прості

-складні

Прописи:

-офіцинальні

-дозовані

Завдання 3. Ознайомтеся з твердими лікарськими формами, які представлені на занятті. Зверніть увагу на їх форму та характер упаковки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.