Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НММ-дв09-10.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
961.02 Кб
Скачать

Тема 1. Предмет, система, завдання, методи криміналістики

Заняття 1, 2 години

1. Вхідний контроль

2. Обговорення питань

2.1. Предмет криміналістики, загальна характеристика його елементів; об’єкти криміналістики (готуються 2 реферати).

2.2. Система і основні поняття науки криміналістики.

Заняття 2, 2 години

1. Тестування з теми

2. Обговорення питань

2.1. Завдання криміналістичної науки на сучасному етапі, роль її положень у кримінальному процесі, можливості використання їх в інших видах судочинства та сферах юридичної діяльності (підготовка реферату).

2.2. Методи науки криміналістики (підготовка реферату).

2.3. Місце криміналістики в системі наукового знання.

Заняття 3, 2 години

Тема 2. Криміналістична ідентифікація і діагностика

1. Тестування з теми

2. Опитування з питань, необхідних для вироблення вмінь

2.1. Що розуміється під об’єктом криміналістичної ідентифікації і які основні види об’єктів?

2.2. Хто є суб’єктом криміналістичної ідентифікації?

2.3. Які існують види і форми криміналістичної ідентифікації?

2.4. Що розуміється під об’єктом установлення групової належності, на які види об’єкти поділяються?

2.5. Хто є суб’єктом і які існують види і форми встановлення групової належності?

2.6. Що розуміється під об’єктом криміналістичної діагностики, на які види об’єкти поділяються?

2.7. Які суб’єкти, види і форми криміналістичної діагностики?

2.8. У чому полягає значення вирішення питань ідентифікаційних чи про встановлення групової належності, чи діагностичних для розслідування злочинів, судового розгляду кримінальних справ?

3. Вироблення вмінь

3.1. Визначити об’єкти криміналістичної ідентифікації, об’єкти, відносно яких можливе тільки встановлення групової належності, об’єкти криміналістичної діагностики; обґрунтувати здійснене їх групування:

Варіант А: з-поміж поданих об’єктів;

Варіант Б: серед перелічених у задачі об’єктів.

3.2. Визначити і обґрунтувати: факт вирішення питань іден­тифікації, встановлення групової належності, діагностичних; об’єкти (з поділом на види), види, суб’єктів, форми криміналістичної ідентифікації, встановлення групової належності, криміналістичної діагностики; значення вирішення зазначених питань для розслідування злочинів, судового розгляду справ (залежно від наявності необхідних процесуальних документів – спрогнозувати значення):

Варіант А: за документами, що знаходяться в архівних кримінальних справах: а) матеріалами криміналістичних експертиз, протоколом пред’явлення для впізнання, довідкою про перевірку за криміналістичним обліком – першу частину завдання; б) обвинувальним висновком, вироком, іншими матеріалами справи – другу частину завдання;

Варіант Б: за фрагментами вище перелічених документів, наведених у задачі.

Заняття 4, 2 години

Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки

1. Тестування з теми

2. Обговорення питань

1. Поняття, система, завдання криміналістичної техніки (підготовка реферату).

2. Поняття і класифікація техніко-криміналістичних засобів, прийомів, методів, правова регламентація застосування їх у кримінальному судочинстві; значення використання для розкриття, розслідування та попередження злочинів, судового розгляду кримінальних справ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.