Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

V. Перекладіть іменники українською мовою, визначте рід, доберіть до них прикметники. Словосполучення запишіть.

Зразок: перепись останній перепис.

Кризис, подпись, боль, запись, летопись, машинопись, рукопись, степень, продажа, ярмарка, посуда, поступь, шампунь, тюль, ваниль, колибри, Сибирь, опись, авеню, альмаматер, евро, Батуми, табло.

Vі. Перепишіть речення, вставляючи пропущені літери і розділові знаки.

Веден...я ділової кор....спонденції це справжнє мистецтво осягнути всі таємниці якого вдаєт...ся аж ніяк не/кожному і яке с...огодні на пр...великий жаль на наших теренах майже втрачене.

Відомий американський публіцист і маркетолог Рон Теппер гірко зауважує що в сучасному світі панують відео та усна мова а добре написан...і ділові листи й записки стають рідкіс...тю. І з ним можна цілковито погодитись. Адже зазвичай ми дбаємо лише про те щоб чітко викласти інформацію і забуваємо що ця кор...спонденція не/просто важлива частина бізнесу але й ваше облич...я. А якраз його за стандартними фразами про постачан...я г...нераторів чи нагадуван...ями про не/обхідність завершен...я будівельно/монтажних робіт і не/видно!

ВАРІАНТ 13

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку.

З яких мов найбільше запозичені терміни науки, культури, мистецтва? Про що свідчать іншомовні запозичення в українській мові? Яка роль іншомовної лексики в професійному мовленні?

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Епістолярний

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи розпорядчі

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1.Ухвала

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Поясніть значення фразеологізму авгієві стайні. Опишіть ситуацію ділового спілкування, у якій може використовуватися цей вислів, уведіть діалог.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]