Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

V. Запишіть слова разом або через дефіс.

Пів…дня, пів…Вірменії, пів…апельсина, пів…їдальні, пів…ящика, пів…тонни, пів…місяця, пів…Львова, пів…Азії, пів…життя, пів…ягоди, пів…аркуша, пів…Європи, пів…вікна, пів…острова, пів…озера, пів…оберта, пів…єпархії.

Vі. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

В Украине как и во многих странах не хватает менеджеров. И нередко на руководя­щую должность назначают некомпетентного но при этом проверенного человека которым легко управлять. Но может ли такой руководитель стать настоящим лидером?

Если такой человек хочет стать настоящим лидером то пре­жде всего он должен заняться своим собственным развитием. Но многие руководители закоснели в своих способах действия и ничего не хотят менять. Они проявляют готовность к изменени­ям только тогда когда наступает кризис.

Когда речь идет о необходимости преобразовывать компа­нию нужно изменять не только технологические процессы но и способ мышления лю­дей.

ВАРІАНТ 11

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку.

Які дві форми сучасної української літературної мови ви знаєте? З’ясуйте їх особливості та значення для суспільства.

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Науковий

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи з господарсько-договірної діяльності

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1.Договір поставки

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Відредагуйте і запишіть речення.

1. Нараду провів заступник декана факультету Олена Нагірна. 2. Лист підписали старша викладачка Софія Шевчук і професор Інна Іваницька. 3. У концерті виступила народний артист України Марія Стефюк. 4. Першу партію рибної консерви відправили вчасно. 5. Виставка вражає асортиментами продукції. 6. За таку помірну ставку висловлюємо подяку нашому партнеру пану Петру Іванчуку. 7. Прошу як можна швидше надіслати листавідповідь. 8. У відповідності до наказу №37 від 10.06.03 прошу надати мені матеріальну допомогу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]