Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

Словники і довідники

 1. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991.

 2. Ващенко Л.О., Єфімов О.М. Тлумачний словник-мінімум української мови. – К.: Довіра, 2000.

 3. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови.  К.: Рад. шк., 1986.

 4. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995.

 5. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К.: Рідна мова, 2000.

 6. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.: Радянська школа, 1986.

 7. Новий російсько-український словник-довідник юридичної,банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери. –К.: Довіра, 1998.

 8. Паночко М. Словникдовідник слів з літерою ґ.  Л.: Кальварія, 1999.

 9. Російсько-український словник-довідник "Порадник ділової люди­ни".  К.: Основи, 1995.

 10. Словник іншомовних слів.  К.: Довіра, 1999.

 11. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів/ За ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 2001.

 12. Тугаєнко-Сєряк С.М. Довідник службовця. – К.: А.С.К., 2000.

 13. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів /С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, І.М. Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ “Рідна мова”, 1997.

 14. Фразеологічний словник української мови: У 2 книгах. – К.: Наукова думка, 1993.

 15. Цимбалюк Ю.В. Латинські прислів’я і приказки. – К.: Вища школа, 1990.

 16. Чак Є.Д. Складні випадки правопису та слововживання. – К.: А.С.К., 1998.

 17. Чак Є.Д. Чи правильно ми говоримо? – К.: Освіта, 1997.

ЗМІСТ

 1. Зміст програми курсу «Українська мова професійного спілкування»………….

 2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

 3. Вимоги до оформлення контрольної роботи

 4. Оцінювання самостійної роботи………………………….

 5. Варіанти контрольних робіт………………………………………………………..

 6. Список основної літератури……..…………………………………………… …..

 7. Список допоміжної літератури

8. Словники і довідники

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]