Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

Основна література

 1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови.  К.: МАУП, 2002.

 2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. К.: Либідь, 2001.

 3. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення.  Х.: Торсінг, 2001.

 4. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство.  Л.: Світ, 1994.

 5. Пацула Й.М. Курс ділової української мови: Конспект лекцій.  Рівне, 1997.

 6. Савчин Т.О. Мова і ділове спілкування: норми, етикет, діловодство. – Тернопіль, 2004.

 7. Сучасна українська літературна мова /За ред. А.П. Грищенка.  К.: Вища школа, 1997.

 8. Український правопис.  К.: Наукова думка, 1996.

 9. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів.  К.: Довіра, 1998.

 10. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення.  К.: Вища школа, 1997.

Допоміжна література

 1. Антисуржик / За ред. О. Сербенської.  Л.: Світ, 1994.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.  К.: Либідь, 1991.

 3. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення.  Львів: Світ, 1990.

 4. Ботвина Н В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови.  К.: АртЕк, 1999.

 5. Волощак М. Неправильно  правильно: Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації.  К.: Просвіта, 2000.

 6. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного сло­вовживання.  К.: Рідна мова, 2000.

 7. Єрмоленко С. Про походження української мови // Урок української.  2002.  №1.  С. 2832.

 8. Іванишин В., РадевичВинницький Я. Мова і нація.  Дрогобич: Відродження, 1994.

 9. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне "я".  К.: Видавничий центр "Академія", 2001.

 10. Коваль А. П. Ділове спілкування.  К.: Либідь, 1992.

 11. Культура мови на щодень.  К.: Довіра, 2000.

 12. Культура української мови: Довідник.  К.: Либідь, 1990.

 13. Масенко Л. Мова і політика.  К.: Соняшник, 1999.

 14. Наконечна Г. Українська науковотехнічна термінологія: історія і сьогодення.  Львів: Кальварія, 1999.

 15. Непийвода Н. Сам собі редактор. Порадник з української мови.  К., 1996.

 16. Огієнко І. Історія української мови.  К.: Либідь, 1995.

 17. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова.  К.: Наукова думка, 1993.

 18. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради.  К.: Либідь, 1999.

 19. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови.  Тернопіль: Навч. книга  Богдан, 2000.

 20. Радчук В.Д. Мова в Україні: стан, функції, перспективи // Мовознавство.  2002.  № 23.  С. 3945.

 21. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем.  К.: Просвіта, 2001.

 22. Тараненко О.О. Українська мова і сучасна мовна ситуація в Україні // Мовознавство.  2001.  № 4.  С. 319.

 23. Тараненко О.О., Брицин В.М. Російськоукраїнський словник (сфера ділового спілкування) / НАН України, Інститут української мови.  К., 1997.

 24. Томан І. Мистецтво говорити.  К.: Видво політ. літри, 1989.

 25. Царук О. Українська мова серед інших слов’янських. Етнологічні та граматичні параметри.  Дніпропетровськ, 1998.

 26. Шевчук С. В. Службове листування: Довідник.  К.: Літера, 1999.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]