Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПМ НМП_спец_Ф_заоч_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Тема 4. Контрольна діяльність та види перевірок податкових органів

Сутність податкового контролю та способи його здійснення. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби. Збір податкової інформації. Отримання, обробка та використання податкової інформації органами державної податкової служби.

Перевірки, їх види та порядок проведення. Порядок проведення камеральної перевірки. Порядок проведення документальних планових перевірок. Порядок проведення документальних позапланових перевірок. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки. Порядок проведення фактичної перевірки.

Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок. Строки проведення виїзних перевірок.

Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю органами державної податкової служби. Надання платниками документів для проведення виїзних перевірок. Оформлення результатів перевірок.

Модуль 2. Контроль податкових органів в сфері прямого та непрямого оподаткування

Змістовий модуль 2. Контроль податкових органів за нарахуванням та сплатою основних видів податків

Тема 5. Контроль нарахування та сплати податку на додану вартість

Камеральна перевірка декларацій з ПДВ. Правильність заповнення реквізитів декларації. Підпис податкової декларації. Своєчасність подання декларації, наявність додатків та довідок. Перевірка податкових зобов’язань з ПДВ. Правильність відображення оподатковуваних операцій. Обґрунтованість операцій, що не є об’єктом оподаткування та звільнених від оподаткування. Коригування зобов’язань з ПДВ. Перевірка податкового кредиту. Коригування податкового кредиту. Результати розрахунків з ПДВ.

Документальна перевірка ПДВ. Реєстр обліку накладних з продажу товарів (робіт, послуг). Достовірність обсягів відвантаженої продукції. Правильність визначення бази оподаткування.

Документальна перевірка податкового кредиту. Документи, що дають право на податковий кредит. Реєстр обліку накладних з придбання товарів (робіт, послуг). Розподіл ПДВ за придбаними товарами (роботами, послугами). Обґрунтованість застосування пільг. Перевірка обґрунтованості бюджетного відшкодування.

Тема 6. Контроль нарахування та сплати податку на прибуток

Контроль за нарахуванням та сплатою податку на прибуток. Камеральна перевірка декларацій про прибуток підприємства. Своєчасність подання декларації. Узгодженість даних, наведених у декларації і додатках. Перевірка вірності визначення об’єкту оподаткування, податкової бази, ставки податку, порядку обчислення податку. Визначення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету.

Документальна перевірка з питань нарахування податку на прибуток.

Перевірка порядку визначення доходів та їх складу. Перевірка порядку визнання доходів. Перевірка правильності відображення доходів, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування. Перевірка складу витрат та порядку їх визнання. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку. Особливості визнання витрат подвійного призначення. Особливості визначення складу витрат платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов’язаннями. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи.

Дотримання порядку обліку основних фондів та нарахування амортизації. Обґрунтованість об’єктів амортизації. Правильність застосування норм амортизаційних відрахувань. Достовірність балансової вартості груп основних фондів. Обґрунтованість збільшення (зменшення) балансової вартості у зв’язку з придбанням, реконструкцією, ремонтом, продажем, ліквідацією основних фондів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.