Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПМ НМП_спец_Ф_заоч_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
1.55 Mб
Скачать

4. Методичні рекомендації до Практичних занять

При контролі активності та систематичності роботи на практичних заняттях оцінці підлягають:

  • рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах на практичних заняттях;

  • активність при обговоренні питань, що винесені на практичні заняття;

  • реферативні виступи та доповнення з тем дисципліни;

  • результати виконання тестування.

За пасивність студентів на практичних заняттях під час поточного модульного контролю та підсумкового контролю (іспиту) знімається до 5 балів.

Модуль 1. Організація податкового менеджменту в Україні

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні засади податкового менеджменту.

Практичне заняття № 1

Тема 2. Адміністрування податкових зобов’язань.

Мета заняття:

Закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички з адміністрування податкових зобов’язань

План заняття

1. Термін подання податкової звітності і сплати податків

2. Податкові повідомлення і податкові вимоги

3. Механізм стягнення податкової заборгованості

4. Порядок застосування штрафних санкцій і нарахування пені

Обладнання:

1. Законодавчий та інструктивний матеріал.

2. Практичний матеріал наведений в завданнях.

Методичні рекомендації

Для вирішення завдань 1-4 студенти повинні опрацювати Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Особливо уважно потрібно опрацювати: порядок подання податкової декларації та визначення суми податкових зобов’язань; порядок узгодження сум податкових зобов’язань, оскарження рішень контролюючих органів та визначення податкового боргу. Студенти повинні добре засвоїти порядок виписки податкових повідомлень і податкових вимог

Вивчення всього вказаного матеріалу не мало б логічного завершення, якби студенти не опрацювали методику застосування фінансових санкцій. Після закінчення встановлених строків погашення узгодженого податкового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Детально про методику її застосування сказано в ПКУ. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства накладаються на платника податків у розмірах, визначених ПКУ, крім штрафних санкцій за порушення валютного законодавства, що встановлюються окремим законодавством.

Тести

1. Контролюючими органами щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів є:

а) органи державної податкової служби;

б) митні органи;

в) пенсійний фонд.

2. Контролюючими органами щодо мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або територію спеціальної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або території спеціальної митної зони, є.

а) органи державної податкової служби;

б) митні органи;

в) контрольно-ревізійні управління.

3. Органами стягнення щодо забезпечення погашення податкового боргу є виключно органи:

а) державної податкової служби,

б) митної служби;

в) адміністративні.

4. Податкові повідомлення рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у:

а) письмовій формі, відповідним чином підписані та завірені печаткою відповідних органів.

б) електронній формі;

в) телефонограм ній формі

5. Податкові повідомлення рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків вважаються належним чином врученими, якщо вони:

а) надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

б) особисто вручені платнику податків;

в) особисто вручені його законному чи уповноваженому представникові.

6. Якщо платник податків протягом чотирьох днів з дня надсилання йому контролюючим органом відповідного документа не повідомив такий контролюючий орган про зміну податкової адреси, повернення документів, як таких, що не знайшли адресата:

а), не звільняє платника податку від їх виконання;

б) звільняє платника податку від їх виконання;

в) частково звільняє платника податку від їх виконання.

7. Помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання :

а) підлягають поверненню платнику в обов’язковому порядку;

б) не підлягають поверненню у випадку наявності у такого платника податкового боргу.

в) підлягають поверненню платнику після погашення податкового боргу

8. Платник податків подає заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів::

а) на поточний рахунок платника податків в установі банку;

б) на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету;

в) повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.

9. На підставі отриманого висновку контролюючого органу про повернення відповідних сум коштів орган Державного казначейства України здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків у порядку, встановленому Державним казначейством України протягом:

а) 5 робочих днів.

б) 10 робочих днів;

в) 20 робочих днів.

10. Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі:

а) первинних документів;

б) регістрів бухгалтерського обліку;

в) фінансової звітності;

г) інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

11. Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством з дня подання податкової звітності не менш як:

а). 1095 днів;,

б) 365 днів;

в) 730 днів.

12. У разі ліквідації платника податків документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до:

а) архіву;

б) суду;

в) податкової інспекції.

13 У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, платник податків зобов’язаний письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем обліку, та митний орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації. у :

а) 5-денний строк з дня такої події;

б) 10 –денний строк з дня такої події;

в) 20- денний строк з дня такої події.

14. Після письмового повідомлення органу ДПС та митному органу про втрату (пошкодження, знищення) податкових документів, платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом:

а) 90 календарних днів;

б) 100 календарних днів;

в) 150 календарних днів.

15. Податковою адресою платника податків фізичної особи визнається:

а) місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби.

б) її робоче місце;

в) адреса її роботодавця.

16. Платник податків фізична особа може мати одночасно не більше:

а) однієї податкової адреси.

б) двох податкових адрес: робочого місця і місця проживання.

в) однієї електронної адреси

17 Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є :

а) місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

б) поштова адреса місця проживання засновника підприємства.

18. Податкова декларація документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється:

а) нарахування податкового зобов’язання;

б) сплата податкового зобов’язання.

19. Податкова декларація (розрахунок) чи документ, що свідчить:

а) про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків  фізичних осіб;

б) суми утриманого та/або сплаченого податку з доходів фізичних осіб.

19 Якщо згідно з правилами, визначеними цим Кодексом, податкова звітність з окремого податку складається наростаючим підсумком, податкова декларація за результатами останнього податкового періоду року прирівнюється до річної податкової декларації. У такому разі річна податкова декларація :

а) не подається.

б) подається;

в) подається з окремих додатків

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.