Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПМ НМП_спец_Ф_заоч_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Література

(1, 9, 10, 11, 13, 15, 49, 53, 57, 58, 59, 61)

Практичне заняття № 5

Тема 7. Контроль податкових органів за оподаткуванням з доходів фізичних осіб

Мета заняття:

Закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички з:

  • контролю вирахування податку з доходів фізичних осіб протягом року;

  • контролю за дотриманням строків сплати податку з доходів фізичних осіб до бюджету.

План заняття

1. Контроль за вірністю визначення об’єкту оподаткування податком з доходів фізичних осіб.

2. Контроль за вірністю застосування податкових соціальних пільг для платників податку. Контроль за порядком надання соціальних пільг.

Обладнання:

1. Законодавчий та інструктивний матеріал.

2. Бланковий матеріал.

3. Електронно-обчислювальні машини.

Методичні рекомендації

Виконання практичних завдань з даної теми ґрунтується на теоретичних знаннях законодавчо-нормативної бази, а саме Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року №2758 –VІ. При виконанні завдань потрібно опрацювати розділ IV кодексу «Податок на доходи фізичних осіб» і всі його статті: 162 –Платники податку; 163 – Об’єкт оподаткування; 164 – База оподаткування; 165 – Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу; 166 - Податкова знижка; 167- Ставка податку; 168 – Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету; 169 – Перерахунок податку та податкові соціальні пільги; 170 – Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів; 171 – Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату ( перерахування) податку до бюджету; 172 – Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна; 173 - порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна; 174 – Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав; 175 – Визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки; 176 – Забезпечення виконання податкових зобов’язань; 177 – Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування; 178 - Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою,яка провадить незалежну професійну діяльність; 179 – Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації); Виконання наступних завдань ґрунтується на одержаних раніше знаннях з даної теми та навичках, набутих при виконанні попереднього завдання.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

. Згідно пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-УІ працівники можуть скористатися податковою соціальною пільгою, якщо їх дохід у вигляді заробітної плати не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

З 1 січня 2011 року на податкову соціальну пільгу можуть розраховувати ті працівники, зарплата яких не перевищує 1320 грн. (941 грн. х 1,4 » 1320 грн.) і залишається незмінною протягом 2011 року.

Потрібно визначити розмір податкової соціальної пільги для наступних категорій платників податку в поточному році.

Категорія платника податку

Розмір податкової соціальної пільги, грн.

Будь-який платник податку (п.п.169.1.1 ПК, абз.8 п.1 розділ. ХІХ ПК)

Особа, яка утримує двох і більше дітей віком до 18 років (п.п.169.1.2 ПК)

на кожну дитину віком до 18 років

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник, що мають дитину (дітей) до 18 років (п.п. «а» п.п.169.1.3 ПК)

на кожну таку дитину віком до 18 років

Особа, яка утримує дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років (п.п. «б» п.п.169.1.3 ПК)

Консультативний матеріал до завдань 1,2 і 3

«Згідно з розділом   ХІХ “Заключні положення» Податкового кодексу до 31 грудня 2014 року податкова соціальна пільга надається в розмірі, який дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної людини (в розрахунку на місяць), установленому законом на 1 січня звітного лодаткового року. Тобто, в 2011 році розмір загальної податкової пільги буде складати 470,5 гривень. Як і раніше, в Податковому кодексі передбачено застосування підвищеного розміру податкової соціальної пільги до заробітної плати деяких категорій населення, ы зокрема:

- в розмірі, який дорівнює 150% загальної соціальної пільги (п.п. 169.1.3. Податкового кодексу), — 705,75 грн.

— в розмірі, який дорівнює 200% загальної пільги (п.п. 169.1.4. Податкового кодексу), — 941 грн.

Завдання 2.

Згідно пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-УІ працівники можуть скористатися податковою соціальною пільгою, якщо їх дохід у вигляді заробітної плати не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

З 1 січня 2011 року на податкову соціальну пільгу можуть розраховувати ті працівники, зарплата яких не перевищує 1320 грн. (941 грн. х 1,4 » 1320 грн.) і залишається незмінною протягом 2011 року.

Потрібно визначити розмір податкової соціальної пільги для наступних категорій платників податку в поточному році

Категорія платника податку

Розмір податкової соціальної пільги, грн.

Особа, віднесена законом до 1або 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (п. п. «в» п.п.169.1.3 ПК)

Учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти (п. п. «ґ» п.п.169.1.3 ПК)

Інваліди І або ІІ групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільгу яким визначено п. п. «б» п.п.0169.1.4 ПК (п. п. «г» п. п. 169.1.3 ПК)

Особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянину, який зазнавав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів (п. п. «д» п.п.169.1.3 ПК)

Учасники бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону №3551, крім осіб, визначених у п. п. «б» п.п.169.1.4 ПК (п. п. «е» п.п.169.1.3 ПК)

Завдання 3.

Згідно пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-УІ працівники можуть скористатися податковою соціальною пільгою, якщо їх дохід у вигляді заробітної плати не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

З 1 січня 2011 року на податкову соціальну пільгу можуть розраховувати ті працівники, зарплата яких не перевищує 1320 грн. (941 грн. х 1,4 » 1320 грн.) і залишається незмінною протягом 2011 року.

Потрібно визначити розмір податкової соціальної пільги для наступних категорій платників податку в поточному році

Категорія платника податку

Розмір податкової соціальної пільги, грн.

Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці або повні кавалери ордена Слави або ордена Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу» (п .п. «а» п.п.169.1.4 ПК)

Учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, які працювали у той час у тилу, та інваліди І й ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону №3551 (п. п. «б» п.п.169.1.4 ПК)

Колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особи, визнані репресованими чи реабілітованими (п. п. «в» п.п.169.1.4 ПК)

Особи, примусово вивезені з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, які перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками (п.п. «г» п.п.169.1.4 ПК)

Особи, які перебували на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) в період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року (п.п. «ґ» п.п.169.1.4 ПК)

Завдання 4.

Чи мають право на податкову соціальну пільгу та у якому розмірі батьки, які мають двох дітей, одна з яких є дитиною-інвалідом? Батько працює один, мати домогосподарка. Заробітна плата батька складає 2300 грн. на місяць. Розрахуйте суму податку, утримання єдиного соціального внеску та суму до отримання.

Завдання 5.

Студент отримує стипендію З бюджету і одночасно працює. Чи має право на підвищену соціальну пільгу студент за таких умов. Заробітна плата студента складає 1200 грн. (п. п. «ґ» п.п.169.1.3 ПК).

Завдання 6.

Студент не отримує бюджетну стипендію і одночасно з навчанням працює та одержує заробітну плату в розмірі 1300 грн. на місяць. Який документ повинен надати студент працедавцю з навчального закладу про те, що він там навчається та не одержує стипендію? Чи має право на підвищену соціальну пільгу студент за таких умов? Якщо цей студент має право на підвищену соціальну пільгу, то розрахуйте суму податку, утримання єдиного соціального внеску і суму до отримання. (п. п. «ґ» п.п.169.1.3 ПК).

Завдання 7.

Фізична особа-підприємець подав до державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені Податковим Кодексом для річного звітного податкового періоду. Згідно Книги обліку доходів і витрат та підтверджуючих документів щодо походження товару, виручка склала за рік 100 тис. грн.., а документально підтверджені витрати, пов’язані з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця 40 тис. грн. Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб склали 5 тис. грн.

Потрібно зробити остаточний розрахунок податку на доходи фізичної особи-підприємця за звітний податковий рік.

Методичний матеріал до вирішення завдання.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, здійснюється згідно статті 177 Кодексу за ставками, визначеними ст. 167 Кодексу (15%).

Завдання 8.

Головний інженер машинобудівного заводу отримує заробітну плату в розмірі 12.000 грн. на місяць. Розрахуйте з цієї заробітної плати податок на дохід, єдиний соціальний внесок, а також суму до отримання.

Методичний матеріал до вирішення завдання.

У Податковому кодексі України для більшості доходів передбачене введення прогресивної ставки податку з доходів. Її застосовують до усіх оподатковуваних доходів платників податку, крім тих, для яких законом визначено спеціальні ставки.

Розмір місячного доходу

Визначення суми податку

Доход менше або дорівнює 10-ти розмірам мін зарплати (станом на 1 січня звітного податкового року)

15% зі всієї суми оподатковуваного доходу

Доход більше 10-ти мінзарплат (станом на 1 січня звітного податкового року)

З доходу, який дорівнює 10 мінзарплатам (станом на 1 січня звітного року), утримують 15% податку + з решти доходу утримують 17%

Завдання 9.

У головного фахівця оборонного підприємства місячна заробітна плата складає 15.000 грн. Розрахуйте з цієї заробітної плати податок на дохід, єдиний соціальний внесок, а також суму до отримання.

При вирішенні завдання 9 користуйтесь методичними вказівками до завдання 8, а також додатково слід враховувати те, що максимальна сума доходу, з якого утримуються суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 2011 році, становить 14 115 грн. (п”ятнадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2011 р.). В залежності від року в якому ви будете робити розрахунки максимальна сума доходу, з якого утримуються суми єдиного внеску буде іншою і залежатиме від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої в конкретному році.

Завдання 10.

 

 Працівнику підприємства в одному місяці 2011р. нараховано заробітну плату 5 000 грн. та надано подарунок (холодильник) вартістю 6000 грн.

 При цьому з суми нарахованого у цьому місяці доходу, загальний місячний оподатковуваний дохід (далі – ЗМОД) такого платника податку становить 10529,5 грн., з яких:

- 5000 грн. –заробітна плата

- 5529, 5 грн. – вартість подарунку, яка включається до ЗМОД (6 000 грн. – 470 грн.50 коп., де 470 грн. 50 грн. – вартість подарунку, яка не включається до складу ЗМОДу згідно із пп.165.1.39 ПКУ).

 Оскільки 10529,5 грн. > 9410 грн., то з метою оподаткування вона має бути розподілена на частки, які підпадають під оподаткування за ставкою 15% (до 9410 грн.) та з перевищення (1119,5 грн.) - 17%.

 

 Алгоритм оподаткування:

 

1) Потрібно вираховати ПДФО з зарплати

5000 грн. < 9410 грн., тому зарплата підпадає під оподаткування за ставкою 15%.

ПДФО = 5000 – (5000 х 3,6%) х 15% = грн.

 

де 3,6% - єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,

 

2) Знайдіть окремі частки вартості (суми) подарунку, які підпадають під оподаткування за ставками 15% та 17%

 - 9410 грн. – 5000 грн. = 4410 грн. (підпадає під 15%).

 - 10529,5 грн. – 9410 грн. = 1119,5 грн. ( підпадає під 17%)

 

3) Застосовуємо для оподаткування підвищувальний коефіцієнт до вартості (суми) подарунку

К=1,17 – для доходів, що оподатковуються за ставкою 15% ((К= 100 : (100 – 15)= 1.17)

К=1,2 - для доходів, що оподатковуються за ставкою 17% (( К= 100 : ( 100 -17) = 1,2)

 

 ПДФО з подарунку = 4410 грн. х 1,17 х 15% + 1119,5 грн. х 1,2 х 17% = 774 + 228,38 = 1002,38 ( грн.).

 

 При цьому слід мати на увазі, що з вартості подарунків єдиний соціальний внесок не утримується.

 

 4) Знаходимо підсумкову суму ПДФО, яка підлягає утриманню з ЗМОДу платника податку

 ПДФО з зарплати + ПДФО з подарунку = 723 грн. + 1002,38 грн. = 1725 грн. 38 коп.

 ЗМОД –загальний місячний оподатковуваний дохід

 Таким чином, з нарахованого у звітному місяці платнику податку доходу 11000 грн., ЗМОД становить 10529 грн.05 коп. і податковий агент має утримати із ЗМОДу податок на дохід у сумі 1725 грн. 38 коп.

Консультативний матеріал до розрахунку підвищувального коефіцієнту

Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою (п.164.5 ст.164 Кодексу):

К = 100: (100  Сп), де

К  коефіцієнт;

Сп  ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Завдання 11.

Працівник зареєстрований як фізична особа – підприємець та одночасно працює та отримує заробітну плату від працедавця. За звітний період підприємець отримав чистий дохід у сумі 5000 грн., а також отримав заробітну плату у працедавця за місяць в сумі 1000 грн. потрібно нарахувати окремо податок з доходу фізичної особи підприємця і із заробітної плати. В чому полягає різниця в оподаткуванні доходу підприємця і заробітної плати?

Консультативний матеріал до завдання 11.

Податковим кодексом України (пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 розділу IV) встановлено, що податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

- доходів, інших ніж заробітна плата;

- заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

- доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.