Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПМ НМП_спец_Ф_заоч_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
1.55 Mб
Скачать

5.1. Індивідуальні завдання Модуль 1. Організація податкового менеджменту в Україні Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні засади податкового менеджменту

Завдання І типу (теоретичні)

Завдання 1. Опрацюйте статтю 20-21 Податкового Кодексу України.

Завдання 2. На основі статті 20-21 складіть конспект про функції, права, обов’язки і відповідальність органів державної податкової служби..

Завдання ІІ типу (розрахункові)

Завдання 1. В сучасному інформаційному середовищі, в тому числі за допомогою Internet, зберіть інформацію щодо нарахованих та сплачених податкових надходжень до бюджету України.

Завдання ІІІ типу (графічні)

Завдання 1. За допомогою Exсel – таблиць відобразіть динаміку нарахованих та сплачених податків до зведеного бюджету України за останні 3-5 років.

Література

(1, 2, 3, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 60, 61)

Модуль 2. Контроль податкових органів за в сфері прямого та непрямого оподаткування Змістовий модуль 2. Контроль податкових органів за нарахуванням та сплатою основних видів податків

Завдання І типу (теоретичні)

Завдання 1. Визначте підстави відповідальності за порушення податкового законодавства.

Завдання 2. Визначте основні види економічних санкцій за порушення податкового законодавства.

Завдання ІІ типу (розрахункові)

Завдання 1. На конкретному прикладі проаналізуйте вплив економічних санкцій, адміністративних штрафів та пені на формування фінансового результату діяльності платника податків.

Завдання ІІІ типу (графічні)

Завдання 1. Складіть структурно-логічну схему класифікації податкових правопорушень.

Література

(1, 3, 4, 5, 12, 13, 34, 35, 41, 44, 46, 47, 50, 55, 56, 57, 60, 61)

5.2. Тематика рефератів та доповіді з актуальних питань тем дисципліни

Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади податкового менеджменту

1. Сфера дії податкового кодексу України.

2. Права і обов’язки платників податку.

3. Права органів державної податкової служби.

4. Обов’язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів.

5. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни.

Література

(1, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 55, 56, 60, 61)

Тема 2. Адміністрування податкових зобов’язань

1. Порядок адміністрування податків та зборів, визначених у розділі I Податкового Кодексу

2. Податкова звітність. Особи, які несуть відповідальність за складання податкової звітності.

3. Визначення суми податкових та грошових зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів.

4. Податковий контроль та повноваження органів державної влади щодо його здійснення.

5.Відповідальність, її види. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності.

6. Штрафні (фінансові) санкції, підстави та умови їх стягнення.

7. Пеня, порядок її нарахування та сплати.

Література

(1, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 55, 56, 60, 61)

Тема 3. Облік платників податків та податкових надходжень

1. Завдання та перспективи розвитку облікових операцій платників податків.

2. Оперативний облік податкових надходжень, завдання та перспективи розвитку

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.