Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПМ НМП_спец_Ф_заоч_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Література

(1, 5, 13, 14, 18, 39, 48, 50, 51, 54, 55)

Практичне заняття №6

Тема 8. Податковий контроль за спрощеною системою оподаткування

Мета заняття:

Закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички з контролю нарахування, сплати, обліку та звітності при спрощеній системі оподаткування

План заняття

1. Умови переходу суб’єктів малого бізнесу до спрощеної системи оподаткування.

2. Ставки і строки сплати єдиного податку для юридичних і фізичних осіб.

3. Ставки і строки сплати єдиного податку для юридичних і фізичних осіб

4. Книга обліку доходів і витрат

Обладнання:

1. Законодавчий та інструктивний матеріал.

2. Бланковий матеріал.

3. Електронно-обчислювальні машини.

Методичні рекомендації

Для вирішення завдань по темі „Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування” студенти повинні опрацювати Указ Президента України „ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” в редакції від 3 липня 1998 року №727/98.

Особливу увагу студенти повинні звернути увагу на те, на яких суб’єктів малого підприємництва не поширюється спрощена система оподаткування.

Ті суб’єкти малого бізнесу, які за видом своєї діяльності могли б перейти на спрощену систему оподаткування, також не зможуть цього зробити, якщо параметри їхньої діяльності не відповідають критеріям установленим в Указі Президента. В пункті 1 Указу сказано, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується на таких суб’єктів малого підприємництва:

- фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт. Послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн;

- юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньо облікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. грн.

У статті 2 Указу студенти зможуть почерпнути інформацію про ставки єдиного податку для фізичних осіб, а також про те , що суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа, яка сплачує єдиний податок звільняється від обов’язку нарахування, відрахування та перерахування до державних цільових фондів зборів, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівників, які перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім’ї.

1.2. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1. Організація податкового менеджменту в Україні

Модуль 1. Організація податкового менеджменту в Україні

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні засади податкового менеджменту

Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади податкового менеджменту

Тема 2. Адміністрування податкових зобов’язань

Тема 3. Облік платників податків та податкових надходжень

Тема 4. Контрольна діяльність та види перевірок податкових органів

Модуль 2. Контроль податкових органів в сфері прямого та непрямого оподаткування

Змістовий модуль 2. Контроль податкових органів за нарахуванням та сплатою основних видів податків

Тема 5. Контроль нарахування та сплати податку на додану вартість

Тема 6. Контроль нарахування та сплати податку на прибуток

Тема 7. Контроль оподаткування доходів фізичних осіб

Тема 8. Податковий контроль за спрощеною системою оподаткування

Тема 9. Контроль справляння платежів за ресурси

Тема 10. Контроль нарахування та сплати місцевих податків і зборів

Модуль 3. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: письмовий іспит

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.