Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПМ НМП_спец_Ф_заоч_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
1.55 Mб
Скачать

7. Список Рекомендованої літератури

Основна література

  1. Податковий кодекс України від 02.12. 2010 р. №2755 –VI

  2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України: Закон України від 02.10 2010 р. №2756

3.Спільний наказ ДПА України та Державного казначейства України від 03.02.11 № 68/23 "Про затвердження Порядку формування та надсилання узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, визначені у висновках".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 138 "Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями"

5.. Наказ ДПА України від 25.02.2011 № 41 "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість " .

6. Наказ ДПА України від 24.01.11 № 36 "Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства "

7. Наказ ДПА України від 24.01.11 №37 "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій "

8. Наказ ДПА України від 11.01.11 № 14 "Про затвердження Порядку роботи представників органів державної податкової служби на акцизних складах та податкових постах "

9. Наказ ДПА України від 11.02.11 № 90 "Про внесення змін до формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків.

10. Наказ ДПА України від 31.01.11 № 58 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб "

11. Наказ ДПА України від 31.01.2011 р. N 56 "Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій"

12. Наказ ДПА України від 22.12.2010 №979 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України» .

13. Лист ДПА України від 20.01.2011 р. N 809/5/29-2016 "Щодо наказу ДПА України від 23.12.2010 N 993" (Витяг)

14. Лист ДПА України від від 19.01.2011 р. N 697/6/17-0715

15. Наказ ДПА України від 19.01.2011 р. "Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, що використовують легкі та важкі дистиляти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену"

16. Наказ ДПА України від 25.01.2011 р. N 42 "Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість"

17. Закон України від 21.12.2010 р. N 2809-VI "Про внесення зміни до статті 15 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"

18. Закон України від 11.01.2011 р. N 2914-VI "Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України"

19. Закон України від 13.01.2011 року N 2921-VI "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

20. Постанова КМУ від 26.01.2011 р. N 48 "Про затвердження переліку суб'єктів кінематографії (виробників національних фільмів), які до 1 січня 2016 р. звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів"

21. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1020 "Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку"

22. Лист ДПА України від 31.12.2010 р. N 29429/7/10-1017/5190 "Щодо розміру штрафних санкцій за вчинене за період з 1 січня по 30 червня 2011 року будь-яке порушення податкового законодавства"

23. Лист ДПА України від 12.01.2011 р. N 674/7/16-1417 "Про окремі питання реєстрації та анулювання реєстрації платників податків на додану вартість з 01.01.2011 р."(Витяг)

24. Лист ДПА України від 11.01.2011 р. N 561/7/12-0215 "Про постанову КМУ"

25. Лист ДПА України від 24.01.2011 р. N 1693/7/16-1417

26. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1021 "Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку"

27. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1013 "Про затвердження форм податкових розрахунків з плати за користування надрами"

28. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1012 "Про затвердження форми Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні"

29. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1003 "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами"

30. Постанова Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. N 26 "Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності"

31. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1005 "Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2011 рік" (Витяг)

32. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1018 "Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України"

33. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1017 "Про затвердження форми Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності"

34. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1016 "Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку"

35. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1015 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)"

36. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1014 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)"

37. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1014 "Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору"

38. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1011 "Про затвердження форм податкових розрахунків з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України"

39. Наказ ДПА України від 23.12.2010 р. N 996 "Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання"

40. Наказ ДПА України від 23.12.2010 р. N 1001 "Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби"

41. Наказ ДПА України від 22.12.2010 р. N 984 "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства"

42. Лист ДПА України від від 21.01.2011 р. N 1511/7/15-0717з "Щодо подання податкової звітності по платі за землю та фіксованого сільськогосподарського податку у 2011 році"

43. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1010 "Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку"

44. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1023 "Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність зазначених порушень"

45. Наказ ДПА України від 22.12.2010 р. N 979 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України"

46. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1036 "Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків"

47. Наказ ДПА України від 23.12.2010 р. N 993 "Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби"

48.Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1024 "Про затвердження форми надання Інформації суб'єктами господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)"

49. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1040 "Про затвердження Порядку використання додаткових джерел погашення податкового боргу"

50.Лист ДПА України від 31 січня 2011 р. N 2518/7/23-4017/89 "Щодо окремих питань стосовно перевірок"

51.Лист ДПА України від 9 лютого 2011 р. N 3610/7/15-0317 "Щодо застосування та уточнення п. 6 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України"

52. Наказ ДПА України від 24 січня 2011 р. N 36 "Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства" (Витяг)

53. Наказ ДПА України від 24 грудня 2010 р. N 1044 "Про затвердження Порядку застосування норм пунктів 102.6   102.7 статті 102 Податкового кодексу України" (Витяг)

54. Наказ ДПА України від 31 січня 2011 р. N 56 "Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій" (Витяг)

55. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1015 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)"

56. Наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1002 "Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення"

57. Наказ ДПА України від 21.12.2010 р. N 969 "Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення"

58. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19.10.2000 г. № 2063-III.

59.Про державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів: Закон України від 22.12.1994 р. №320/94-ВР.

60.Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг: Закон України від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР.

61. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: Закон України від 09.04.1999 р. № 587- XIV.

62. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959- XII.

63. Про Митний тариф України: Закон України від 05.04.2001р. №2371-III.

64. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 28.06.1999 р. № 746/99.

65. Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів до бюджетів та до державних цільових фондів: Наказ ДПА України від 12.05.1994 р. № 37 (в редакції наказу від 02.04.1999 р. № 174), зі змінами та доповненнями.

66. Лист ДПА України від 14 лютого 2011 р. N 4091/7/23-4017/131 "Щодо порядку застосування штрафних (фінансових) санкцій"

67. Лист ДПА України від 28 січня 2011 р. N 2337/7/23-7017/125 "Про окремі питання проведення фактичних перевірок"

68. Лист ДПА України від 3 лютого 2011 р. N 1085/К/17-0714 "Щодо оподаткування доходів фізичних осіб - підприємців"

69. Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності – юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами: Наказ ДПА України від 16.09.2002р. № 429.

70. Про затвердження форм актів перевірок: Наказ ДПА України від 31 січня 2003 р. № 50.

71. Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та порядку її складання: Наказ ДПА України від 29.03.2003 р. № 143.

Додаткова література

72. Нікітішин А.О. Адміністрування податків в умовах фінансово-економічної кризи// Фінанси України. – 2010. - № 1. – С. 38-45.

73. Програма роботи з платниками податків: досвід країн – членів СНД // Вісті. – 2009. - № 75.

74. Романюк М.В. Податкове регулювання як дієвий інструмент антикризової політики // Фінанси України. 2009. - № 12. – С. 66-71.

75. Мірошниченко О. "Плюси" та "мінуси" потенційного повернення до диференціації оподаткування доходів громадян// Вісник податкової служби України.-2010.-№10.-С. 20-21.

76. Нікітішин А. Податкова політика в умовах світової фінансової кризи: вітчизняна та зарубіжна практика// Вісник податкової служби України. – 2010.- № 6. – С. 38-45.

77. Швабій К.  Податок з доходів фізичних осіб: проблеми і перспективи// Вісник податкової служби України. - 2010 .- №6.- С. 24-25.

78. Бучинський Й. Виявлення, розкриття, розслідування, профілактика. Завдяки поєднанню цих методів боротьби зі злочинами у сфері оподаткування забезпечується захист фінансових інтересів держави»// Вісник податкової служби України. – 2010.- №7.- С. 30-32.

79. Бондаренко Н. Податок на додану вартість// Вісник податкової служби України .- 2010.- №9.- С 30.

80. Василик Н. Податок на прибуток// Вісник податкової служби України. 2010.- №9.- С. 31.

81. Трофімова Л., Розмош В. Донарахування податку з доходів фізичних осіб та застосування штрафних санкцій// Вісник податкової служби України. 2010.- №5.- С. 25.

82. Трофімова Л., Розмош В. Порушення платником податків вимог Закону N 3551-ХІІ шляхом несплати податку з доходів фізичних осіб// Вісник податкової служби України.- 2010.- №9.- С. 31.

83. Трофімова Л., Розмош В. Порушення платником податків норм чинного законодавства України при поданні податкової звітності // Вісник податкової служби України.- 2010.- №9.- С. 31.

84. Атаманчук О.В. Оцінка регулюючого впливу податків на динаміку інвестиційної та інноваційної активності в АР Крим// Економіка та держава. - 2009.- №9.- С.20-23.

85. Рижий І.М. Економічний зміст глобалізації та її вплив на податкове регулювання розвитку економіки// Економіка та держава. - 2009.- №9.- С.65-68.

86. Марченко О.І. Податкові пільги інвестиційного характеру як засіб стимулювання інноваційної діяльності// Економіка та держава. - 2009.- №6.- С.33-36.

87. Тимченко О.М. Ефективність податкового аудиту в Україні// Економіка та держава. - 2009.- №3.- С.19-22.

88. Білюк А.В. Пріоритети державного податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні// Економіка та держава. - 2009.- №1.- С.80-83.

89. Чуприна А.Оподаткування доходів фізичних осіб: міжнародний досвід . // Вісник податкової служби України.- 2011.- №10.- С. 10

90. Демків Т. Державна підтримка бізнесу. // Вісник податкової служби України.- 2011.- №10.- С. 8.

91. Білоцерківська Г., Бабенко С. Заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до неї. // Вісник податкової служби України. - 2011.- №10.- С. 15

92. Сташків Т. Відпустки у випадку укладення трудових договорів, праці за сумісництвом; наслідки для підприємства у разі надання відпусток меншої тривалості// Вісник податкової служби України. - 2011.- №10.- С. 16

93. Масловський В. Легалізація прихованої зайнятості. // Вісник податкової служби України. - 2011.- №10.- С.17

94. Нестеренко В. Допоміжна таблиця для заповнення форми N 1ДФ // Вісник податкової служби України. - 2011.- №9.- С.10

95. Білоцерківська Г.. Нова податкова звітність з податку на додану вартість // Вісник податкової служби України. - 2011.- №9.- С.17

96. Мігунова Л.. Декларація акцизного податку: нова форма звітності// Вісник податкової служби України. - 2011.- №9.- С.12

97. Латинін С., Єфімов В. Порядок заповнення та подання форми N 1ДФ// Вісник податкової служби України. - 2011.- №9.- С.15

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.