Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Податкове рахівництво Ден. Маг. 2014.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.48 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

податкове рахівництво

Навчально-методичний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Дніпропетровськ – 2014

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна фінансова академія

Податкове рахівництво

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

за галуззю знань 0305 - Економіка та підприємництво

за спеціальністю 8.03050803 - Оподаткування

Дніпропетровськ – 2014

ББК 65.052.201.4+65.261.4

П - 34

Податкове рахівництво: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 - Економіка та підприємництво за спеціальністю 8.03050803 - Оподаткування – Дніпропетровськ, Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 111 с.

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни «Податкове рахіництво». Мета підготовки та видання даного посібника – надання допомоги студентам денної форми навчання у вивченні дисципліни «Податкове рахіництво».

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять, виконання індивідуальних завдань, перелік питань до модульного контролю, список рекомендованої літератури.

Автор-укладач:

Ж.В. Піскова -

кандидат економічних наук, доцент кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

А.І. Півень -

І.С. Шкура -

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

кандидат економічних наук, доцент кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний

за випуск:

Т.О. Дулік -

завідувач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто і схвалено

науково-методичною комісією економічного факультету

Протокол № __ від _________ р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри податків

Протокол № 15 від 16.06.2014 р.

ЗМІСТ

Передмова

4

1.

Програма навчальної дисципліни

5

2.

Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи

9

3.

Завдання та методичні рекомендації до практичних занять

36

4.

Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання

57

5.

Контрольні заходи

60

6.

Література

62

Додатки

66

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.