Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Податковий менеджмент НМП_спец_Ф_заоч_2010.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
1.03 Mб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

Податковй менеджмет

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2010

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЦЕНТР ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ПОДАТКІВ

Податковий менеджмент

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст

з напряму 0501 «Економіка і підприємництво»

за спеціальністю 7.050104 «Фінанси»

Дніпропетровськ – 2010

ББК 65.261.411

УДК 351.713:336.22

К-67

Корнієнко Т.Н.

Податковий менеджмент: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст з напряму 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 7.050104 «Фінанси». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 90с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни „Податковий менеджмент” розроблений згідно з програмою й призначений для студентів заочної форми навчання. Мета підготовки та видання даного посібника – надання допомоги студентам заочної форми навчання у вивченні дисципліни „Податковий менеджмент”.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, розподіл балів, що присвоюються студентам, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, питання до підсумкового контролю, список рекомендованої літератури.

Укладач:

Т.Н.Корнієнко

к.е.н., доцент кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

В.Г.Бикова

к.е.н., доцент кафедри економіки і управління підприємством Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

П.І. Коренюк

д.е.н., завідувач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

Т.О. Дулік

завідувач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

Вченою радою

фінансового факультету

Протокол № 2 від 13.09.2010 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри податків

Протокол № 1 від 30.08.2010р.

ЗМІСТ

стор.

Передмова

4

1.

Програма навчальної дисципліни

5

2.

Розподіл балів, що присвоюються студентам

13

3.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

14

4.

Методичні рекомендації до практичних занять

52

5.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

72

6.

Підсумковий контроль

80

7.

Список рекомендованої літератури

85

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.