Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Політекономія Ден. 2010.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ - 2010

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

економічний факультет

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання,

які навчаються за галуззю знань

0305 “Економіка та підприємництво”

напрямів підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”,

6.030504 “Економіка підприємства”

6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”

Дніпропетровськ – 2010

ББК 65.01

УДК 330

К 66

Корягіна Т.В., Козелецький П.С., Андрєєв В.О.

Політична економія: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” з напряму підготовки – 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030504 “Економіка підприємства” 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”, - Дніпропетровськ, - Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010.- 130 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни “Політична економія” розроблений згідно з програмою навчальної дисципліни і навчальним планом.

Посібник містить в собі методичні рекомендації до семінарських занять, де сформульовані питання для обговорення і самоконтролю, а також надаються поради при підготовці до цих занять. З метою закріплення теоретичного матеріалу, що вивчається, студентам запропоновані проблемні та практичні завдання, а також надається список рекомендованої літератури.

Для більш глибокого вивчення дисципліни передбачена самостійна робота. Студентам також пропонується тематика індивідуальних робіт.

Навчально-методичний посібник призначений допомогти студентам у засвоєнні програмного матеріалу дисципліни.

Автори:

Т.В. Корягіна – к. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

П.С. Козелецький – старший викладач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

В.О. Андрєєв – старший викладач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Н.І. Дучинська – д. е. н., зав. кафедри економічної теорії Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара

С.А. Корнієнко – к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії Дніпропетровської

державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

В.А. Табінський - к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

Обговорено та схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол № 2 від 12.10. 2010 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економічної теорії

Протокол № 3 від 11. 10. 2010 р.

Зміст

Передмова……………………………………………………………….

4

1. Програма навчальної дисципліни ………………………………….

6

2. Розподіл балів, що присвоюються студентам……………………

18

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи ………………….

20

4. Методичні рекомендації до семінарських занять …………………

58

5.Методичні рекомендації до виконання індивідуальних робіт…….

113

6.Підсумковий контроль………………………………………………

115

7.Список рекомендованої літератури…..……………………………..

128

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.