Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Податкова політика Ден. Маг. 2014.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
665.09 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

податковА ПОЛІТИКА

Навчально-методичний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Дніпропетровськ – 2014

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ПодатковА ПОЛІТИКА

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр

галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво

спеціальності 8.03050803 - Оподаткування

Дніпропетровськ – 2014

ББК 65.261.41 - 18

П - 34

Податкова політика: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 - Економіка та підприємництво за спеціальністю8.03050803- Оподаткування - Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 78 с.

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни «Податкова політика», яку включено до навчального плану підготовки магістрів. Мета підготовки та видання даного посібника – надання допомоги студентам денної форми навчання у вивченні дисципліни «Податкова політика».

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять, виконання індивідуальних завдань, перелік питань до іспиту, список рекомендованої літератури.

Автор-укладач:

Ж.В. Піскова -

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

В.М. Мироненко -

заступник начальника управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області

І.С. Шкура -

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

Т.О. Дулік -

завідувач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

науково-методичною комісією економічного факультету

Протокол № ___ від __________ р.

Розглянуто та схвалено на

засіданні кафедри податків

Протокол № 15 від 16.06.2014 р.

ЗМІСТ

Передмова

4

1.

Програма навчальної дисципліни

5

2.

Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи

10

3.

Завдання та методичні рекомендації до семінарських занять

52

4.

Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання

68

5.

Контрольні заходи

71

6.

Література

74

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.