Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Податкова політика Ден. Маг. 2014.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
665.09 Кб
Скачать

Рекомендована література

[17, 18, 19, 27, 30]

4. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, а також формування компетенцій, які будуть використовуватися у майбутній професійній діяльності.

п/п

Зміст індивідуальних завдань

Модуль 2. Індивідуальне науково – дослідне завдання

1.

Проведення бібліографічного огляду наукової літератури

2.

Підготовка наукової доповіді, тез доповіді та виступ на студентській науково-практичній конференції з проблем податкової політики України

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Податкова політика» повинна проводитися у виконанні індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ).

Кожен студент отримує ІНДЗ індивідуальної роботи на початку вивчення дисципліни. Вибір тем ІНДЗ індивідуальної роботи залишається за студентом.

Для якісного виконання ІНДЗ з актуальних питань тем дисципліни, студентам слід керуватися самостійно підготовленими інтелект-картами, методичними рекомендаціями до самостійної роботи, рекомендованим списком літератури. При цьому увагу слід зосередити на більш детальному вивченні окремих положень модуля (змістових модулів).

Виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ) здійснюється студентами за власним бажанням, які вже мають певний досвід наукової діяльності з проблематики дисципліни, що вивчається. Отже, ІНДЗ – є засобом самостійного теоретико – експериментального дослідження запропонованої та обраної студентом проблематики.

Основним видом ІНДЗ є підготовка та публікація тез доповіді, мета яких полягає у поданні інформації про проведену наукову роботу, одержані результати та визначенні напрямку для подальшої розробки теми, актуальних проблем, що потребують свого розв’язання.

Тези доповіді виконуються з тієї ж запропонованої проблематики дисципліни, що вивчається та обраної магістром самостійно.

Тези доповіді – стислий виклад основних думок, публікація яких передбачає попереднє ознайомлення учасників конференції, семінарів та інших наукових форумів з результатами проведеного дослідження. Їх зміст у більш повному обсязі повідомляється автором – доповідачем в усній формі. Тези складаються з послідовного викладу окремих тверджень, що не підкріплюються фактичним матеріалом та висвітленням перебігу дослідження. Їх обсяг не перевищує 3-х сторінок формату А4, що зумовлює вимоги до написання, зокрема чіткість формулювань принципових позицій автора, які він планує обґрунтувати у публічному виступі з доповіддю або повідомленням.

Тези публікуються у збірниках, присвячених темі конференції, і мають завданням подати коротку і якомога вичерпну інформацію про актуальні питання.

Обсяг виконаної індивідуальної роботи та її якість враховується при підведенні підсумків поточного контролю.

Теми для підготовки індз

  1. Формування податкової політики – чия це прерогатива. Чи відноситься податкова політика виключно до загальнодержавного рівня? Чи може вона бути на регіональному і місцевому рівнях? Чи можуть субєкти господарювання формувати свою податкову політику?

  2. Як Ви розумієте ефективність і справедливість в оподаткуванні. Проаналізуйте, в чому суть консенсусу, чи важко його досягти?

  3. Проблема співвідношення оптимального податкового тягаря і верхньої межі цього тягаря.

  4. Економічні, соціальні, національно-ментальні і, можливо, інші фактори, що визначають величину оптимуму і верхньої межі.

  5. Пріоритетні напрямки науково-теоретичних пошуків в адмініструванні податків, проаналізуйте всі наявні підходи та виділіть предмет дискусії навколо адміністрування податків.

  6. Проблеми складності процедурного порядку розрахунку податкових платежів на прикладі податку на прибуток підприємств, акцизного податку, спрощеної системи оподаткування. Запропонуйте шляхи їх вирішення стосовно цих податків.

  7. Розуміння змісту терміна «податкова культура». Виробити консолідовану думку стосовно цього поняття.

  8. Спробуйте розробити концептуальні ідеї ряду цілком конкретних заходів в школі, на телебаченні та радіо, орієнтованих на формування податкової грамотності широких верств населення. Яких ресурсів, на Вашу думку, потребує реалізація запропонованих Вами заходів?

  9. Спрощені системи оподат­кування справедливо критикують за те, що вони порушують цілісність подат­кової системи і створюють можливості для мінімізації податків. Проте, вже дру­гий десяток років вони застосовуються в Росії, Україні та інших пострадянських країнах. Чи не правильніше відмовитися від них і перейти до практики встанов­лення податкових пільг у загальній сис­темі оподаткування?

  10. Необхідно розібрати причини, що обумовлюють девіантну поведінку платників податків, розглянути конкретні приклади останньої. Проаналізувати інституційні причини , спрбувати їх розширити.

  11. Обговоріть основні фактори, що впливають на українську практику ухилення від сплати податків. Обговоріть відомі випадки такого ухилення, розгяньте пракатику їх розгляду в суді.

  12. Актуальність посткризового антиофшорного регулювання, основні напрями, методи і інструменти такого регулювання.

  13. Достоїнства і недоліки методу податкових звільнень. Спробуйте обкреслити «межі» найбільш ефективного застосування даного методу, а також його різновидів (повних звільнень і звільнень з прогресією).

  14. Порівняльний аналіз методів податкових звільнень, кредитів і вирахувань. Сформулюйте стимулюючі моджливості кожного з них і економічні обмеження щодо їх застосування.

  15. Принципові відмінності міжнородних податкових угод від модельної податковї конвенції.

  16. На основі порівняння спеціаотних режимів оподаткування малого бізнесу в пострадянських державах сформулюйте переваги та недоліки українського варіанту альтернативного оподаткування як системного інструменту податкового регулювання.

  17. Обгрунтуйте, що саме з досвіду інших податкових систем закслуговує нв увагу і може бути викорсиано в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.