Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Податкова політика Ден. Маг. 2014.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
665.09 Кб
Скачать

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При вирішенні ситуаційних завдань теми потрібно досить уважно опрацювати всю рекомендовану літературу, яка представлена в списку після кожної теми. Необхідно володіти знаннями зі здійснення SWOT- аналізу.

Рекомендована література

[15, 21, 27, 30]

Семінарське заняття № 5

Тема 6. Організація податкової роботи та адміністрування податків

План вивчення теми

1. Основи та організація податкової роботи. Суб’єкти податкової роботи.

2. Державне податкове адміністрування. Податкове адміністрування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

3. Ідентифікація й управління податковими ризиками.

4. Напрями модернізації контролюючих органів у сфері адміністрування податків. Формування податкової політики в контексті удосконалення адміністрування податків.

Навчальні цілі

Засвоєння знань студентів з організації податкової роботи, адміністрування податків.

Обладнання, яке потрібне для проведення семінарського заняття: мультимедійне обладнання.

Завдання

Ситуаційне завдання 1. На підставі наукового пошуку визначте сучасні технології адміністрування податків та обґрунтуйте напрямки їх модернізації.

Ситуаційне завдання 2. Із застосуванням SWOT- аналізу надайте порівняльну характеристику систем адміністрування податків України та розвинених країн, визначте найбільш болючі проблеми податкового адміністрування в нашій країні на сучасному етапі.

Ситуаційне завдання 3. Ви ознайомилися з основними проблемами податкового адміністрування. Але коло цих проблем не вичерпується. За результатами власних досліджень зробіть висновки, які ще проблеми турбують платників податків щодо процедури сплати податкових платежів та податкового обліку. Запропонуйте шляхи вирішення цих проблем.

Ситуаційне завдання 4. Враховуючи об’єктивно-суб’єктивну структуру податкових ризиків та особливості прояву невизначеності у сфері оподаткування, охарактеризуйте їх соціально-економічну природу.

Ситуаційне завдання 5. З метою ідентифікації податкових ризиків, запропонуйте систему показників їх якісного і кількісного аналізу.

Ситуаційне завдання 6. Наведіть перелік внутрішніх факторів системи управління податковими ризиками. Наведіть приклади дії цих факторів в сучасному оподаткуванні.

Ситуаційне завдання 7. Розкрийте напрям модернізації контролюючих органів як впровадження ризикоорієнтованих технологій адміністрування податків. Оцініть їх ступінь впровадження та перспективи використання.

Ситуаційне завдання 8. Спробуйте обґрунтувати тенденції формування податкової культури та податкової грамотності населення за минулі 20 років вступу нашої країни в ринок. Які інструменти для цього були задіяні? Чи далеко ми просунулись в цьому напрямку?

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При вирішенні ситуаційних завдань теми потрібно досить уважно опрацювати всю рекомендовану літературу, яка представлена в списку після кожної теми. Необхідно володіти знаннями зі здійснення SWOT- аналізу.

Рекомендована література

[1-5, 16, 27, 28]

Змістовий модуль 2. Сучасні тенденції та перспективи розвитку податкової політики держави

Семінарське заняття № 6

Тема 8. Непряме оподаткування та його розвиток

План вивчення теми

1. Непряме оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку.

2. Особливості акцизного оподаткування та його фіскально-регулюючий потенціал.

3. Проблеми та напрями удосконалення справляння податку на додану вартість.

4. Особливості та перспективи розвитку митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічних операцій.

Навчальні цілі

Засвоєння знань студентів з розуміння тенденцій розвитку непрямого оподаткування, зокрема, акцизного оподаткування, податку на додану вартість, митно-тарифного регулювання.

Обладнання, яке потрібне для проведення семінарського заняття: мультимедійне обладнання.

Завдання

Ситуаційне завдання 1. «…Навіть сама найгірша форма ПДВ все-таки краща для бюджетних доходів, ніж традиційні форми оподаткування…» є дискусійним. Сформулюйте власну думку щодо цього вислову та обґрунтуйте її теоретично й підтвердить відповідними розрахунками.

Ситуаційне завдання 2. Найголовнішою проблемою справляння ПДВ в Україні, на нашу думку, є бюджетне відшкодування. Пропонуємо визначитися з цією проблемою, проаналізувати існуючі підходи з оподаткування та запропонувати своє бачення її вирішення.

Ситуаційне завдання 3. Запропонуйте найбільш прийнятну систему податкових пільг з акцизного податку на електроенергію (у разі його запровадження в Україні), спрямовану на стимулювання енергозбереження і запобігання розкручуванню інфляції витрат.

Ситуаційне завдання 4. Проведіть невеличке соціологічне опитування в межах Вашої групи і родини на предмет впливу підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби, алкогольні напої та бензин на обсяг і структуру споживання відповідних підакцизних товарів. Спробуйте встановити, від яких факторів залежить реакція споживачів на підвищення ставок акцизного податку.

Ситуаційне завдання 5. Одним із аргументів проти підвищення ставок акцизного збору в Україні в 2009 році було те, що в умовах кризи воно призведе до зменшення обсягу виробництва у відповідних галузях і скорочення робочих місць, однак не зменшить число курців та любителів міцних напоїв. Проаналізуйте, за яких умов можуть мати місце ті чи інші наслідки підвищення ставок акцизного податку та запропонуйте оптимальну стратегію його реформування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.