Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Податкова політика Ден. Маг. 2014.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
665.09 Кб
Скачать

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При вирішенні ситуаційних завдань теми потрібно досить уважно опрацювати всю рекомендовану літературу, яка представлена в списку після кожної теми. Необхідно володіти знаннями зі здійснення SWOT- аналізу.

Рекомендована література

[7, 24, 27, 30, 33]

Семінарське заняття № 3

Тема 4. Напрямки і форми реалізації податкової політики

План вивчення теми

1. Теоретико-правові та організаційні засади реалізації податкової політики. Податкова політика України: економічна природа та нормативно-правова база функціонування.

2. Принципи та напрямки здійснення податкової політики держави, її основні проблеми та шляхи удосконалення.

3. Позитивний зарубіжний досвід формування та реалізації державної податкової політики, та можливості його використання в умовах України.

4. Напрями розвитку податкової політики.

Навчальні цілі

Засвоєння знань студентів з визначення напрямків податкової політики, їх розвитку, вивчення зарубіжного досвіду формування та реалізації державної податкової політики.

Обладнання, яке потрібне для проведення семінарського заняття: мультимедійне обладнання.

Завдання

Ситуаційне завдання 1. Про причини сучасної кризи говорять усюди і всі, а думок рівно стільки, скільки тих, що виступають і навіть більше. А які причини Вам здаються визначальними в створенні глобальної нестабільності?

Ситуаційне завдання 2. Розкрийте взаємозв’язок сучасної податкової політики України та принципів оподаткування.

Ситуаційне завдання 3. Як взаємопов’язані бюджетна, податкова і соціальна політики держави?

Ситуаційне завдання 4. Визначте та проаналізуйте напрями розвитку податкової політики. Зробіть відповідні висновки.

Ситуаційне завдання 5. Розкрийте найважливіші завдання у сфері податкової політики та шляхи їх вирішення.

Ситуаційне завдання 6. Вивчіть зарубіжний досвід використання альтернативних систем оподаткування як системного регулятора. Структуруйте цілі, які досягаються їх застосуванням, оцініть масштаби використання, склад суб’єктів, що підпадають під їх застосування, зміну податкового і адміністративного навантаження. Зробіть рекомендації щодо доцільності використання найбільш цікавих систем в Україні.

Ситуаційне завдання 7. Обговоріть досвід формування різних економічних зон, поділіться інформацією про особливості та тенденції розвитку СЕЗ Південно-Східної Азії, країн СНД, порівняти з вітчизняною практикою.

Ситуаційне завдання 8. Наведіть якомога більше прикладів вітчизняних інструментів податкового регулювання по кожній групі регуляторів. Зробіть власний висновок, які регулятори в Україні використовуються найбільш активно, а які явно недостатньо. Спробуйте сформулювати причини такого стану.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При вирішенні ситуаційних завдань теми потрібно досить уважно опрацювати всю рекомендовану літературу, яка представлена в списку після кожної теми. Необхідно володіти знаннями зі здійснення SWOT- аналізу.

Рекомендована література

[6, 8, 10, 14, 23, 27, 29]

Семінарське заняття № 4

Тема 5. Прагматика оподаткування та податкового регулювання в контексті ефективної податкової політики

План вивчення теми

1. Ефективна податкова політика. Справедлива податкова політика.

2. Узгодження принципів ефективності і справедливості в оподаткуванні.

3. Пошук податкової межі як результат компромісу між ефективністю й справедливістю.

4. Теоретичні основи визначення податкового навантаження. Методи оцінки й показники податкового навантаження.

5. Інструменти податкового регулювання. Податкова політика як інструмент реалізації регулюючої функції податків.

Навчальні цілі

Засвоєння знань студентів з питань відповідності податкової політики фундаментальним принципам: економічної ефективності і соціальної справедливості.

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття: мультимедійне обладнання.

Завдання

Ситуаційне завдання 1. Спробуйте класифікувати всі відомі визначення понять «податкове навантаження», «податковий тягар» та інших аналогічних понять за певними класифікаційними ознаками. Виділіть їх спільні та відмінні риси. Обґрунтуйте, яке з визначень, на Ваш погляд, є найбільш повним і точним.

Ситуаційне завдання 2. Оцініть приблизно податковий тягар на річний дохід одного з Ваших батьків. Для цього у грошовому еквіваленті оцініть корисність суспільних благ, спожитих індивідуально і вирахуйте їх із суми сплачених податків. Порівняйте отримане значення з індивідуальними витратами на державне управління. Останні оцініть шляхом ділення статті у зведеному бюджеті «загальнодержавні функції» на кількість населення працездатного віку. Зробіть відповідні висновки.

Ситуаційне завдання 3. Зробіть власний аналіз існуючих підходів до оцінки податкового навантаження на підприємство. В цьому Вам допоможуть знання з питання ідентифікації й управління податковими ризикам. Сформулюйте переваги і види кожного підходу.

Ситуаційне завдання 4. Оцініть величину трансакційних витрат по нарахуванню і сплаті податків любого підприємства. Не забудьте порахувати всі складові цих витрат (оплату праці бухгалтерів, що складають податкові звіти, вартість програмного забезпечення тощо), співвіднесіть їх з будь-яким універсальним показником підприємства (виручкою, прибутком, доданою вартістю). Порівняйте розрахований Вами показник з показниками, отриманими Вашими колегами на інших підприємствах. Оцініть приріст податкового навантаження на платників – юридичних осіб за рахунок трансакційних витрат.

Ситуаційне завдання 5. Сформулюйте власну думку щодо функціональних можливостей податків.

Ситуаційне завдання 6. Проведіть аналіз термінів «податкове регулювання» і «регулювання податкової системи». Сформулюйте у вигляді таблиці відмінності цих термінів (по об’єкту, предмету, суб’єктів, методів та інструментів регулювання). Це може стати елементом Вашої наукової новизни.

Ситуаційне завдання 7. У деяких публікаціях до струмуючих інструментів податкового регулювання віднесені штрафні санкції за порушення податкового законодавства та пеня. Наскільки правомірним, на Вашу думку, є такий підхід?

Ситуаційне завдання 8. Знайдіть у конструкціях податку на прибуток підприємств, ПДВ та податку на доходи фізичних осіб інструменти податкового регулювання соціальних та економічних процесів, класифікуйте їх.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.