Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПОДАТКИ-Задачі.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.08.2019
Размер:
373.25 Кб
Скачать

1

1.Визначити суму скоригованого валового доходу:

за звітний період підприємство отримало доходів від продажу товарів - 24 000грн. ( з ПДВ), штраф, одержаний за рішенням арбітражного суду становив 15000 грн., доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги - 100000 грн., сума дивідендів, отримана від резидента становила 23000грн.

Розв’язок:

Доходи від продажу товарів без ПДВ =

= 24 000 / 1,2 = 20 000 грн.

Скоригований ВД =

20 000 + 15 000 + 100 000 = 135 000 грн.

Відповідь: ВДс = 135 000 грн.

2.Визначити суму і порядок сплати прибуткового податку з громадян: оподатковуваний доход платника за місцем основної роботи в поточному році становив 4 000 грн. За сумісництвом він одержав в лютому – 300 грн., в жовтні - 600 грн. Крім того, платник 6 вересня одержав на свій банківський рахунок з-за кордону (з США) плату за надання консультаційних послуг в розмірі 5 000 доларів США.

Розв’язок:

За основним місцем роботи:

Дохід с/м = 4 000 / 12 = 333,3 грн.

Пр.Пміс =(333 – 170)*0,2 + 19,55 = 52,15 грн.

Пр.Прічн = 52,15 * 12 = 625,8 грн.

За неосновним місцем роботи:

Пр.П = (300 + 600) * 0,2 = 180 грн.

Доходи одержані з інших джерел:

Визначаємо дохід в нац. валюті за надання консулат. послуг в США (курс 1$ = 5грн):

5 000 * 5 = 25 000 грн.

Пр.П = 25 000 * 0,2 = 5 000 грн.

Для річн. перерахунку ПІ визначає загальн. дохід платника:

Д річн = 4 000 + 900 + 25 000 = 29 900 грн.

Д с/м = 29 900 / 12 = 2491,7 грн.

Пр.Пміс =(2492–1700)*0,4+393,55=710,35 грн

Пр.Прічн = 710,35 * 12 = 8 524,2 грн.

Сума Пр.П , яку належить сплатити в бюджет (або відшкодувати з бюджету) =

=8 524,2 - 625,8 - 180 - 5 000 = 2 718,4 грн.

Відповідь: належить сплатити в бюджет - 2 718,4 грн.

3.С/в 1 пляшки горілки (0,7 літра, 40%) для підприємства-виробника становить 0,8 грн., розрахунковий прибуток на 1 пляшку - 0,7 грн. Визначити ціну реалізації 1 пляшки горілки, суму АЗ і ПДВ (ставка АЗ - 16 грн. за 1 л 100% спирту).

Розв’язок:

∑АЗ = (16 * 0,4) * 0,7 = 4,5 грн.

(∑АЗ за 1пляшку 40% горілки);

∑ПДВ = (С/в + П + АЗ)*0,2 =

= (0,8 + 0,7 + 4,5)*0,2 = 1,2 грн.

(∑ПДВ за 1пляшку 40% горілки);

ЦР = С/в + П + АЗ + ПДВ =

= 0,8 + 0,7 + 4,5 + 1,2 = 7,2 грн.

(ЦР за 1пляшку 40% горілки);

Відповідь: ЦР = 7,2; АЗ = 4,5; ПДВ = 1,2.

4. 23 січня підприємство відвантажило по бартеру продукції власного виготовлення на суму 36 000грн. (без суми ПДВ), а отримало і оприбуткувало по обліку товари по цій операції від іншого підприємства 4 серпня. 10 серпня ці товари було продано за 50 000 грн. (без суми ПДВ). Визначити суму ПДВ та строки його сплати до бюджету.

Розв’язок:

Січень:

∑ПДВ = 36 000 * 0,2 = 7 200 грн. (ПЗ)

(подати деклар. до 20.02, сплатити до 28.02)

Серпень:

∑ПДВ = 50 000 * 0,2 = 10 000 грн. (ПЗ)

∑ПДВ = 36 000 * 0,2 = 7 200 грн. (ПК)

∑ПДВ = ПЗ – ПК = 10000-7200 = 2800 грн.

(подати деклар. до 20.09, сплатити до 30.09)

Січень Серпень

ПЗ

ПК

ПЗ

ПК

7200

10000

7200

Відповідь:січень:ПДВ=7200; серпень=2800;

2

1.Визначити суму ВВ підприємства:

за звітний період витрати, пов’язані з придбанням сировини становили 48000 грн. (з ПДВ), витрати на оплату праці 23000 грн., сума відрахувань у фонди державного соціального страхування –10000 гр., витрати на рекламу–6000 грн. (з ПДВ), витрати на утримання об’єктів соціальної сфери–4000 грн., нараховані проценти за борговими зобов’язаннями, у зв’язку з веденням господарської діяльності – 41500 грн., витрати на організацію презентації–22500 грн., сума штрафу, сплаченого за рішенням арбітражного суду становила–53500 грн.

Розв’язок:

ВВ = (48000/1,2)+23000+10000+(6000/1,2)+4000+41500 =

40000+23000+10000+5000+4000+41500 =

= 123 500 грн.

*- якщо ця сума не перевищує 4% ОП попереднього звітного періоду.

Відповідь: ∑ВВ = 123 500 грн.

2. Визначити суму і порядок сплати прибуткового податку з громадян: оподатковуваний доход платника за місцем основної роботи в поточному році становив 1300 грн. За сумісництвом він одержав в січні–1000 грн., в вересні-900 грн. Крім того, платник в листопаді одержав в США плату за надання консультаційних послуг в розмірі 3000 доларів США і надав справку щодо сплати прибуткового податку в сумі 1000 доларів США за кордоном .

Розв’язок:

За основним місцем роботи:

Дохід с/м = 1 300 / 12 = 108,3 грн.

Пр.П міс = (108 - 85) * 0,15 + 6,8 = 10,25 грн.

Пр.П річн = 10,25 * 12 = 123 грн.

За неосновним місцем роботи:

Пр.П = (1 000 + 900) * 0,2 = 380 грн.

Доходи одержані з інших джерел:

Визначаємо дохід в нац. валюті за надання консулат. послуг в США (курс 1$ = 5грн.):

3 000 * 5 = 15 000 грн.

Перераховуємо суму сплаченого в США прибуткового податку в націон. валюту.

1 000 * 5 = 5 000 грн.

Пр.П = 15 000 * 0,2 = 3 000 грн.

(3000 грн. зараховується в бюджет України)

Для річн. перерахунку ПІ визначає загал. дохід платника:

Д річн = 1 300 + 1 900 + 15 000 = 18 200 грн.

Д с/м = 18 200 / 12 = 1 517 грн.

Пр.Пміс =(1517–1020)*0,3+189,55=338,65 грн

Пр.Прічн = 338,65 * 12 = 4063,8 грн.

Сума Пр.П, яку належить сплатити в бюджет (або відшкодувати з бюджету) =

=4063,8 - 123 – 380 – 3000 = 560,8 грн.

Відповідь: належить сплатити в бюджет 560,8 грн.

3.Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету та строки сплати:

9 березня пiдприємство ввозить на митну територію України товари, котрактна вартість яких становить 2 000 доларiв США. В цьому ж місяці пiдприємство реалiзувало ці товари за 30 000 грн. (без суми ПДВ), і сплатило вартість транспортних послуг, що відносяться до валових витрат, на суму 800 грн. (без суми ПДВ).

Розв’язок:

Перераховуємо контр. вартість товарів в націон. валюту (курс 1$ = 5грн.):

КВ = 2 000 * 5 = 10 000 грн.

∑ПДВ = 10 000 * 0,2 = 2 000 грн. (ПЗ)

∑ПДВ = 30 000 * 0,2 = 6 000 грн. (ПЗ)

∑ПДВ = 800 * 0,2 = 160 грн. (ПК)

ПЗ

ПК

6000

2000

160

Визначаємо ∑ПДВ, що підлягає сплаті:

∑ПДВ=ПЗ–ПК=6000+2000-160=7 840 грн.

Відповідь:∑ПДВ=7 840 грн. Подати податк. декларацію до 20.04., сплатити до 30.04.

4. У січні п-во ввозить на митну територію України ювелірні вироби, контрактна ціна яких становить 2000 доларів США. Визначити суму мита, АЗ та ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету ( ставка АЗ - 55%, мита - 50%).

Розв’язок:

Перераховуємо контр. вартість ювелірних виробів в націон. валюту (курс 1$ = 5грн.):

МВ = 2 000 * 5 = 10 000 грн.

∑ мита = 10 000 * 0,5 = 5 000 грн.

∑АЗ = (ОО * САЗ) / 100 =

= ((МВ + ∑ мита) * САЗ) / 100 =

=((10 000 + 5 000) * 55) / 100 = 8 250 грн.

∑ПДВ = (МВ + ∑ мита + ∑АЗ) * 0,2 =

= (10 000 + 5 000 + 8 250) * 0,2 = 4 650 грн.

Відповідь: ∑ мита=5 000 грн.; ∑АЗ = 8 250 грн.; ∑ПДВ = 4 650 грн.

3

1.Визначити суму ВВ підприємства:

за звітний період витрати, пов’язані з оплатою отриманих послуг виробничого характеру становили–12000 грн. (з ПДВ), приріст балансової вартості матеріалів на складах-8000 грн., сума коштів, перерахованих до благодійного фонду-10000 грн., витрати на розповсюдження подарунків з метою реклами-20000 грн., витрати на оплату праці-155000 грн., витрати на придбання основних виробничих фондів-500000 грн. (з ПДВ). ОП попереднього звітного періоду становив 200000 грн.

Розв’язок:

∑ВВ=(12000/1,2)+(-8000)+(200000*0,04)+(200000*0,02)+155000=

=10000 + (-8000) + 8000 + 4000 + 155000 =

= 169000 грн.

Відповідь: ∑ВВ = 169 000 грн.

2. Визначити суму і порядок сплати прибуткового податку з громадян: оподатковуваний доход платника за місцем основної роботи в поточному році становив 1500 грн. За сумісництвом він одержав в січні – 1300 грн., в вересні - 500 грн. Крім того, платник в серпні одержав в США плату за надання консультаційних послуг в розмірі 2000 доларів США, прибутковий податок з цієї суми за кордоном платник не сплачував.

Розв’язок:

За основним місцем роботи:

Дохід с/м = 1 500 / 12 = 125 грн.

Пр.П міс = (125 - 85) * 0,15 + 6,8 = 12,8 грн.

Пр.П річн = 12,8 * 12 = 153,6 грн.

За неосновним місцем роботи:

Пр.П = (1 300 + 500) * 0,2 = 360 грн.

Доходи одержані з інших джерел:

Визначаємо дохід в нац. валюті за надання консулат. послуг в США (курс 1$ = 5 грн.):

2 000 * 5 = 10 000 грн.

Пр.П = 10 000 * 0,2 = 2 000 грн.

Для річн. перерахунку ПІ визначає загал. дохід платника:

Д річн = 1 500 + 1 800 + 10 000 = 13 300 грн.

Д с/м = 13 300 / 12 = 1 108,3 грн.

Пр.Пміс =(1108–1020)*0,3+189,55=215,95 грн

Пр.Прічн = 215,95 * 12 = 2 591,4 грн.

Сума Пр.П , яку належить сплатити в бюджет (або відшкодувати з бюджету) =

=2 591,4 - 153,6 - 360 - 2 000 = 77,8 грн.

Відповідь: належить сплатити в бюджет 77,8 грн.

3. Визначити порядок і строки сплати ПДВ: підприємство 16 лютого ввозить на митну територію України товари, контрактна ціна яких становить 2000 доларів США. На суму податкового зобов’язання платник надав митним органам простий вексель строком погашення через 30 днів. Крім цього, обсяг оподатковуваних операцій в лютому становить 30000грн. (без суми ПДВ), в березні - 50000грн. (без суми ПДВ), в квітні - 40000грн. (без суми ПДВ).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.