Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Поглиблений для студентів_1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
70.84 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

Миронова Т.Ю.

ЗБІРКА ЗАВДАНЬ ТА РОЗДАТКОВИХ КАРТОК

(для студентів) до

Методичного посібника

із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів,

які задовольняють потреби навчання з дисципліни

«Іноземна (англійська мова) (поглиблений курс)»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».

Освітньо – кваліфікаційний рівень: бакалавр

Форма навчання − денна

Факультет управління персоналом

та економіки праці

Каферда іноземних мов

Дніпропетровськ - 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

ЗБІРКА ЗАВДАНЬ ТА РОЗДАТКОВИХ КАРТОК

(для студентів) до

Методичного посібника

із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів,

які задовольняють потреби навчання з дисципліни

«Іноземна (англійська мова) (поглиблений курс)»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».

Освітньо – кваліфікаційний рівень: бакалавр

Дніпропетровськ – 2012

М – 63

81.2Англ

Миронова Т.Ю. Збірка завдань та роздаткових карток (для студентів) до Методичний посібник із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів, які задовольняють потреби навчання з дисципліни «Іноземна (англійська мова) (поглиблений курс)»: Збірка завдань та роздаткових карток для студентів І курсу денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 79с.

Ці матеріали складено у відповідності до програми навчальної дисципліни «Іноземна мова», зокрема, частини, що стосується І етапу навчання у групах поглибленого вивчення англійської мови. Дана навчально - методична праця призначена для студентів і є допоміжною літературою для конкретизації кожного заняття, описаного із педагогічної точки зору в методичних матеріалах для викладачів щодо викладання англійської мови в межах названої структури.

Приоритети роботи за даною навчально-методичною збіркою: автентичні взірці мовлення, потреби професійного спілкування, розвиток особистостей студентів, їх висока вмотивованість, осмислення індивідуальних способів навчальної роботи, розуміння шляхів подоляння особистих комунікативних вад, творча робота із текстами (письмовими та усними), загальне спілкування або бесіди в невеликих групах, обов’язковим партнером в яких постає викладач, коректно підтримуючи висловлювання студентів; впевнене наближення навчального ефекту до В2 (за міжнародною класифікацією).

Послідовна й цілеспрямована робота за зібраними тут матеріалами здатна забезпечити досягнення мети навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова» на І етапі навчання.

Автор – укладач: Т.Ю. Миронова – к. пед. наук, завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти: Н.Д. Гребенюк – к. псих. наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології ДНУ ім. О. Гончара

І.І. Токун – старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск: Т.Ю. Миронова – завідувач кафедри іноземних мов

Розглянуто та схвалено на засіданні вченої ради факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № 5 від 02.04.2012 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол № 9 від 12.03.2012 р.

ЗМІСТ1

Передмова…………………………………………………………………

4

І. 1. I-st semester of I-st year. Thematic Module 1-2; Lessons 1-4…..…..

6

2. Thematic Module 3-4; Lessons 5-8………………………………...........

9

3. Thematic Module 5-6; Lessons 9-12……………………………….........

13

4. Thematic Module 7-8; Lessons 13-16……………………………….......

20

5. Thematic Module 8; Lessons 15-16………………………………..........

25

6. Thematic Module 9, 10; Lessons 17-20………………………………....

28

7. Thematic Module 11, 12; Lessons 21-24………………………………..

31

8. Thematic Module 13, 14; Lessons 25-28………………………………..

34

9. Thematic Module 15, 16; Lessons 29- 32……………………………….

39

10. Thematic Module 17, 18; Lessons 33-36………………………………

46

ІІ. 11. II-d semester of I-st year. Thematic Module 19; Lessons 37-38….

51

12. Thematic Module 20-21; Lessons 39-42……………………………....

55

13. Thematic Module 22, 23; Lessons 43-46………………………………

58

14. Thematic Module 24-25; Lessons 47-50…..…………………………...

60

15. Thematic Module 26-27; Lessons 51-54…..…………………………...

63

16. Thematic Module 27; Lesson 54: Listening……..……………………..

66

17. Thematic Module 28-29; Lessons 55-58…..…………………………...

69

18. Thematic Module 30-31; Lessons 59-62…..…………………………...

72

19. Thematic Module 32-33; Lessons 61-66…..…………………………...

74

20. Thematic Module 34-35; Lessons 67-70…..…………………………...

76

ІІІ. Список рекомендованої літератури …...………………….………

78

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.