Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Перелік питань до екзамену.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
147.96 Кб
Скачать

Перелік питань до екзамену

 1. Визначення та суть маркетингу.

 2. Основні поняття маркетингу.

 3. Етапи розвитку сучасного маркетингу.

 4. Концепції маркетингу.

 5. Принципи маркетингу.

 6. Функції маркетингу.

 7. Види маркетингу.

 8. Визначення ринків та їх класифікація.

 9. Мікросередовище фірми.

 10. Макросередовище (зовнішні фактори маркетингу).

 11. Сегментування ринку.

 12. Цільовий ринок товарів.

 13. Позиціонування товару на ринку.

 14. Прийняття рішень про купівлю товару.

 15. Поведінка організацій на ринку.

 16. Роль дослідницької функції маркетингу.

 17. Маркетингова інформаційна система.

 18. Первинна інформація.

 19. Вторинна інформація.

 20. Процес маркетингового дослідження.

 21. Оцінка ринкових можливостей фірми.

 22. Класифікація товарів.

 23. Рівні товару.

 24. Життєвий цикл товару.

 25. Товарні марки, дизайн товару.

 26. Упаковка, маркіровка товару.

 27. Сервісне обслуговування.

 28. Планування нових товарів.

 29. Конкурентоспроможність товару.

 30. Пробний маркетинг.

 31. Ціна і попит.

 32. Встановлення ціни на новий товар.

 33. Стратегія цін.

 34. Метод ціноутворення „середні витрати плюс прибуток”.

 35. Ціна на основі аналізу беззбитковості та забезпечення цільового прибутку.

 36. Метод ціноутворення на основі відчутної цінності товару.

 37. Вибір ціни на основі рівня поточних цін.

 38. Встановлення ціни на основі торгів.

 39. Державна політика регулювання цін.

 40. Види реклами.

 41. Засоби поширення реклами.

 42. Рекламний бюджет фірми.

 43. Методи стимулювання збуту товару.

 44. Прямий маркетинг.

 45. Індивідуальний продаж товарів.

 46. Робота з громадськістю.

 47. Оцінка ефективності реклами.

 48. Просування товару і правовий захист споживачів.

 49. Функції товароруху.

 50. Структура каналів товароруху.

 51. Види каналів збуту.

 52. Етапи вибору каналів збуту.

 53. Методи збуту товарів.

 54. Типи маркетингових систем (вертикальні та горизонтальні).

 55. Регулювання діяльності учасників товароруху.

 56. Організація маркетингової діяльності.

 57. Принципи організації служби маркетингу.

 58. Основні типи організаційної структури служби маркетингу.

 59. Маркетинговий контроль.

 60. Типи маркетингового контролю.

 61. Ревізія маркетингу.

 62. Система планування маркетингу.

 63. Планування процесу стратегічного маркетингу.

 64. Реалізація процесу стратегічного маркетингу.

 65. Контроль процесу стратегічного маркетингу.

1.Визначення та суть маркетингу.

Маркетинг – це процес вивчення і формування спожив­чих запитів і переваг, а також використання всіх ресурсів і потенціалу фірми для їх задоволення з ураху­ванням отримання прибутку і для особистої потреби споживачів.

Маркетинг - це сис-ма взаємопов’язаних дій щодо планування та втілення в життя задуму, ціноутворення, просування та розподілу ідей, товарів, послуг завдяки обміну, котрий задовольняє потреби.

Маркетинг– процес вивчення і формування споживчих запитів та переваг, а також використання всіх рес-в і засобів фірми для їх задоволення з метою отримання прибутку та для особливої користі споживачів.

Маркетинг – це аналіз, планування, реалізація і контроль за втіленням “суміші” маркетингових рішень стосовно продукту фірми

Маркетинг – діяльність на основі маркетингових досліджень.

Сутність маркетингу:

 • виробляти тільки те,що буде беумовно продано, але не намагатися продати те, що підприємство зуміло виробити;

 • маркетинг – це наука і практика ринку.

2. Основні поняття маркетингу.

Основні поняття маркетингу, що харакеризують ринок:

 • нестаток – почуття, яке відчувається людиною у нестачі чого-небудь, вони дуже різноманітні та складні. Це й основні фізіологічні нестатки в їжі, теплі, безпеці і соціальні нестатки в духовній близькості, схильності, а також особисті нестатки в знаннях та самовираженні;

 • потреба – нестаток, що прийняв специфічну форму відповідно до культурного рівня й особистості людини. Потреби залежать від культурного рівня даного суспільства;

 • товар – усе, що може задовольнити різні потреби людини за допомогою ринку з метою придбання, використання і споживання;

 • попит – потреба, підкріплена купівкльною спроможністю клієнта;

 • ринок – сукупність потенційних покупців товару та тих, що існують;

 • угода – комерційний обмін між сторонами;

 • обмін – акт одержання від кого-небудь бажаного товару з пропозицією чого-небудь замість (бартер);

 • ціна – вартість товару, яку сплачує покупець продавцю.

3.Етапи розвитку сучасного маркетингу.

З погляду практичного застосування сучасний маркетинг у своєму розвитку пройшов V етапів.

І етап − 50-і роки ХХ століття.

Він увійшов в історію під рубрикою "Цикли життя". У цей період багато фірм стали розробляти й аналізувати криві життєвого циклу товару, займатися сегментацією ринку. Тоді ж з’явилось таке поняття, як "імідж фірми".

ІІ етап 60-і роки ХХ століття.

Увійшов в історію під рубрикою "Ера зростання". У цей період багато фірм стали розробляти комплекс маркетингу, а також застосовувати у своїй діяльності концепцію маркетингу. До лексикону міцно ввійшло таке поняття, як "стиль життя".

ІІІ етап 70-і роки ХХ століття.

Він пройшов під рубрикою "Ера витрат". У цей період маркетинг став застосовуватися у сфері послуг. Виникли поняття "соціальний маркетинг", "стратегічний маркетинг".

ІV етап - 80-і роки ХХ століття.

Пройшов під знаком "Ера диференціації". У цей час почали застосовувати такі поняття, як "прямий маркетинг", "локальний маркетинг", "глобальний маркетинг", такі військові терміни, як "захоплення клієнта", "розвідка ринку", "тактика стратегія". Фахівці маркетингу стали говорити про "твердий" маркетинг японських і "м'який" маркетинг західногерманських фірм.

V етап - 90 роки ХХ століття.

Етап одержав назву "Ера персоніфікації". Він характеризувався насамперед такими двома поняттями: "маркетингові мережі" і "маркетинг під замовлення".

У ХХІ столітті маркетинг буде орієнтуватися на покупця, ефективне сегментування ринку, позиціонування і розумне планування. Це стане основою для досягнення успіху в майбутньому. Компаніям доведеться витримати перевірку ринковим середовищем, що змінюється: дроблення ринків, їх "модизація" і розширення асортименту разом з конкуренцією, що постійно зростає. Це призведе до того, що стратегії будуть застарівати з запаморочливою швидкістю.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.