Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Підприємство.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
70.05 Кб
Скачать

16

М іністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровська державна фінансова академія

Індивідуальна робота

з навчальної дисципліни

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Підприємство в економічній системі, його види та функції

Виконав

студент І курсу

гр. ФК 12-2

Луценко І.Д.

Перевірив

_________________________________________________________

Оцінка________________

Підпис викладача____________

Дніпропетровськ 2012

ЗМІСТ

Вступ 3

1.Підприємство в економічній системі сучасного суспільства 4

1.1. Підприємство як економічний суб'єкт господарювання 4

1.2. Основні теорії (концепції) підпри­ємства 7

2. Функції та мета підприємства 9

3.Виклики нової економіки та прагматика реалізації змін на підприємстві 11

Висновки 14

Список використаних джерел 16

ВСТУП

Економічну діяльність можуть здійснювати різноманітні суб'єкти — окремі особи, сім'я, об'єднання людей, держава тощо, але головні виробничі функції в економіці пов'язані з підприємством.

У структурі національної економіки підприємство є первинною ланкою. Саме тут безпосередньо поєднуються різноманітні фактори виробництва для створення мате­ріальних благ та надання послуг, реалізуються особисті та колективні інтереси. Упорядкована сукупність підприємств та їх об'єднань утворює економічну систему країни.

Основними критеріями, що визна­чають суб'єкта господарювання як підприємство, є такі:

- закінчений цикл відтворення, тобто його продукція в умовах поділу праці набуває форми товару;

- володіння правом юридичної особи;

- наявність трудового колективу;

-самостійне ведення виробничо-господарської діяльності;

- використання у виробничій діяльності відповідного майна;

- відсутність в організаційній структурі підприємства інших суб'єк­тів господарювання, що володіють правом юридичної особи;

- ведення справи на принципах господарського або комерційного розрахунку.

Важливою відмітною рисою підприємства як суб'єкта господарюван­ня є його виробничо-технічна, організаційна та економічна єдність.

Актуальність теми обумовлена необхідністю розкриття сутності функцій та мети підприємств в сучасних умовах господарювання.

Дослі­дженням питань, пов'язаних з визначенням підприємств в економічній системі сучасного суспільства, займалось чимало вітчизняних науковців: О.Вашків, Р.Боровєцькі,Г.Григорян,Д.Райко,Л.Шваб.

Метою роботи є дослідження особливостей підприємства ,його видів і функцій в сучасній економічній системі .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.