Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи самостійної роботи Заоч. 2012 .doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
354.3 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

ОСНОВИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровська державна фінансова академія

центр заочного навчання

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

ОСНОВИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво"

за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Дніпропетровськ – 2012

ББК 81.2 Укр-9

У

ДК 811.161.2’276.11(075.8)

М 18

Малигіна Л.І., Козинець І.І.

Основи самостійної роботи: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 36 с.

Навчально-методичний посібник розроблений за програмою навчальної дисципліни «Основи самостійної роботи», затвердженою ректором Дніпропетровської державної фінансової академії , і має на меті надання допомоги студентам в отриманні необхідної системи знань з дисципліни. Він містить передмову, структуру навчального курсу, зміст навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи та практичних занять, питання для перевірки засвоєного матеріалу, індивідуальні науково-дослідні завдання, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури

Автори:

Л.І. Малигіна -

І.І. Козинець -

старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Б.В.Братаніч -

Г.В. Чечельницька -

д.філос.н., доцент, декан факультету перепідготовки педагогічних кадрів Дніпропетровського обласного інститути післядипломної освіти

к.іст.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний

за випуск:

В.П.Капітон -

д.філос.н., професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено на засіданні

Вченої ради факультету управління

персоналом та економіки праці

Протокол № 6 від 30.06.2012 р.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін

Протокол № 13 від 11.06.2012 р.

ЗМІСТ

Передмова

1. Програма навчальної дисципліни

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

3. Методичні рекомендації до практичних занять

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи

5. Підсумковий контроль

6. Список рекомендованої літератури

4

5

9

21

31

32

33

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.