Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПМ НМП_спец_Ф_заоч_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Література

(1, 13, 34, 45, 46, 47, 51, 56)

Практичне заняття № 2

Тема 3. Облік платників податків та податкових надходжень

Мета заняття:

Закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички з обліку податкових надходжень у ДПІ та складання податкової звітності, ознайомлення з інформаційними технологіями.

План заняття

1. Особовий рахунок платника податку та порядок його ведення.

2. Картка особового рахунку.

3. Документи, на підставі яких проводяться записи про нарахування та фактичне надходження платежів.

4. Облік недоїмки та переплат. Повернення переплат.

Обладнання:

1. Законодавчий та інструктивний матеріал.

2. Бланковий матеріал.

3. Електронно-обчислювальні машини.

Методичні рекомендації

Для вирішення завдань з цієї теми студенти повинні ознайомитися з «Інструкцією про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України», затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України 18 липня 2005 р. №276. Цією інструкцією встановлюється порядок ведення органами ДПС оперативного обліку податків і зборів (обов’язкових платежів), надходження яких контролюється органами ДПС і які передбачені бюджетною класифікацією України за доходами до Державного бюджету України, місцевих бюджетів та державних цільових фондів та ін.

Студенти повинні детально ознайомитись: з документами на підставі яких проводиться облік надходжень платежів до бюджету (розділ 2); з порядком ведення особових рахунків платників податків (розділ 3; з обліком нарахованих сум платежів (розділ 4); з обліком надходження платежів до бюджету (розділ 5) та ін.

Тести

1. Який орган визначає порядок обліку платників податків в органах державної податкової служби та порядок формування Реєстру великих платників податків на відповідний рік (п 64.7 ст. 64 розділ II Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI)?

а) центральний орган державної податкової служби;

б) Міністерство фінансів;

в) вірні відповіді а і б.

2. Які юридичні особи є великими платниками податків відповідно до норм пку (пп. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 р. I пку)?

а) юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 500 млн. грн.;

б) юридична особа у якої загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 12 млн. грн.

в) вірні відповіді а і б.

3. Після включення платника податків до Реєстру великих платників податків, платник податків зобов'язаний стати на облік у спеціалізованому органі державної податкової служби: ,

а) з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр;

б) з дати отримання повідомлення центрального органу державної податкової служби про таке включення;

в) вірної відповіді не запропоновано .

4. Що вважається відокремленим підрозділом (ст.1 Закону України від 15 травня 2003 року №755-ІV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців")?

а) відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія;

б) інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.;

в) представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. (Ст.95 Цивільного кодексу України);

г) всі відповіді вірні.

5. Який порядок взяття на облік в органах ДПС за основним місцем обліку юридичної особи та їх відокремлених підрозділів? Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів здійснюється відповідно до:

а) ст. 64 р. ІІ Податкового кодексу України

б) Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №979;

в). вірно а і б.

6. Які документи повинні подати юридичні особи в органи державної податкової служби для взяття їх на облік за своїм місцезнаходженням (п. 4.2 р. IV Порядку №979)?

а) заяву за ф. №1-ОПП;

б) копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ

в) вірно а і б.

7. З дня отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом №755, чи заяви від платника податків, взяття на облік платника податків за основним місцем обліку органом ДПС проводиться не пізніше:

а) наступного робочого дня;

б) третього робочого дня;

в) п’ятого робочого дня;

г) всі відповіді вірні

8. Взяття на облік платника податків за основним місцем обліку органом ДПС здійснюється датою:

а) внесення даних до Єдиного банку даних юридичних осіб;

б) подання заяви від платника податків;

в) вірної відповіді не запропоновано.

9. Взяття на облік платника податків за основним місцем обліку органом ДПС здійснюється за номером:

а) який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідних відомостей державного реєстратора ;

б) заяви платника податків у журналі за ф. №2-ОПП.

в) вірно а і б.

10. З моменту взяття на облік згідно п. 4.2 р. IV Порядку №979 юридичні особи – резиденти, їх відокремлені підрозділи вважаються зареєстрованими як платники податку:

а) на прибуток:

б) на додану вартість;

в) вірної відповіді не запропоновано.

11 Після взяття платника податків на облік за основним місцем обліку орган ДПС формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. №4-ОПП. Така довідка надсилається платнику:

а) в обов’язковому порядку, наступного робочого дня з дня взяття на облік;

б) надсилати платнику довідку не обов’язкове;

в) за згодою платника податків, не пізніше наступного робочого дня, після взяття його на облік, така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі ДПС;

г) Вірно а. б і в

12. Довідка про взяття на облік платника податків за ф. №4-ОПП є:

а) єдиним документом,. який підтверджує взяття платника податків на облік в органі ДПС;

б) є багато інших документів;

в) вірної відповіді не запропоновано.

13. Довідка про взяття на облік платника податків за ф. №4-ОПП видається:

а) безоплатно та є дійсною лише на території України;

б) платно та є дійсною на території держав, з якими Україна уклала міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування;

в) вірної відповіді не запропоновано,

14. Податковим номером платника податків є:(п. 63.6 ст. 63 р. ІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI та р. II Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №979 (далі Порядок №979)):

а) код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі ЄДРПОУ)

б) реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи;

в) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється органами ДПС за встановленою структурою, платникам податків, визначеним у п. 2.4 р ІІ Порядку №979.

г) всі відповіді вірні.

15. Фізичної особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків повинні:

а) повідомити про це відповідний орган ДПС

б) мати відповідну відмітку у паспорті;

в) вірно а і б.

16. Уповноважена особа має можливість отримати в органі державної податкової служби довідку за ф. №4-ОПП на підставі:

а) нотаріальної довіреності від юридичної особи;

б) довіреності, яка видана органом юридичної особи;

в) довіреності підписаної посадовими особами (керівником та головним бухгалтером), відомості про яких вносяться у р.9 заяви за ф. №1-ОПП, та скріпленої гербовою печаткою такої юридичної особи.

г) всі відповіді вірні.

17.. Податковий номер платника податків зазначається у:

а) всіх свідоцтвах

б) всіх довідках;

в) всіх патентах;

г) в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків;

д) в усіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах);

е) платіжних документах щодо податків і зборів;

ж) у фінансових документах;

з) у інших випадках передбачених законодавством;

і) всі відповіді вірні

18. Податковий номер платника податків не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в органах ДПС такого платника податків, за винятком випадків:

а) зміни коду за ЄДРПОУ;

б) зміни реєстраційного номера облікової картки платника податків.

в) вірної відповіді не запропоновано;

г) вірно а і б.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.