Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПМ НМП_спец_Ф_заоч_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Ситуаційні вправи

Завдання 1.

Підприємство «Еліта» за результатами господарювання в третьому кварталі має наступні дані, що відображені в таблиці. Потрібно визначити об’єкт оподаткування податком на прибуток і нарахувати суму податку до сплати в бюджет. Підприємство нарахувало до слати в бюджет 20  тис. грн.. При виявленні порушень застосуйте штрафні санкції, при умові, що перевірка відбулася в липні наступного року. Податкове повідомлення виписано 1 серпня Облікова ставка в розмірі 20% не змінювалась на день виникнення і погашення боргу

з/п

Показники

Сума,

тис .грн.

Ставка податку*)

Нарахована сума податку до сплати в бюджет

1.

Суми доходів звітного періоду, визначені згідно зі статтями 135 – 137 Податкового Кодексу України за третій квартал складають

100

х

х

2.

Собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138 – 143 Податкового Кодексу, з урахуванням правил, встановлених статтею 152 Податкового Кодексу

30

х

х

3.

Прибуток із джерелом походження з України

*) 10. Встановити ставку податку на прибуток підприємств:

з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно  23 відсотки;

з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно  21 відсоток;

з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно  19 відсотків;

з 1 січня 2014 року  16 відсотків.

Методичні консультації і витяги з ПКУ до вирішення завдання.

Для нарахування штрафних санкцій опрацюйте розділ II «Адміністрування податків», Глава 11 «Відповідальність».

129.4. Пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

123.1. У разі, якщо контролюючий орган самостійно визначає суми податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, 

тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми нарахованого податкового зобов’язання, неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування та/або неправомірно заявленої суми від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість;

Завдання 2.

За результатами господарювання за 4-ий квартал поточного року підприємство «Злагода» для розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток в податкову декларацію включило собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Потрібно перевірити, чи всі ці витрати , прямо пов’язані з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг. При встановленні порушення застосуйте штрафні (фінансові) санкції, При нарахуванні штрафних санкцій користуйтесь пунктом 123.1 ПКУ.

Собівартість продукції складається з наступних статей:

/з/п

Статті собівартості продукції

Сума, тис. грн..

1.

Прямі матеріальні витрати;

20

2.

Прямі витрати на оплату праці;

20

3.

Амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

5

4.

Вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

5

5.

Загальновиробничі витрати;

10

6.

Адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

5

7.

Витрати на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (139.1.1.)

10

8.

Суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг (139.1.3);

40

Всього

115

Завдання 3.

На підприємстві за другий квартал згідно податкового обліку було начислено 150 000 грн. доходів, у т.ч. дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг 100.000 грн., доход від операцій оренди/лізингу 20 000 грн., сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг 30 000 грн. (136.1.1);

Витрати склали 100.000 грн.. у тому числі собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг 60 000 грн. (138.1.1), суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг 40 000. (139.1.3).;

Потрібно визначити оподатковуваний прибуток і суму податку до сплати. Підприємство визначило оподатковуваний прибуток в сумі 50000 грн. У випадку порушення підприємством податкового законодавства , застосуйте штрафні санкції за заниження об’єкта оподаткування та порушення правил оплати (перерахування податків).

Консультативний матеріал. При нарахуванні штрафу потрібно користуватися пунктом 123.1 Податкового Кодексу України.

Завдання 4.

Підприємець за III звітний квартал вчасно подав декларацію до податкової інспекції і самостійно визначив грошове зобов’язання з податку на прибуток. Згідно податкового обліку ним було нараховано 20 000 грн. податку до сплати в бюджет. Але через тимчасові фінансові труднощі, податок було сплачено на 50 днів пізніше. Потрібно визначити, яку суму податку разом із штрафними санкціями (штраф, пеня) в такій ситуації повинен сплатити підприємець. При розрахунку користуйтесь статтею 126 і 129.1.1 а) Податкового Кодексу України.

Завдання 5. В результаті документальної перевірки підприємства «Зелена діброва» орган державної податкової інспекції визначив податковий борг зі сплати податку на прибуток в розмірі 10 000 грн. Від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні до сплати боргу минуло 35 днів. Таким чином підприємство сплатило борг на 35 днів пізніше, визначеного строку. Потрібно визначити, яку загальну суму повинно сплатити підприємство в бюджет, враховуючи нарахований борг згідно повідомлення-рішення і пеню. При розрахунку користуйтесь статтею 123.1 абзац другий і 129.1.1 б) Податкового Кодексу України.

Завдання 6.

В результаті документальної перевірки підприємства «Зелена діброва» повторно на протязі 1095 днів орган державної податкової інспекції визначив податковий борг зі сплати податку на прибуток в розмірі 5 000 грн. Потрібно визначити суму штрафу, яка буде накладена на платника податків в цій ситуації і загальну суму боргу разом зі штрафом. При розрахунку користуйтесь пунктом 123.1. абзац третій.

.

Завдання 7.

В результаті документальної перевірки підприємства «Зелена діброва» втретє на протязі 1095 днів орган державної податкової інспекції визначив податковий борг зі сплати податку на прибуток в розмірі 20 000 грн. Потрібно визначити суму штрафу, яка буде накладена на платника податків в цій ситуації і загальну суму боргу разом зі штрафом. При розрахунку користуйтесь пунктом 123.1. абзац четвертий.

Завдання 8.

Платник податків самостійно визначив податкове зобов’язання зі сплати податку на прибуток за 2-ий квартал в сумі 30 000 грн., за третій квартал в сумі 40 000 грн. Платник допустив затримку в сплаті податку: за перший квартал на 10 днів; за другий квартал на 40 днів. Потрібно визначити, яку загальну суму повинен сплатити підприємець за перший і за другий квартал, враховуючи порушення правил сплати (перерахування) податків. При нарахуванні штрафів користуйтесь статтею 126, при нарахуванні пені, статтею129. підпункт 129.1.1 а) та пункту 129.4

Завдання 9.

В результаті документальної перевірки органом ДПС було виявлено наступне. Для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за 4 квартал підприємство « Світанок» включило на підставі первинних документів наступні витрати:

№ з/п

Статті витрат

Сума, грн..

1.

Собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг ( стаття 138. пункт 138.8), у т. ч.

50 000

1.1

Прямі матеріальні витрати

30 000

1.2

Прямі витрати на оплату праці

5000

1.3

Амортизація виробничих основних фондів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт. наданням послуг

5000

1.4

Вартість придбання послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів

5 000

1.5

Загальновиробничі витрати (138.10.1)

2000

1.6

Адміністративні витрати (138.10.2)

2000

1.7

Витрати на збут (138.10.3)

1000

Окрім того були включені:

2.

Сума попередньої ( авансової ) оплати товарів (139.1.3)

10 000

3.

Витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення основних засобів (139.1.5)

10 000

4.

Суми податку на прибуток, ПДВ, податку на доходи фізичних осіб (139.1.6)

10000

5.

Дивіденди

5000

6.

Витрати , не підтверджені первинними документами

5000

Всього витрат

Потрібно перевірити вірність включення витрат. У випадку порушення законодавства, тобто включення незаконних витрат, які зменшать об’єкт оподаткування, донарахуйте податок на прибуток та застосуйте штрафні санкції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.