Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПМ НМП_спец_Ф_заоч_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу:

  1. Ознайомившись з характеристикою органів податкової служби як єдиної системи контролю, доповніть її функціями, правами та обов’язками і відповідальністю цих органів.

  2. Складіть опорний конспект з розглянутих питань.

Питання для самоконтролю

1. Якими вченими у 17 і 18 століттях були викладені концептуальні положення, що утворюють теоретичні основи податкової справи?

2. Які основні принципи оподаткування у 18 столітті сформулював шотландський економіст А. Сміт у праці «Дослідження про природу і причини багатства народів»?

3. В чому полягає одне з основних положень кейнсіанської теорії ?

4. Чи впливає ріст податкових ставок на збільшення податкових надходжень (гіпотеза А. Лаффера)?

5. В залежності від чого трансформуються концепції оподаткування на кожному етапі соціально-економічного розвитку?

6. Дайте пояснення поняттям суб’єкт та об’єкт податкового менеджменту.

8. В чому полягає суть податкової політики держави?

9. Як визначаються в економічній літературі поняття «управління, менеджмент»?

10. Що є об’єктом впливу в податковій сфері?

11. Які органи створюють коло суб’єктів податкового менеджменту?

12. Що являється функцією податкового менеджменту на макрорівні?

13. Що являється функцією податкового менеджменту на мікрорівні?

14. Який Закон України визначає статус і правові засади функціонування податкової служби, її структуру, функції та завдання?

15. Скільки структурних рівнів закладено в системі органів ДПС?

16. Які завдання покладено на органи ДПС ?

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Характеристика органів податкової служби як єдиної системи контролю.

2. Еволюція концепцій оподаткування від 17 століття до наших днів.

Література

(3,4,36,41, 62,63,70,71)

Тема 2. Адміністрування податкових зобов’язань.

Мета:

Засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань з питань адміністрування податкових зобов’язань

План вивчення теми

1. Перелік контролюючих органів з питань оподаткування.

2. Терміни подання податкової звітності і сплати податків. Методи визначення податкових зобов’язань.

3. Конфлікт інтересів та оскарження дій контролюючих органів.

4. Механізм стягнення податкової заборгованості. Податкові повідомлення і податкові вимоги. Податкова застава: умови виникнення і зупинення, перелік операцій із заставленим майном.

Методичні рекомендації

В першому питанні потрібно вивчити перелік контролюючих органів, на які покладені функції контролю за своєчасністю, достовірністю та повнотою нарахування податків та погашенням податкових зобов’язань. Зокрема, згідно із податковим кодексом України від 02.12.2010 р №2755 -VI, контролюючими органами є: митні органи та податкові органи. При цьому органами уповноваженими здійснювати заходи з погашення податкового боргу ( далі – органи стягнення), є виключно податкові органи, а також державні виконавці у межах їх компетенції.

При вивченні питань 2.3.4, потрібно опрацювати податковий кодекс України від 02.12.2010 р №2755 -VI

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.