Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПМ НМП_спец_Ф_заоч_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Навчально-методичний посібник Податковий менеджмент

Корнієнко Тетяна Назарівна

К-67

Податковий менеджмент: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст з напряму 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 7.050104 «Фінанси». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 139 с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни „Податковий менеджмент” розроблений згідно з програмою й призначений для студентів заочної форми навчання. Мета підготовки та видання даного посібника – надання допомоги студентам заочної форми навчання у вивченні дисципліни „Податковий менеджмент”.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, розподіл балів, що присвоюються студентам, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, питання до підсумкового контролю, список рекомендованої літератури.

ББК 65.261.411

УДК 351.713:336.22

Підписано до друку _____________ Формат 84 х 108 1/32 Папір друк.

Ум. друк. арк. ____7,8____ Тираж ______________ Замовлення № __________

____________________________________________________________________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

____________________________________________________________________

0

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.