Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Uchebnik.doc
Скачиваний:
65
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
4.01 Mб
Скачать

Питання для самоперевірки

 1. Дайте визначення поняття “геологорозвідувальний процес”.

 2. З якою метою здійснюється геологічне вивчення надр?

 3. На основі яких законодавчих і нормативно-правових документів здійснюється ГРР на нафту і газ?

 4. Перелічіть об’єкти, на яких проводяться ГРР на нафту і газ.

 5. Хто може проводити геологічне вивчення і використання надр?

 6. На основі яких принципів організовуються роботи з геологічного вивчення надр?

 7. З якою метою проводиться геолого-економічна оцінка нафтогазоперспективних і нафтогазоносних об’єктів.

 8. Перелічіть види робіт, на які видаються геологічні завдання надрокористувачам.

 9. Які етапи виділяються при проведенні ГРР на нафту і газ?

 10. Сформулюйте мету проведення регіонального етапу.

 11. Перелічіть основні завдання, які вирішуються при регіональних ГРР на нафту і газ.

 12. Окресліть основні методичні принципи проведення регіональних робіт.

 13. Які стадії виділяються на регіональному етапі ГРР?

 14. Охарактеризуйте першу стадію регіонального етапу.

 15. Охарактеризуйте другу стадію регіонального етапу.

 16. Охарактеризуйте третю стадію регіонального епапу.

 17. На які групи поділяються нафтогазоперспективні об’єкти?

 18. Що таке аномалія типу “поклад”?

 19. Який нафтогазоперспективний об’єкт вважається виявленим?

 20. Який нафтогазоперспективний об’єкт вважається підготовленим до пошукового буріння?

 21. За якими категоріями оцінюються ресурси виявлених і підготовлених нафтогазоперспективних об’єктів?

 22. В яких масштабах проводяться геолого-геофізичні дослідження для виявлення нафтогазоперспективних об’єктів і підготовки їх до пошукового буріння?

 23. Які основні показники визначають якісні критерії підготовленого нафтогазоперспективного об’єкта?

 24. Що характеризує об’єм пастки і як він визначається?

 25. Охарактеризуйте підготовлені об’єкти за глибиною висвітленості розрізу.

 26. Якими основними вимогами характеризується кондиційність об’єкта, підготовленого до пошукового буріння?

 27. Суть і області застосування прямих і опосередкованих методів виявлення і підготовки локальних об’єктів (структур).

 28. Яка структура вважається підтвердженою?

 29. Що таке коефіцієнт підтверджуваності структур і що він характеризує?

 30. Окресліть шляхи підвищення геологічної ефективності підготовки нафтогазоперспективних об’єктів до пошукового буріння.

 31. Розкрийте зміст таких документів:

а) інформаційна карта нафтогазоперспективного об’єкта;

б) паспорт на нафтогазоперспективний об’єкт, підготовлений до пошукового (параметричного) буріння.

Розділ 12. Пошуковий етап

Метою пошукових робiт є виявлення родовищ нафти i газу або покладiв на ранiше вiдкритих родовищах з оцiнкою їх запасiв за категорiями С2 i частково С1 та вибiр першочергових об’єктiв для розвiдки.

Виконання цiєї мети досягається вирiшенням таких окремих завдань:

– виявлення в розрiзi колекторiв i покришок i визначення їх геолого-геофiзичних властивостей (параметрiв);

– видiлення i випробовування нафтогазонасичених пластiв;

– одержання промислових припливiв нафти i газу;

– встановлення властивостей флюїдiв i фiльтрацiйно-ємнiсних характеристик пластiв;

– оцiнка запасiв вiдкритих покладiв за категорiями С2 i частково С1 (в радіусі дренажу свердловини);

­– вибiр об’єктiв для проведення деталiзацiйних геофiзичних i оцiнювальних бурових робiт;

– уточнення будови площi i пастки.

На пошуковому етапі виділяється одна стадія – стадія пошуку родовищ (покладів).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]