Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Uchebnik.doc
Скачиваний:
67
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
4.01 Mб
Скачать

10.5 Операції, що завершують будівництво свердловин

На пошукових і розвідувальних свердловинах, які виконали своє призначення або не виконали в силу тих чи інших причин, необхідно провести відновні операції для завершення їх будівництва і подальшого використання.

Пошукові і розвідувальні свердловини, що виконали своє призначення, можуть бути:

а) передані в експлуатацію, якщо вони розкрили промислові горизонти;

б) законсервовані, якщо вони розкрили горизонти, що не відповідають кондиціям, або відсутнє промислове обладнання для вводу свердловини в експлуатацію;

в) передані під спостереження як п’єзометричні, якщо вони розкрили такі частини розрізу, на яких необхідно проводити постійні дослідження;

г) ліквідовані.

У свердловинах, які підлягають ліквідації, може витягуватись обсадна колона вище зацементованої частини в тому випадку, якщо це допускається згідно з вимогами охорони надр. Ліквідовані свердловини заповнюють до устя важким буровим розчином, встановлюються цементні мости згідно із спеціально розробленою інструкцією, а устя обладнуються ліквідаційними тумбами.

У випадку закінчення буріння свердловини без обсадки, що допускається при дотриманні правил охорони надр, така свердловина при ліквідації заливається буровим розчином.

До числа свердловин, що частково не виконали свого призначення, насамперед відносяться ті, які при доведенні до проектної глибини не розкрили наміченого горизонту. Для таких свердловин у випадку технічної можливості складається додатковий проект для буріння їх до наміченого горизонту. При відсутності такої можливості свердловину ліквідується як така, що не виконала свого призначення.

Продуктивні свердловини передаються промислу згідно з актом. До акту додається екземпляр всіх документів, зібраних в процесі буріння. Якщо промисел ще не збудовано, то свердловина ставиться в консервацію. Акт консервації узгоджується з територіальною гірничотехнічною та іншими інспекціями і затверджується відповідними організаціями.

На ліквідацію свердловин складається акт, який також узгоджується з територіальними спеціалізованими інспекціями і затверджується відповідними організаціями. До акта ліквідації додаються опис розрізу, каротажні діаграми, довідки про вартість, акт випробування, закриття устя та інші необхідні документи.

Питання для самоперевірки

 1. Які категорії свердловин використовуються при геологорозвідувальних роботах?

 2. У чому полягає основне призначення опорних і параметричних свердловин?

 3. Які завдання вирішують пошукові і розвідувальні свердловини?

 4. Назвіть норми відбору керна у свердловинах різних категорій.

 5. Які геологічні фактори впливають на вибір конструкції свердловин?

 6. Охарактеризуйте технологію випробовування обсадних колон на герметичність опресовкою та пониженням рівня.

 7. Перечисліть документи, які складаються при бурінні свердловин.

 8. Розкрийте суть геологічних спостережень при бурінні свердловин.

 9. Який обов’язковий комплекс геофізичних досліджень проводиться у пошукових і розвідувальних свердловинах?

 10. Які геологічні завдання вирішуються кожним з основних методів ГДС?

 11. Які методи ГДС використовуються для контролю технічного стану свердловини та обсадних колон?

 12. Назвіть основні завдання, що вирішуються за допомогою комп’ютерної технології “Геопошук”.

 13. Що впливає на зміну фільтраційних властивостей продуктивних пластів у навколосвердловинній зоні?

 14. Розкрийте суть, завдання і технологію випробовування нафтогазоперспективних об’єктів у свердловинах.

 15. Охарактеризуйте технологію розкриття нафтогазоносних пластів у колоні.

 16. Охарактеризуйте основні методи освоєння свердловин та виклику припливу рідини і газу.

 17. Наведіть основні функції геолога при проведенні робіт з розкриття продуктивних пластів та їх освоєння.

 18. Розкрийте суть гідродинамічних досліджень продуктивних горизонтів на усталеному і неусталеному режимах.

 19. Окресліть завершальні операції після будівництва свердловини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]