Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Uchebnik.doc
Скачиваний:
67
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
4.01 Mб
Скачать

Питання для самоперевірки

 1. Які критерії нафтогазоносності надр є прямими, які опосередкованими (або побічними)?

 2. Наведіть загальну характеристику кожного з критеріїв нафтогазоносності надр.

 3. Які режими тектонічних рухів є сприятливими для нафтогазонагромадження?

 4. Охарактеризуйте критерій наявності пасток при прогнозуванні нафтогазоносності надр.

 5. Розкрийте вплив структурно-тектонічного розчленування і дислокованості порід на перспективи нафтогазоносності територій.

 6. Розкрийте суть критерію історичного розвитку структур.

 7. Охарактеризуйте роль плитотектонічного розвитку територій на перспективи їх нафтогазоносності.

 8. Дайте визначення поняття нафтогазоносної формації.

 9. Роль порід-колекторів і товщ-покришок у формуванні та збереженні покладів нафти і газу.

 10. У чому полягають стратиграфічні критерії прогнозування нафтогазоносності надр?

 11. Стисло охарактеризуйте геохімічні критерії, які використовуються в нафтогазопошуковій практиці.

 12. Яка роль гіпотез походження нафти і газу при прогнозуванні нафтогазоносності надр?

 13. Охарактеризуйте нафтогазопошукове значення підземних газів.

 14. З якими типами підземних вод переважно пов’язані поклади нафти і газу?

 15. Що таке п’єзометричні мінімуми та гідравлічні нахили ВНК (ГВК) та їх значення при прогнозуванні нафтогазоносності надр?

 16. Чи можна використовувати величини пластових надгідростатичних тисків з метою визначення перспектив нафтогазоносності територій?

 17. Які гідрогеохімічні аномалії мають нафтогазопошукове значення?

 18. Чи має наявність гідрогеохімічних інверсій в розрізі осадового чохла нафтогазопошукове значення та їх суть?

 19. Наведіть оптимальний комплекс гідрогеологічних показників регіональної оцінки перспектив нафтогазоносності надр.

 20. Наведіть оптимальний комплекс гідрогеологічних показників локальної оцінки перспектив нафтогазоносності надр.

 21. Яка гідрогеологічна інформація відображається на картах перспектив нафтогазоносності територій?

 22. В чому суть мікробіологічних критеріїв нафтогазоносності надр?

 23. Роль геотемпературних показників при оцінці перспектив нафтогазоносності надр.

 24. Наведіть характеристику основних видів природних нафтогазопроявів.

 25. Які основні заходи застереження і дослідження під час відбору проб газу, нафти і води при випробуванні природних нафтогазопроявів?

 26. Охарактеризуйте способи відбору проб газу, води і нафти в різних умовах.

Частина іі. Методи досліджень при нафтогазопошуково-розвідувальних роботах

У процесі проведення пошуково-розвідувальних робіт застосовуються різноманітні методи досліджень – способів вивчення геологічної будови надр, виявлення і оцінки покладів нафти і газу: геологічні, геофізичні, геохімічні та буріння свердловин.

Розділ 7. Геологічні методи

Геологічні методи досліджень базуються на вивченні характеру, складу і віку осадових відкладів і тектонічної будови територій шляхом виконання різних польових і дистанційних спостережень, лабораторних досліджень і камерального узагальнення одержаних матеріалів. У процесі геологічного вивчення територій проводиться геологічне і структурно-геологічне картування (зйомки), геоморфологічні та аерокосмогеологічні дослідження.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]