Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Uchebnik.doc
Скачиваний:
65
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
4.01 Mб
Скачать

Питання для самоперевірки

 1. Розкрийте суть геолого-економічної оцінки ГРР.

 2. Охарактеризуйте мету та основні положення ГЕО-3 об’єктів.

 3. Охарактеризуйте мету та основні положення ГЕО-2 родовищ.

 4. Охарактеризуйте мету та основні положення ГЕО-1 родовищ.

 5. У чому особливості проведення ГЕО нафтогазоперспективних об’єктів і родовищ?

 6. Яке коло завдань може бути вирішене ГЕО проектів ГРР?

 7. Окресліть послідовність проведення ГЕО?

 8. Подайте алгоритм визначення показників результатів ГРР.

 9. Наведіть необхідні вихідні дані для визначення показників результатів ГРР.

 10. Дайте схему проведення ГЕО-3 ділянок з виявленими об’єктами.

 11. Дайте схему проведення ГЕО-3 об’єктів, підготовлених до пошукового буріння

 12. Дайте схему проведення ГЕО-2 родовищ нафти і газу.

 13. Окресліть методику визначення вартості й тривалості ГРР.

 14. Наведіть необхідні вихідні дані для прогнозу технологічних показників розробки родовищ нафти і газу.

 15. Окресліть методику визначення витрат на розробку нафтових і газових родовищ.

 16. У чому суть, схожість і відмінність розрахунку витрат на розробку родовищ в ГЕО-3 і в ГЕО-2?

 17. Охарактеризуйте основні економічні показники ГЕО проектів ГРР.

 18. Як і між ким розподіляється сумарний економічний ефект від видобутку ВВ?

 19. Окресліть методику розрахунку терміну окупності інвестицій в ГРР на нафту і газ.

 20. Які шляхи підвищення інвестиційної привабливості об’єктів пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ?

АК – акустичний каротаж; АКЦ – акустичний контроль цементування свердловини; АКШ – акустичний каротаж широкосмужний; АКХ – акустичний хвильовий каротаж; БК – боковий каротаж; БКЗ – бокове каротажне зондування; БМК – боковий мікрокаротаж; ВІКІЗ – високочастотне індукційне ізопараметричне зондування; ВМ – вологометрія; Вм.турб. – витратометрія турбінна; ВПК – випробувач пластів на кабелі; ВПТ – випробувач пластів на трубах; ВСП – вертикальне сейсмопрофілювання; ВТ – високочутлива термометрія; ГГК – гамма-гамма каротаж; ГГК-Щ – щільнісний гамма-гамма каротаж; ГГЦ – гамма-гамма контроль цементування свердловин; ГДК – газодинамічний каротаж; ГК – гамма-каротаж; ГК(час) – гамма-каротаж (часовий); ГТВ – геолого-технологічні випробування; ГТД – геолого-технологічні дослідження; Д – дебітометрія; ДС – вимірювання діаметра свердловини; ДСІ – дефектоскопія свердловини індукційна; ІК – індукційний каротаж; ІКЗ – індукційне каротажне зондування; ІННК – імпульсний нейтрон-нейтронний каротаж; ІННК(О2) – кисневий активаційний каротаж; ІННК(час) – імпульсний нейтрон-нейтронний каротаж часовий; Інкл. – інклінометрія; КВК – каротаж-вплив-каротаж; КО – каротаж опору; ЛПО – локація перфораційних отворів; М – манометрія; МК – мікрокаротаж; МЛМ – магнітний локатор муфт; НГК – нейтронний гамма-каротаж; НК – нейтронний каротаж; Проф. – профілеметрія; ПС – метод самочинної поляризації; ПТС – профілеметрія трубна свердловина; Рез. – резистивіметрія; СГД – свердловинна гамма-дефектоскопія; СГК – спектральний гамма-каротаж; СКВ – свердлячий керновідбірник; Терм. – термометрія; Трм.(ВЦК) – термометрія (відбивка цементного кільця); Ш – шумометрія; ЯМК – ядерно-магнітний каротаж; с – питомий електричний опір пласта; п – питомий електричний опір промивної рідини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]