Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Uchebnik.doc
Скачиваний:
67
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
4.01 Mб
Скачать

7.1 Геологічне картування

Геологічне картування проводиться з метою складання геологічної карти місцевості для вивчення стратиграфії і літології відкладів, що виходять на її поверхню, і вияснення її тектонічної будови. Таке картування здійснюється в два етапи: польові дослідження і камеральне оброблення зібраних матеріалів.

При польових роботах складається польова геологічна карта, для чого планомірно і всебічно вивчаються та наносяться на топооснову природні відклади і гірничі виробки з показом елементів залягання гірських порід. Виявляються і трасуються геологічні межі, простежуються розривні порушення, вивчаються літологічний склад, генезис, умови залягання, взаємовідношення і вік гірських порід. Особливо уважно вивчаються контактні зони, прояви корисних копалин, особливо нафто- і газопрояви. Ведуться також спостереження за рельєфом і підземними водами. Всі спостереження заносяться в геологічний щоденник, в якому записується місцезнаходження відслонення, дається його опис, замальовуються особливості геологічної будови і по можливості фотографується. Проводиться відбір зразків порід, корисних копалин, залишків фауни і флори. Всі зразки нумеруються згідно із записами у щоденнику і споряджаються етикеткою.

У процесі камерального опрацювання фактичного матеріалу уточнюються і деталізуються результати польових спостережень шляхом спеціальних лабораторних досліджень – мікроскопічних, хімічних, спектроскопічних, люмінісцентних та інших, визначаються викопні рештки фауни і флори, складаються необхідні графічні документи (геологічні карти, стратиграфічні колонки, геологічні розрізи і т.п.), узагальнюються всі дані і складається звіт.

У залежності від детальності завдань і методики проведення розрізняють зйомки, наведені в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Характеристика різних видів геологічного картування

Назва

Масштаб

Основні завдання

Методика проведення картування

Дрібномасш-табна (регіональна)

1:1 000 000

1:500 000

Попереднє вивчення загальних рис геологічної будови великих територій

Маршрутні перетини навхрест простягання складчастих комплексів

Середньо-масштабна

1:200 000

1:100 000

Дати більш детальне уявлення про геологічну будову та історію розвитку району осадового басейну, виявити в них основні великі і середні перспективні геологічні структури за верхніми горизонтами, установити зв’язок нафтогазоносності з певними комплексами осадових порід, дати оцінку перспектив нафтогазоносності району.

1. Площинне картування з точками спостережень по всій території, щільність яких залежить від ступеня складності геологічної будови, умов відслонень, прохідності, фотогеніч-ності.

2. Маршрутні дослід-ження навхрест і за простяганням структур, а також в спецнапрямках.

3. Проведення гірничих виробок.

Великомасш-табна (детальна)

1:50 000

1:25 000

і більше

Забезпечити вирішення спеціальних геологічних і прикладних геологопошу-кових завдань

1. Площинне картування з інструментальним нане-сенням на топооснову геологічних об’єктів.

2. Проведення гірничих виробок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]